Ukens rapport

Totalt sett har det gått noe opp denne uken. Når jeg ser på de forskjellige markedene hver enkelt dag denne uken virker det noe tilfeldig om de slutter på pluss eller minus. Det er tydeligvis to forskjellige krefter som drar hver sin vei. Selv om jeg er forsiktig optimist er jeg er forberedt på at det kan komme nye nedturer. Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig. Verdien har falt med 34,73 % hittil i år.

På min vanlige aksje- og fondskonto har jeg ikke foretatt noen transaksjoner utenom et kontantuttak på 900 kr. I min IPS har jeg foretatt min årlige rebalansering.

Jeg kan risikere at kursene faller mer. Da kjøper jeg mer. Normalt vil slike kursfall ta seg opp igjen i løpet av noen uker eller måneder. Det hender at markedet bruker lang tid på å ta seg opp igjen. Da må jeg bare vente med å selge.

Avkastningen hittil i år

Aksje- og fondskonto -34,73 % (-438,37 % årlig nominell rente)
IPS -8,44 % (-106,48 % årlig nominell rente)
Totalt -15,87 % (-200,29 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 71,42 %. Jeg kan tåle et kursfall på 14,65 % før jeg blir overbelånt. Det er mer enn jeg trenger. Jeg kommer derfor til å ta ut penger gradvis hvis det ikke kommer mer kraftige fall på børsene.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto hittil i år

Netto kjøp av fond kr 80.841,90
Netto innskudd kr 65.300

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

Nordnet Superfondet Norge 1,6 %
DNB Global Indeks 9 %
DNB Health Care 2,3 %
DNB Nordic Technology 2,3 %
KLP AksjeVerden Indeks 27,8 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 10,8 %
Alfred Berg Indeks Classic 11,3 %
Handelsbanken MSCI USA Index 10,1 %
Fidelity Singapore A-USD 11,2 %
Fidelity Germany A-EUR 6,9 %
Fidelity Switzerland A-CHF 6,7 %

De to øverste fondene er kjøpt med penger tjent på blogging. Jeg har valgt å holde de pengene adskilt.

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 10,2 %
Nordnet Superfondet Norge 10,3 %
DNB Global Indeks 39,4 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20,1 %
KLP Obligasjon Global II 9,9 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 9,9 %

Slik investerer jeg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *