Månedsrapport for januar

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Formuen har økt med 5,35 % i januar.
  • Beholdningen av fond er redusert med 26,20 % i januar.

Jeg har solgt aksjefond i mine Aksjesparekontoer for å få egenkapital til boligkjøp. Det eneste jeg har igjen nå er skattepliktig avkastning.

Jeg har også en buffer i investeringskonto Zero

Investeringsrapport

Avkastning i 2022

ASK blogginntekter -3,54 % (-41,65 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing -8,52 % (-100,31 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken -4,65 % (-54,71 % årlig nominell rente)
Zero -1,72 % (-20,22 % årlig nominell rente)
IPS -5,29 % (-62,32 % årlig nominell rente)
PKB -2,73 % (-32,13 % årlig nominell rente)
Totalt -3,33 % (-39,24 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.01.2022:

Nordnet Indeksfond Norge kr 721,00
Nordnet Indeksfond Global kr 5.695,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 1.791,00
Kontanter kr 35.075,97
Totalt kr 43.282,97

Dette er en reduksjon på kr 695,01 i 2022.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har solgt fond for kr 34.201,41 og tatt ut kr 34.157

Kontanter 0,4 %
Nordnet Indeksfond Norge 8,8 %
Nordnet Indeksfond Global 69,1 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 21,7 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har solgt fond for kr 116.966,12 kr og tatt ut kr 116.860

Kontanter 2 %
MS INVF US Growth A 21,1 %
Nordnet Indeksfond Global 76,9 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i januar.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i januar.

KLP Obligasjon 5 år 85,4 %
Nordnet Indeksfond Global 14,5 %

IPS:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i januar.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 0,9 %
KLP Obligasjon Global II 9,7 %
Fondsfinans Kreditt 10,3 %
Nordnet Indeksfond Norge 20,3 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,5 %
Nordnet Indeksfond Global 39,4 %

Fordeling av formue:

Bankinnskudd 46,46 %
Obligasjonsfond 11,19 %
Aksjefond 42,35 %

Pensjonssparing 49,49 %
Depositum husleie 1,05 %
Frie midler 49,47 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *