Månedsrapport for juni

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

Det som er gledelig nå er at nettofomuen endelig er positiv. Den har bikket over nullpunktet på lønningsdagen i mai og juni. Men nå er den positiv også på månedsrapporten.

  • Beholdningen av fond er redusert med 3,6 % i juni og 3,75 % hittil i år.
  • Bruttoformuen er redusert med 3,59 % i juni og 5,2 % hittil i år.
  • Gjelden totalt er redusert med 5,11 % i juni og 14,18 % hittil i år.
  • Kredittkortgjelden er redusert med 6,59 % i juni og 24,39 % hittil i år.
  • Nettoformuen har økt med 109,92 % i juni og 101,37 % hittil i år.
  • Gjelden utgjør 99,85 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig.

Juni er første måned i år med negativ avkastning. Jeg valgte å flytte over penger fra et kredittkort for å hindre overbelåning.

Avkastning i 2017

Aksje- og fondskonto 33,23 % (67,01 % årlig nominell rente)
IPS 7,26 % (14,64 % årlig nominell rente)
Totalt 12,29 % (24,79 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 83,29 %. Jeg kan tåle et kursfall på 1,99 % før jeg blir overbelånt.

Gjennomsnittlig rentekostnad er 8,34 % nominell rente og 8,67 % effektiv rente. Det betyr at fondene må øke med 9,38 % i året for å gå i null etter skatt. Avkastningen på egenkapitalen i juni tilsvarer en årlig nominell rente på -73,17 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 22,63 %.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto

Jeg har solgt fond for kr 18.482,14 i juni og tatt ut netto kr 3.050.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.06.2017:

DNB Global Indeks kr 27.674
Nordnet Superfondet Norge kr 6.266
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II kr 403
Bankinnskudd kr 1.314,86
Totalt kr 35.657.86

Dette er en økning på kr 2.984,37 i 2017.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 0,1 %
Nordnet Superfondet Norge 1,8 %
DNB Global Indeks 8,1 %
Alfred Berg Indeks Classic 18,6 %
KLP AksjeVerden Indeks 31 %
KLP AksjeGlobal Indeks IV A 40,5 %

Fondsfordeling i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 9,3 %
Nordnet Superfondet Norge 9,3 %
DNB Global Indeks 40,7 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 21,1 %
KLP Obligasjon Global II 9,4 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 10,2 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 1,8 %
Obligasjonsfond 8,1 %
Aksjefond 90,1 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *