Månedsrapport for desember

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld.
Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond har økt med 2,77 % i desember og 21,09 % totalt i 2020.
  • Bruttoformuen har økt med 1,22 % i desember og 22,12 % totalt i 2020.
  • Gjelden er redusert med 27,44 % i desember og 83,49 % totalt i 2020.
  • Nettoformuen har økt med 2,97 % i desember og 68,73 % totalt i 2020.
  • Gjelden utgjør 4,14 % av bruttoformuen.
  • Spareraten er 50,50 % av nettolønn.

Investeringsrapport

Avkastning i 2020

ASK blogginntekter 3,70 % årlig nominell rente.
ASK generell sparing 0,08 % årlig nominell rente. Regnet fra 15.10.2020.
Zero -2,65 % årlig nominell rente. Regnet fra 15.10.2020.
PKB 10,15 % årlig nominell rente.
Totalt 10,02 % årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.12.2020:

Nordnet Indeksfond Norge kr 3.984
Nordnet Indeksfond Global kr 24.319
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 7.159
Bank kr 1.890,74
Totalt kr 37.351,74

Dette er en reduksjon på kr 2.784,15 i 2020.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har satt inn 6769 kr i desember.

Nordnet Indeksfond Norge 11,2 %
Nordnet Indeksfond Global 68,6 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20,2 %

Aksjesparekonto – generell sparing

Jeg har satt inn 7200 kr i desember og kjøpt fond for 7200 kr.

Kontanter 0,6 %
Storebrand Vekst A 10,9 %
DNB Teknologi A 10,1 %
MS INVF US Growth A 28,9 %
Nordnet Indeksfond Global 49,4 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har satt inn 300 kr i desember og kjøpt fond for 300 kr.

Kontanter 11,2 %
KLP Obligasjon 5 år 88,8 %

Pensjonskapitalbevis:

Kontanter 0,3 %
KLP Obligasjon Global II 9,6 %
Fondsfinans Kreditt 9,6 %
Nordnet Indeksfond Norge 22,1 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,4 %
Nordnet Indeksfond Global 39,2 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 5,76 %
Obligasjonsfond 15,90 %
Aksjefond 78,34 %

Fordeling av gjeld:

Nordnet 100 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *