Månedsrapport for februar

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond har økt med 2,93 % i februar og 7,77 % hittil i år.
  • Bruttoformuen har økt med 2,92 % i februar og 7,84 % hittil i år.
  • Gjelden er redusert med 1,47 % i februar og 2,77 % hittil i år.
  • Nettoformuen har økt med 3,10 % i februar og 8,30 % hittil i år.
  • Gjelden utgjør 3,73 % av bruttoformuen.
  • Spareraten er 44,17 % av nettolønn.

Investeringsrapport

Avkastning i 2021

ASK blogginntekter 4,66 % (28,90 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 2,09 % (12,97 % årlig nominell rente)
Zero -1,68 % (-10,43 % årlig nominell rente)
IPS -4,10 % (-39,53 % årlig nominell rente)
PKB 2,74 % (17,00 % årlig nominell rente)
Totalt 2,73 % (16,95 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 28.02.2021:

Nordnet Indeksfond Norge kr 4.248,00
Nordnet Indeksfond Global kr 24.602,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 7.560,00
Bank kr 983,98
Totalt kr 37.393,98

Dette er en økning på kr 41,24 i 2021.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har satt inn 300 kr i februar.

Nordnet Indeksfond Norge 11,7 %
Nordnet Indeksfond Global 67,6 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20,8 %

Aksjesparekonto – generell sparing

Jeg har satt inn 7200 kr i februar og kjøpt fond for alt.

Storebrand Vekst A 10,6 %
DNB Teknologi A 10,5 %
MS INVF US Growth A 30 %
Nordnet Indeksfond Global 48,9 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har satt inn 300 kr i februar og kjøpt fond for alt.

Kontanter 6,8 %
KLP Obligasjon 5 år 93,2 %

IPS:

Jeg har satt inn 2.600 kr i februar og kjøpt fond for alt.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

Jeg har foretatt den årlige rebalanseringen og startet nedvekting.

Kontanter 0,2 %
KLP Obligasjon 5 år 0,7 %
KLP Obligasjon Global II 9,6 %
Fondsfinans Kreditt 10 %
Nordnet Indeksfond Norge 20,2 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,9 %
Nordnet Indeksfond Global 39,4 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 5,83 %
Obligasjonsfond 16,25 %
Aksjefond 77,92 %

Fordeling av gjeld:

Nordnet 100 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *