Månedsrapport for oktober

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et excelark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond har økt med 140,76 % i oktober og 19,37 % hittil i år.
  • Bruttoformuen har økt med 130,99 % i oktober og 18,33 % hittil i år.
  • Gjelden totalt har økt med 92,34 % i oktober og 20,93 % hittil i år.
  • Kredittkortgjelden har økt med 34,37 % i oktober og 29,84 % hittil i år.
  • Nettoformuen har økt med 3,97 % i oktober. Den er redusert med 39,24 % hittil i år.

Investeringsrapport

Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig.

Avkastning hittil i år

Aksje- og fondskonto -24,93 % (-29,92 % årlig nominell rente)
IPS 1,83 % (2,19 % årlig nominell rente)
Totalt -3,30 % (-3,96 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 78,37 %. Jeg kan tåle et kursfall på 4,07 % før jeg blir overbelånt.

Gjennomsnittlig rentekostnad er 9,11 % nominell rente og 9,50 % effektiv rente. Det betyr at fondene må øke med 10,01 % i året for å gå i null etter skatt. Avkastningen på egenkapitalen i oktober tilsvarer en årlig nominell rente på -66,34 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 22,9 %.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto

Netto kjøp av fond kr 309.900 i oktober og kr 78.661,05 hittil i år.
Netto kontantinnskudd kr 69.350 i oktober og kr 31.250 hittil i år.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.10.2016:

DNB Global Indeks kr 23.411
Nordnet Superfondet Norge kr 5.780
Bankinnskudd kr 1.497,09
Totalt kr 30.688,09

Dette er en reduksjon på kr 7.035,19 hittil i år.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

Nordnet Superfondet Norge 1,7 %
DNB Global Indeks 6,9 %
Alfred Berg Indeks Classic 20,6 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 33 %
KLP AksjeGlobal Indeks IV A 37,7 %

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 10,1 %
Nordnet Superfondet Norge 10,1 %
DNB Global Indeks 39,8 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20,2 %
KLP Obligasjon Global II 9,8 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 10 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 3,2 %
Obligasjonsfond 7,6 %
Aksjefond 89,2 %

Én kommentar til “Månedsrapport for oktober

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *