Månedsrapport for mars

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond har økt med 3,30 % i mars og 11,32 % hittil i år.
  • Bruttoformuen har økt med 1,14 % i mars og 9,06 % hittil i år.
  • Gjelden er redusert med 70,91 % i mars og 71,71 % hittil i år.
  • Nettoformuen har økt med 3,93 % i mars og 12,55 % hittil i år.
  • Gjelden utgjør 1,07 % av bruttoformuen.
  • Spareraten er 46,48 % av nettolønn.

Jeg har betalt ned nesten all gjeld til Nordnet. Jeg har brukt av penger avsatt til forbruk og veltet forbruket over på kredittkort.

Investeringsrapport

Avkastning i 2021

ASK blogginntekter 7,51 % (30,54 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 1,69 % (6,87 % årlig nominell rente)
Zero -1,41 % (-5,72 % årlig nominell rente)
IPS 1,58 % (8,40 % årlig nominell rente)
PKB 4,32 % (17,55 % årlig nominell rente)
Totalt 4,28 % (17,39 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.03.2021:

Nordnet Indeksfond Norge kr 4.360,00
Nordnet Indeksfond Global kr 25.525,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 7.357,00
Bank kr 983,98
Totalt kr 38.225,98

Dette er en økning på kr 874,24 i 2021.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har satt inn 15.715 kr i mars.

Nordnet Indeksfond Norge 11,7 %
Nordnet Indeksfond Global 68,5 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,8 %

Aksjesparekonto – generell sparing

Jeg har satt inn 7200 kr i mars og kjøpt fond for alt.

Storebrand Vekst A 10,6 %
DNB Teknologi A 10,9 %
MS INVF US Growth A 27,8 %
Nordnet Indeksfond Global 50,7 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har satt inn 300 kr i mars og kjøpt fond for alt.

Kontanter 5,6 %
KLP Obligasjon 5 år 94,4 %

IPS:

Jeg har satt inn 300 kr i mars og kjøpt fond for alt.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

Kontanter 0,2 %
KLP Obligasjon 5 år 0,7 %
KLP Obligasjon Global II 9,4 %
Fondsfinans Kreditt 10 %
Nordnet Indeksfond Norge 20,4 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,1 %
Nordnet Indeksfond Global 40,2 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 3,82%
Obligasjonsfond 16,18 %
Aksjefond 80 %

Fordeling av gjeld:

Rentefri kredittkortgjeld 68,63 %
Nordnet 31,37 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *