Mars har vært en god måned

Jeg har nå begynt på min månedlige gjennomgang av formue og gjeld. Jeg har laget et regneark der jeg fører inn tallene hver måned.

Beløp som er investert i fond har gått opp med 2,84 %. Dette er summen av verdiøkning og nye investeringer. Bruttoformuen totalt har økt med 2,71 %. Gjelden har blitt redusert med 1,1 %. Jeg har også refinansiert deler av gjelden slik at rentekostnadene er redusert. Nettoformuen har økt med 2,1 %.

Det mest gledelige er utviklingen av inntekter fra bloggen. Ved utgangen av februar kom jeg over beløpsgrensa for utbetaling. Min første utbetaling fra Adsense er nå på konto. Når jeg sjekker Adsensekontoen ser jeg to positive trekk. Inntekten er nå så høy at jeg ligger an til å få 2-3 utbetalinger i året. Tatt i betraktning at det tok 15 måneder å tjene nok til første utbetaling er dette en klar bedring. Jeg ser også at inntektene i mars var høyere enn noen gang. Det går rette veien selv om det ennå er langt igjen.

Tjene penger på internett