Månedsrapport for januar

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et excelark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond har økt med 7,86 % i januar.
  • Bruttoformuen har økt med 5,79 % i januar.
  • Gjelden totalt har økt med 12,59 % i januar.
  • Kredittkortgjelden har økt med 21,75 % i januar.
  • Nettoformuen er redusert med 60,59 % i januar.

IPS

Avkastningen i IPS i januar tilsvarer en årlig nominell rente på -99,61 %.

Ved utgangen av januar så min depotkonto slik ut:

Investeringer kr 319.328
Gjeld kr 228.079
Egenkapital kr 91.248
Gjeldsgrad 71,42 %

Gjennomsnittlig rentekostnad er 10,14 % nominell rente og 10,62 % effektiv rente. Dette betyr at fondene må øke med 11,18 % i året for å gå i null etter skatt. Avkastningen på egenkapitalen i januar tilsvarer en årlig nominell rente på -397,59 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 22,85 %.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.01.2016:

DNB Global Indeks kr 28.760
Nordnet Superfondet Norge kr 4979
Bankinnskudd kr 116,12
Totalt kr 33.855,12

Dette er en reduksjon på kr 3868,16 hittil i år.