Månedsrapport for november

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond har økt med 7,28 % i november og 17,83 % hittil i år.
  • Bruttoformuen har økt med 7,99 % i november og 20,65 % hittil i år.
  • Gjelden er redusert med 4,44 % i november og 77,24 % hittil i år.
  • Nettoformuen har økt med 8,86 % i november og 63,86 % hittil i år.
  • Gjelden utgjør 5,77 % av bruttoformuen.
  • Spareraten er 36,09 % av nettolønn.

Investeringsrapport

Avkastning i 2020

ASK Blogging -0,10 % (-0,11 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 3,59 % (27,97 % årlig nominell rente)
Zero 0,00 % (0,00 % årlig nominell rente)
PKB 9,10 % (9,95 % årlig nominell rente)
Totalt 9,05 % (9,89 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.11.2020:

Nordnet Indeksfond Norge kr 3888,00
Nordnet Indeksfond Global kr 24321,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 7055,00
Bank kr 1889,74
Totalt kr 37.153,74

Dette er en reduksjon på kr 2.983 i 2020.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har satt inn 1.201 kr i november.

Nordnet Indeksfond Norge 11 %
Nordnet Indeksfond Global 69 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20 %

Aksjesparekonto – generell sparing

Jeg har satt inn 7200 kr i november og kjøpt fond for 7200 kr.

Kontanter 1,1 %
Storebrand Vekst A 10,4 %
DNB Teknologi A 9,9 %
MS INVF US Growth A 30,1 %
Nordnet Indeksfond Global 48,6 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har satt inn 300 kr i november og kjøpt fond for 300 kr.

Kontanter 16,7 %
KLP Obligasjon 5 år 83,3 %

Pensjonskapitalbevis:

Jeg foretok en ekstraordinær rebalansering i november da fondsfordelingen ble litt for skjev i forhold til planlagt fordeling.

Kontanter 0,3 %
KLP Obligasjon Global II 9,6 %
Fondsfinans Kreditt 9,6 %
Nordnet Indeksfond Norge 21,8 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,3 %
Nordnet Indeksfond Global 39,5 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 7,19 %
Obligasjonsfond 15,90 %
Aksjefond 76,91 %

Fordeling av gjeld:

Nordnet 100 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *