Skattereformen svekker lønnsomheten i IPS

Forslaget  til skatteendringer for 2016 fører til at de aller fleste må betale toppskatt. Regjeringen forsøker å dekke over dette ved å omdøpe den til trinnskatt. Det er en skatt på bruttoinntekter som ble innført i 1992. Da reduserte man skatten på nettoinntekt og innført skatt på bruttoinntekt for å sikre at de med mye fradrag skulle betale mye skatt hvis de hadde høy inntekt. Nå er denne skatten utvidet til å gjelde de fleste av oss. Dette skal kompenseres ved at skatten på alminnelig inntekt reduseres. Det er lagt inn en skattelette som gjør at skatten totalt blir såvidt litt mindre enn med dagens system. For IPS betyr det at fradraget ved innbetaling blir redusert fra 27 % til 25 %. Skatten ved utbetaling blir i de fleste tilfeller redusert med kun 0,3 %. Spørsmålet blir da om IPS fortsatt er lønnsomt. For de som i dag ikke betaler toppskatt og regner med at inntekten som pensjonist vil ligge på samme nivå eller lavere vil marginalskatten bli 39,85 % eller lavere. Det finnes et lite intervall der en risikerer at deler av utbetalingen beskattes med 47,1 %, men det skal svært mye til for at den totale skatten i IPS blir særlig høyere enn 39,85 %.

Jeg har satt opp en tabell som viser hvor mange år pengene må stå inne og hvor høy årlig avkastning en må ha for at IPS skal være mer lønnsom enn investeringskonto. Mest sannsynlig vil marginalskatten ikke bli høyere enn 38,59 % for de som i dag ligger under nivå på toppskatt. Jeg har derfor ført de tallene opp i parentes. Verdien av fritak for formueskatt har jeg ikke tatt med. Den kommer som en ekstra bonus.

15 år 10,46 % (8,55 %)
16 år 9,74 % (7,96 %)
17 år 9,11 % (7,45 %)
18 år 8,55 % (7,00 %)
19 år 8,05 % (6,60 %)
20 år 7,61 % (6,24 %)
21 år 7,20 % (5,91 %)
22 år 6,84 % (5,62 %)
23 år 6,51 % (5,35 %)
24 år 6,21 % (5,10 %)
25 år 5,93 % (4,88 %)
26 år 5,68 % (4,67 %)
27 år 5,44 % (4,48 %)
28 år 5,22 % (4,30 %)
29 år 5,02 % (4,14 %)
30 år 4,83 % (3,98 %)

Ved å telle antall år må en ta hensyn til at utbetalingen vil fordeles over 10 år. Det betyr at pengene blir stående inne i gjennomsnitt 5 år i utbetalingsperioden. Begynner utbetalingen ved 62 år fordeles de over 15 år og blir dermed stående inne 7,5 år i utbetalingsperioden. I tillegg kommer årene du har igjen til pensjonsalder.

Forutsetninger for tabellen

Jeg har lagt til grunn at du betaler inn 15.000 kr i IPS hvorav 3750 kr er finansiert med skattefradraget og 11.250 kr finansiert med kutt i forbruk. Jeg har lagt til grunn at alternativet er å kutte forbruket med 11.250 kr og plassere de i en investeringskonto. Jeg har lagt inn en forsikringspremie på 0,04 % i investeringskonto og at gevinsten beskattes med 25 % ved utbetaling.

Viktige forbehold:

Jeg vet ikke hvilke inntekter du har i fremtiden når du tar ut pensjonen. Jeg vet heller ikke hvilke skatteregime vi har da.

Jeg kommer til å fortsette sparing i IPS, men regner ut hvert år om det er lønnsomt. Slik det ser ut nå kommer jeg til å fortsette å spare til jeg fyller 50. Forverres ordningen ytterligere så kommer jeg til å stoppe innbetalingen tidligere.

2 kommentarer til “Skattereformen svekker lønnsomheten i IPS

  1. Takk for fin gjennomgang av dette, veldig nyttig! Jeg er i den situasjonen at jeg sparer ganske mye i fond allerede og har tenkt å flytte 15000 over i IPS, det synes fornuftig. Jeg har over tretti år på meg og satser på at jeg skal klare mer enn 5% avkastning..

    1. Fint du likte artikkelen. Ved sparing i IPS er pengene låst til pensjon. Det vil også være usikkerhet rundt hvilke skatteregler vi har i fremtiden. Det er derfor viktig og også ha mye sparing utenom IPS. Jeg vil spesielt anbefale Nordnet som tilbyr IPS uten gebyrer. Du kan velge mellom 450 forskjellige fond. Tallene mine er basert på budsjettforslaget for 2016. Innskudd du gjør i år er mer lønnsomt fordi du får mer fradrag i år enn neste år. Med 30 år igjen så vil fordelen med utsatt skatt veie opp for høy skatt ved utbetaling. Jeg vet selvfølgelig ikke hvor høy skatt vi har på pensjon om 30 år, men det er en grense for hvor høy skatt på pensjoner som er politisk mulig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *