Ukens rapport

Utviklingen denne uken har vært så god at jeg nå kan begynne å ta ut noe avkastning. Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig. Avkastningen hittil i oktober tilsvarer 318,21 % årlig nominell rente. Jeg har tatt ut 2300 kr denne uken. Mandag morgen legger jeg inn en salgsordre på Franklin Biotechnology Disc A Acc $. Det blir bare noen få prosent. Jeg venter til mandag morgen med å avgjøre hvor mye.

Avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente

Aksje- og fondskonto 76,38 %
IPS 5,84 %
Totalt 20,08 %

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 80,18 %. Jeg kan tåle et kursfall på 5,07 % før jeg blir overbelånt. 76,38 % er betydelig mer enn jeg ville tjent på å bruke egenkapitalen til nedbetaling av kredittkort. 76,38 % årlig avkastning tilsvarer at et fond har økt med 60,47 % hittil i år. Med 76,38 % årlig avkastning vil 34 321,21 kr øke til 10 millioner på 10 år. Avkastningen på min IPS hittil i år er 4,62 %. Den årlige avkastningen på 5,84 % er mindre enn de 7,02 % jeg trenger for å komme opp i 1 million ved pensjonsalder.

Hvis jeg ikke hadde studielån eller kredittkortgjeld så ville avkastningen av investeringene og inntekter fra bloggene hittil i år tilsvart 19,67 % av det jeg trenger for å kunne leve av det. Tallet blir 15,35 % hvis jeg holder avkastningen i IPS utenom.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto hittil i år

Netto salg av fond kr 77.189,81
Netto kontantuttak kr 64.421

Pengene brukes til å betale ned kredittkortgjelden. Det reduserer risikoen og øker reservene.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

Nordnet Superfondet Norge 1,5 %
DNB Global Indeks 8,1 %
KLP AksjeVerden Indeks 24,6 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 3,5 %
Alfred Berg Indeks Classic 18,2 %
Fidelity Switzerland A-CHF 9,9 %
Fidelity Germany A-EUR 9,8 %
Handelsbanken MSCI USA Index 10,3 %
Fidelity Singapore A-USD 10,4 %
Franklin Biotechnology Disc A Acc $ 3,7 %

De to øverste fondene er kjøpt med penger tjent på blogging. Jeg har valgt å holde de pengene adskilt.

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 10,3 %
Nordnet Superfondet Norge 10,2 %
DNB Global Indeks 39,6 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20,5 %
KLP Obligasjon Global II 9,9 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 9,5 %

Slik investerer jeg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *