Månedsrapport for februar

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Formuen har økt med 0,1 % i februar og 5,45 % hittil i år.
  • Beholdningen av fond er redusert med 2,24 % i februar og 27,85 % hittil i år.

Investeringsrapport

Avkastning i 2022

ASK blogginntekter -6,46 % (-39,97 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing -14,12 % (-87,37 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken -6,9 % (-42,67 % årlig nominell rente)
Zero -3,24 % (-20,06 % årlig nominell rente)
IPS -7,65 % (-47,36 % årlig nominell rente)
PKB -4,88 % (-30,18 % årlig nominell rente)
Totalt -5,52 % (-34,15 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 28.02.2022:

Nordnet Indeksfond Norge kr 659,00
Nordnet Indeksfond Global kr 5.527,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 1.702,00
Kontanter kr 34.190,97
Totalt kr 42.078,97

Dette er en reduksjon på kr 1.899,01 i 2022.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i februar.

Kontanter 0,4 %
Nordnet Indeksfond Norge 9,2 %
Nordnet Indeksfond Global 69,1 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 21,3 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i februar.

Kontanter 2,1 %
MS INVF US Growth A 20,8 %
Nordnet Indeksfond Global 77,1 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i februar.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i februar.

KLP Obligasjon 5 år 85,6 %
Nordnet Indeksfond Global 14,3 %

IPS:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i februar.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

Den eneste transaksjonen er den vanlige rebalansering og nedvekting.

KLP Obligasjon 5 år 2 %
KLP Obligasjon Global II 9,9 %
Fondsfinans Kreditt 10,2 %
Nordnet Indeksfond Norge 18,7 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,4 %
Nordnet Indeksfond Global 39,7 %

Fordeling av formue:

Bankinnskudd 47,71 %
Obligasjonsfond 11,51 %
Aksjefond 40,78 %

Pensjonssparing 48,33 %
Depositum husleie 1,05 %
Frie midler 50,62 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *