Månedsrapport for mars

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond er redusert med 1,31 % i mars og 1,53 % hittil i år.
  • Bruttoformuen er redusert med 2,45 % i mars og 2,83 % hittil i år.
  • Gjelden totalt er redusert med 4,48 % i mars og 8,10 % hittil i år.
  • Kredittkortgjelden er redusert med 10,14 % i mars og 16,60 % hittil i år.
  • Nettoformuen har økt med 35,63 % i mars og 59,26 % hittil i år.

Investeringsrapport

Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig.

Avkastning i 2017

Aksje- og fondskonto 22,63 % (91,76 % årlig nominell rente)
IPS 4,76 % (19,32 % årlig nominell rente)
Totalt 8,86 % (35,94 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 82,69 %. Jeg kan tåle et kursfall på 2,72 % før jeg blir overbelånt.

Gjennomsnittlig rentekostnad er 8,45 % nominell rente og 8,79 % effektiv rente. Det betyr at fondene må øke med 9,51 % i året for å gå i null etter skatt. Avkastningen på egenkapitalen i mars tilsvarer en årlig nominell rente på 85,16 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 22,77 %.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto

Jeg har solgt fond for netto kr 21.763,73 i mars og tatt ut kr 21.400.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.03.2017:

DNB Global Indeks kr 27.146
Nordnet Superfondet Norge kr 6.274
Bankinnskudd kr 2.659,64
Totalt kr 36.079,64

Dette er en økning på kr 3.406,15 i 2017.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

Nordnet Superfondet Norge 1,7 %
DNB Global Indeks 7,5 %
Alfred Berg Indeks Classic 18,2 %
KLP AksjeVerden Indeks 28,6 %
KLP AksjeGlobal Indeks IV A 43,9 %

Fondsfordeling i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 9,5 %
Nordnet Superfondet Norge 9,5 %
DNB Global Indeks 40,9 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20,8 %
KLP Obligasjon Global II 9,5 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 9,9 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 1,9 %
Obligasjonsfond 7,6 %
Aksjefond 90,5 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *