Nordnet tilbyr pensjonskapitalbevis

Jeg har tidligere sammenlignet forskjellige tilbydere av pensjonskapitalbevis (PKB) og kommet til den konklusjon at KLP for mange vil være mest gunstig.

For de som er villige til å velge fond selv kan Nordnet være et bedre alternativ. Nordnet tar ikke noe gebyr for PKB.

Nordnet tilbyr over 600 fond. Du vil finne mange indeksfond med forvaltningshonorar fra 0,2 %-0,3 %. Du kan faktisk investere i mange av KLPs egne fond med forvaltningshonorar på 0,2 % eller 0,23 %. Nordnet har også egne fond helt uten forvaltningshonorar.

KLP tar 0,4 % i årlig forvaltningshonorar for PKB. Forvaltningshonoraret reduseres til 0,3 % hvis din arbeidsgiver har pensjonsordning hos KLP. Du vil uansett kunne komme litt billigere ut hos Nordnet.

Ulempen med Nordnet er at du må velge fond selv. Du må også selv foreta rebalansering og eventuelt flytte penger over i mindre risikofylte investeringer når du nærmer deg pensjonsalder.

Du må rett og slett velge. Er du opptatt av stort utvalg, mulighet til å spare penger og villig til å styre pensjonspengene selv så er Nordnet best.

Vil du ha en løsning der du ikke trenger gjøre noe selv i forhold til valg av fond, rebalansering og nedvekting er KLP best.

Hovedforskjellen er i utvalg og om du ønsker autopilot eller styre selv. Kostnadsbesparelsen hos Nordnet er marginal og gjelder bare dersom du velger de billigste fondene.

De fleste som har slike pensjonsordninger sjekker ikke pensjonen sin og gjør heller ingen endringer. Det er tydelig at de fleste ønsker en helautomatisk ordning. Jeg tror derfor det fortsatt vil være mange som foretrekker KLP.

Det viktigste er å holde kostnaden ned og holde en fornuftig fordeling av aksjer og obligasjoner. Samler du PKB på en konto vil du ofte spare penger. Indeksfond er billige og vil gi en avkastning lik markedet. Jeg skal ikke avvise at det kan være mulig med bedre avkastning hvis du klarer å plukke gode aktivt forvaltede fond. Men det skal mye til for at du klarer det hvis du ikke slumper til å ha flaks. Rebalansering er viktig for å holde risikoen på ønsket nivå og kan også gi økt avkastning. Nedvekting når du nærmer deg pensjonsalder kan være lurt spesielt hvis du har mye penger investert. Alt dette er mye viktigere enn å fokusere på en promille eller to mindre i forvaltningshonorar.

Da får du velge. La KLP ta seg av alt eller styre pensjonen selv hos Nordnet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *