Oppfølging av min plan for 2017

Ved årsskifte satte jeg opp en plan for 2017. Nå følger jeg opp hvordan jeg ligger an i forhold til planen.

Investeringer

Jeg har giret opp mine fondsinvesteringer maksimalt og tatt ut avkastningen løpende. Avkastningen på min aksje og fondskonto hittil i år tilsvarer 67,01 % årlig nominell rente.

I juni har jeg hatt negativ avkastning. Jeg valgte å sette inn penger for å unngå overbelåning.

Jeg har tatt ut netto 44.750 kr hittil i år. Pengene er brukt til å betale ned gjeld.

Jeg har noe sikkerhetsmargin for å unngå overbelåning ved kursfall. Den har jeg nå redusert til et minimum for å få ut mer penger.

Jeg kommer til gradvis å trekke meg ut av investeringene for å betale ned gjeld.

Min investeringsstrategi krever at jeg har mye kreditt tilgjengelig i tilfeller børskrakk. Det er nå en økt risiko for at tilstrekkelig kreditt ikke er tilgjengelig når jeg trenger den og jeg kan derfor bli tvunget å selge på et ugunstig tidspunkt. Selv om det er lite sannsynlig at det blir et problem velger jeg å gardere meg ved å betale ned gjeld.

IPS

Jeg har ikke foretatt noen innbetalinger i år. Etter den årlige rebalanseringen har jeg ikke gjort noen endringer. Dette er helt i følge planen. Det kommer sannsynligvis en ny og bedre ordning for pensjonssparing til høsten. Dersom den blir innført er det uaktuelt å betale inn til IPS. Jeg kommer til å vurdere innskudd til den nye ordningen i desember. Siden jeg har et økt fokus på nedbetaling av gjeld er det lite sannsynlig at jeg setter inn noe i en slik ordning.

Gjeld

Gjelden håndteres helt i henhold til planen. Gjelden er redusert betydelig. Ved nyttår var gjelden 1,89 ganger årslønnen. Nå er den 1,62 ganger årslønnen.

I juni klarte jeg å betale inn hele saldoen på et av mine siste fire kredittkort. Jeg har noen andre kort jeg bruker, men de betales ned fullt ut hver måned. Det betyr at dere bare er tre kort igjen som jeg ikke betaler ned fullt hver måned. Jeg kommer til å gradvis trekke meg ut av investeringene og betale ned et kort til i løpet av høsten. De siste to kortene vil det i verste fall ta tre år å betale.

Bli kvitt kredtittkortgjeld

Blogging

Inntektene fra bloggene 1. halvår i 2017 er 145,08 % høyere enn 1. halvår 2016. Det er en økning, men det er fremdeles en lav inntekt. Jeg arbeider fremdeles med å øke inntektene fra bloggene. Jeg får en utbetaling fra Adsense denne måneden. Det hjelper litt.

Forbruk

Forbruket i mai var alt for høyt. Det har sklidd ut. Jeg har nå kommet tilbake til vanlige vaner. Forbruket i juni er redusert betydelig selv om det fortsatt ligger over budsjettet.

Konklusjon

Jeg klarer å følge planen og det går rette veien, men jeg må fremdeles arbeide med å få det til å gå fortere. Nettoformuen er nå kommet opp i over null. Selv om mye av formuen er bundet opp i IPS og at jeg ikke kommer til å merke så stor forskjell, så er det et viktig delmål.

2 kommentarer til “Oppfølging av min plan for 2017

  1. Har du tenkt på å opprette aksjesparekonto i september, flytte over alle fondsandeler med urealisert gevinst? Slik jeg har forstått så kan man ta ut alt av kontoen bortsett fra selve gevinsten uten å utløse noen skatteplikt. Hvis så er tilfellet kan det være en ide å ta ut mest mulig for å betale inn på kredittkortgjeld med høy rente?

    Takk for Fin og innholdsrik blogg:-)

    1. Problemet med Aksjesparekonto er at den ikke an belånes. Så lenge jeg har kredittkortgjeld må investeringer belånes for å gi en høy nok avkastning. Når kortene er nedbetalt er det mulig jeg gjør litt av begge deler, en aksjesparekonto og en konto med belåning.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *