Serielån er meningsløst

Det hender at det blir presentert regneeksempler som viser at et serielån over 20 år koster mindre enn et annuitetslån. Men de er basert på en feilaktig logikk.

Med et serielån betaler du mye tidlig og mindre senere. Det gjør at hver krone du har lånt i gjennomsnitt betales tilbake litt tidligere og du sparer renter. Det er ikke noe nytt. Betaler du tilbake lån raskere sparer du penger. Sånn fungerer lån. Du beholder pengene i gjennomsnitt litt kortere tid og betaler mindre renter. Du får ikke noe gratis. Kjøper du en halv kilo poteter betaler du mindre enn om du kjøper en hel kilo, men det betyr ikke at det er lønnsomt. Du betaler mindre og du får mindre.

Med et serielån betaler du et fast beløp i avdrag hver måned pluss renter. Det betyr at du betaler mye første måned når det er mye renter og så reduseres inn betalingen etter hvert som gjelden blir mindre.

Et eksempel

Et lån på 2.000.000 med 2,5 % rente nedbetalt over 20 år.

Første måned betaler du 8.333,33 kr i avdrag og 4166,67 i renter. Totalt kr 12.500 kr. Andre måned betaler du 8.333,33 kr i avdrag og 4149,31 kr i renter. Totalt 12.482,64 kr.

Du betaler stadig mindre inn på lånet etter hvert som gjelden blir mindre. Det er samme logikk som kredittkortene bruker og som gjør det unødvendig dyrt.

Hvis målet er å spare renter burde du fortsette å betale 12.500 kr i måneden til lånet er nedbetalt.

Når unge etablerer seg, får sin første jobb og kjøper bolig gir denne typen lån ingen mening. Lønnen er gjerne lav i startfasen og så får en lønnsøkninger, forfremmelser og andre lønnsmessige opprykk etter hvert. Da er det meningsløst å ha høye innbetalinger i starten, når en har trangest økonomi og så redusere innbetalingene etter som en får stadig bedre råd.

Det finnes mange grunner til å betale inn mindre på et lån. Men hvis målet er å spare renter er det det dummeste du kan gjøre. Skal du spare renter på et lån må du holde innbetalingen på samme nivå eller helst øke den etter hvert som du får bedre råd, ikke redusere innbetalingen.

Har du råd til å betale 12.500 kr første måned så har du vel råd til å fortsette med det. Da blir du ferdig med lånet raskere og du sparer renter. Et slikt lån kalles annuitetslån og det er selvfølgelig billigere. Dersom målet er å spare renter så skal du ha et annuitetslån der innbetalingen hver måned setes så høyt som din økonomi tåler.

Serielån er boliglån med kredittkortfelle der långiver reduserer innbetalingene når gjelden minker slik at nedbetaling tar unødvendig lang tid.

Regneeksemplene som angivelig skal vise at serielån er billigere enn annuitetslån baserer seg på en feil logikk. Eksemplene er basert på forestillingen om at det er om å gjøre å bruke 20 år på nedbetalingen uansett. Men hvis målet er å spare renter så bør en heller fokusere på hvor mye en har råd til å betale hver måned.

Det kan hende du vil stramme inn på forbruket i starten og heller betale inn litt ekstra på lånet. Det er helt greit, men det kan du også gjøre med et annuitetslån.

Hvis du bruker serielån med den begrunnelse at du kan leve litt sparsommelig de første årene så er det feil logikk. Etter 15 år vil du fortsatt se at de månedlige innbetalingene stadig minker. I tillegg kommer inflasjon som gjør at realverdien av innbetalingen er nå mye lavere. Det å fortsette med stadig lavere innbetalinger med den begrunnelse at du strammet inn på forbruket i en periode for 10-15 år siden gir ingen mening hvis målet er å spare renter.

Dersom banken din viser deg et regnestykke der et 20 års serielån blir fremstilt som billigere enn et 20 års annuitetslån så bare ignorer de regnestykkene.

Spør banken hvor mye du må betale i renter og avdrag første måned på serielånet. Hvis det beløpet er et du kan klare så be om et annuitets lån med det beløpet som innbetaling hver måned. Da blir du ferdig med lånet på mindre enn 20 år og sparer renter. Hvis du er opptatt av å spare renter er det innbetalingene du må fokusere på og ikke være fiksert på nedbetalingstiden skal være 20 år. Så bør du be banken regne ut hvor mye et slikt annuitetslån vil koste i renter. Det er det tallet du skal sammenligne med serielånet de tilbyr.

Avslutningsvis vil jeg bare nevne at jeg her ikke har tatt stilling til om en bør være opptatt av å spare låne renter fremfor å investere penger.

Dersom gjelden er billig, den er på et håndterlig nivå og en har noe tilstrekkelig egenkapital i boligen er det ikke galt å redusere innbetalingen og heller investere pengene. Men du trenger ikke et serielån for å få det til. Det er uansett ikke gunstig med et lån der terminbeløpet automatisk blir satt stadig lavere uavhengig av om du ønsker/trenger redusert innbetaling.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *