Månedsrapport for november

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av formue og alle investeringer. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Bruttoformuen har økt med 6,41 % i november og 54,38 % hittil i år.
  • Beholdningen av fond har økt med 6,73 % i november og 56,78 % hittil i år.
  • Gjelden er redusert med 100 % i år.
  • Nettoformuen har økt med 6,41 % i november og 61,05 % hittil i år.
  • Spareraten er 50 % av nettolønn.

Investeringsrapport

Avkastning i 2021

ASK blogginntekter 23,84 % (26,06 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 23,63 % (25,82 % årlig nominell rente)
Zero 0,27 % (0,30 % årlig nominell rente)
IPS 21,73 % (25,34 % årlig nominell rente)
PKB 16,14 % (17,64 % årlig nominell rente)
Totalt 17,77 % (19,41 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.11.2021:

Nordnet Indeksfond Norge kr 4.125,00
Nordnet Indeksfond Global kr 30.850,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 8.304,00
Kontanter kr 905,98
Totalt kr 44.184,98

Dette er en økning på kr 6.833,24 i 2021.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Nordnet Indeksfond Norge 9,9 %
Nordnet Indeksfond Global 70,3 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,2 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har satt inn 10.000 kr i november og kjøpt fond for alt.

Storebrand Vekst A 9,2 %
DNB Teknologi A 9,6 %
MS INVF US Growth A 30,1 %
Nordnet Indeksfond Global 51 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har satt inn 2560 kr i november og kjøpt fond for alt.

Kontanter 0,1 %
KLP Obligasjon 5 år 85 %
Nordnet Indeksfond Global 14,9 %

IPS:

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 0,8 %
KLP Obligasjon Global II 9,6 %
Fondsfinans Kreditt 9,9 %
Nordnet Indeksfond Norge 19,8 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,3 %
Nordnet Indeksfond Global 40,6 %

Fordeling av formue:

Bankinnskudd 4,30 %
Obligasjonsfond 14,59 %
Aksjefond 81,11 %

Pensjonssparing 68,60 %
Depositum husleie 1,41 %
Frie midler 30 %

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *