Mine erfaringer med Nordnet

Jeg har brukt Nordnet siden 23. august 2007. Jeg har ikke handlet enkeltaksjer. De tjenester jeg har brukt er hovedsakelig investeringer i fond og belåning av disse. I en periode hadde jeg investert noe i en ETF. Alt dette ble handlet på en vanlig aksje og fondskonto.

Jeg åpnet IPS 15. desember 2008 og har plassert maksimalbeløpet, 15000 kr, hver år i fond til og med 2016.

Stort sett har det fungert greit. Nordnet har et stort antall fond. De oppgir at har over 600 fond fra minst 40 ulike fondsforvaltere. Mange av fondene har kun 100 kr som minste innskudd. Det er ofte mindre enn om du kjøpte direkte fra fondsforvalteren. De aller fleste fondene kan kjøpes og selges uten gebyrer. Nordnet tar ingen administrasjonsgebyr eller andre faste gebyr for kontoen. IPS har ingen gebyrer utover de vanlige forvaltningshonorarene i de forskjellige fond.

Forbedringsmuligheter

Det er ikke mye som er galt, men det er noe småplukk som kunne forbedres.

Ordre avvises

Ved kjøp og salg av ETF fikk jeg ofte meldingen «ordren avvist». Det kunne være greit å vite hva jeg eventuelt gjorde galt og hvordan det kan rettes.

Raskere oppgjør

Det kunne vært ønskelig med raskere inn og ut betalinger. Ved kjøp av fond må ordren legges inn før 08:30. Penger som kommer inn på kontoen samme dag vil normalt godskrives kontoen etter denne fristen. Da blir de bare liggende der til neste dag. De bør se på muligheten til å forskyve denne fristen eller behandle innbetalinger raskere.

Utbetalinger må bestilles før kl 10:30. Banker behandler betalinger fire ganger daglig. Det burde være mulig også for Nordnet. Når fond selges vil kontoen ofte bli oppdatert etter denne fristen og pengene blir bare liggende til neste dag.

Det ville vært praktisk om en kunne betale regninger direkte fra Nordnet, eller at Nordnet tilbyr vanlig brukskonto.

Automatisk handel

Det er mulig å kjøpe fond automatisk. Når avtalen er registrert blir fondene belastet din Nordnetkonto den 28. hver måned. Du kan også kjøpe enkelte ETF-er gebyrfritt med månedlig sparing som belastes Nordnetkontoen den 5. i hver måned. Du må sørge for å ha penger hos Nordnet i tide. Du kan sette opp avtalegiro som flytter penger automatisk fra bank til Nordnet. Du må sørge for at gjøres tidsnok. Dette er omstendelig og lite fleksibelt.

Du bør kunne velge selv dato for månedlig kjøp av fond. Det bør også kunne belastes ekstern konto direkte. Skal du gjøre det i dag må du skrive ut en PDF-fil, fylle den ut for hånd og sende den inn.

Skal du gjøre det på nett må du sette opp en avtalegiro som utføres så tidlig at helligdager ikke fører til krøll. Da vil pengene ofte stå lenge på Nordnetkontoen ubrukt.

Rebalansering

Rebalansering slik det er i dag er svært tungvint. Du må oppgi hvor mange prosent du skal selge av hver enkelt fond og velge hvilke fond du vil bytte til. Fondene du vil bytte til kan ikke bare plukkes fra de fond du har i kontooversikten, men må søkes opp i hele databasen.

Det burde vært mulig å sette dette opp automatisk. Da oppgir du fordelingen og hvor ofte det skal rebalanseres, eller at det automatisk rebalanseres når fordelingen blir for skjev. La kundene styre dette.

En mulighet som gir kunden full kontroll er at kunden får opp en oversikt over sine fond og kan oppgi ønsket fordeling, trykker på en knapp og systemet ordner resten.

Spesielt ved pensjonssparing vil automatisk rebalansering og nedvektig når man nærmer seg pensjonsalder være ønskelig. De fleste som sparer til pensjon ønsker slik automatikk.

Personlig vil jeg ha full kontroll over valg av fond, rebalansering og nedvekting. Det er fint om dette kan automatiseres, så lenge jeg får fastsette detaljene rund når og hvordan dette gjøres.

Belåning

Du kan låne penger med sikkerhet i aksjer og fond med renter fra 1,69 %. De fleste kunder med en normalt høy gjeldsgrad vil betale 5,89 %. Nordnet er så vidt jeg vet det eneste som tilbyr lån mot sikkerhet i fond.

Nordnet tilbyr ikke belåning av investeringskonto. Netfonds gjør det. Der holdes kreditten på en separat konto utenom investeringskontoen. Dette betyr at investeringskontoen funger som sikkerhet, mens gjelden, nedbetaling av gjeld og renter holdes uten for. Det kan i noen tilfeller bety at kunden må ta penger ut av investeringskontoen for å betjene gjeld. Men det er like fullt en fin mulighet. Jeg håper Nordnet vil innføre dette og kanskje vurdere det i forhold til aksjesparekontoen.

Du kan bare belåne de verdipapir du har kjøpt og ikke de du kjøper. Det du kjøper kan bare belånes etter at du har kjøpt.

Jeg skulle ønske det var mulig å bare betale inn egenkapitalen på 10-15 % og låne resten med sikkerhet i det du kjøper. Slik fungerer det med boliglån. Du har egenkapital og låner resten til å kjøpe bolig.

Ønsker du å investere 100.000 i et fond som kan belånes 85 % må du først sette inn 15000 i egenkapital. Så får du bare kjøpt for 15.000. Når det er gjort er det ingen penger igjen og du har fondsandeler verdt 15.000. De kan belånes med 12.750 kr. Da kan du kjøpe nye andeler for 12.750 og sånn må du fortsette helt til du har 100.000 i fond. Dette blir mange transaksjoner og tar veldig lang tid.

Verdipapirer har den egenskap at de varierer i verdi kontinuerlig. Det kan jeg se at er et problem, men det bør kunne løses ved å legge inn noe sikkerhetsmargin.

Oppsummering

Jeg har brukt Nordnet lenge, er rimelig godt fornøyd og kommer til å fortsette å bruke Nordnet. De forhold som kan bedres er ikke så viktige at de avgjør mitt valg av av leverandør.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *