Månedsrapport for januar

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond har økt med 4,70 % i januar.
  • Bruttoformuen har økt med 4,78 % i januar.
  • Gjelden er redusert med 1,32 % i januar.
  • Nettoformuen har økt med 5,04 % i januar.
  • Gjelden utgjør 3,90 % av bruttoformuen.
  • Spareraten er 43,74 % av nettolønn.

Investeringsrapport

Avkastning i 2021

ASK blogginntekter 4,77 % (56,28 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 0,86 % (10,13 % årlig nominell rente)
Zero 0,19 % (2,24 % årlig nominell rente)
IPS -1,00 % (-36,71 % årlig nominell rente)
PKB 2,15 % (25,34 % årlig nominell rente)
Totalt 2,19 % (25,83 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.01.2021:

Nordnet Indeksfond Norge kr 4.019,00
Nordnet Indeksfond Global kr 24.789,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 7.572,00
Bank kr 1.868,98
Totalt kr 38.248,98

Dette er en økning på kr 896,24 i 2021.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har satt inn 300 kr i januar.

Nordnet Indeksfond Norge 11 %
Nordnet Indeksfond Global 68,1 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20,8 %

Aksjesparekonto – generell sparing

Jeg har satt inn 7200 kr i januar og kjøpt fond for 7300 kr.

Storebrand Vekst A 10,3 %
DNB Teknologi A 10,7 %
MS INVF US Growth A 29 %
Nordnet Indeksfond Global 49,9 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har satt inn 300 kr i januar og kjøpt fond for 300 kr.

Kontanter 8,3 %
KLP Obligasjon 5 år 91,7 %

IPS:

Jeg har satt inn 2500 kr i januar og kjøpt fond for alt.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

Kontanter 0,2 %
KLP Obligasjon Global II 9,3 %
Fondsfinans Kreditt 9,5 %
Nordnet Indeksfond Norge 21,8 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20,1 %
Nordnet Indeksfond Global 39,1 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 5,84 %
Obligasjonsfond 15,35 %
Aksjefond 78,81 %

Fordeling av gjeld:

Nordnet 100 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *