Slik takler du gjeldsproblemer

Har man gjeldsproblemer må man bare ta tak i problemene på et eller annet tidspunkt. Hvordan dette best gjøres er helt avhengig av hvilken situasjon en er. Det vil ha stor betydning hvor langt det har gått. Har man stor gjeld er det en ting. Har man fått inkassovarsler er det mer alvorlig. Har gjelden gått til tvangsinndrivelse og en sitter med betalingsanmerkninger er det enda mer alvorlig.

Egen innsats

Uansett hvor mye hjelp du kan få må du gjøre mye selv. I det minste er det du selv som må be om hjelp og legge frem saken din. Det er også slik at selv om du får hjelp blir resultatet enda bedre hvis du selv gjør en egen innsats i tillegg. Dersom du får lite hjelp er det bare din egen innsats som er avgjørende.

Det du kan gjøre selv er å forsøke å kutte renteutgifter. Jeg har beskrevet hvordan du kan bli kvitt kredittkortgjeld. Den planen bør brukes i den grad dette er mulig. Det er også viktig å kutte forbruket slik at du har mer penger til å betjene gjeld. Dersom dette ikke er nok til å redusere gjeld og utgifter til et nivå du kan håndter så vurder andre tiltak. Det neste er forhandlinger med kreditorer. Det er ingenting i veien for å ta kontakt selv for å få til en avtale. Velg den måten som passer deg best. Ring, send mail eller vanlig brev. Det viktigste er at det blir gjort.

NAV

Kommunen har nå plikt til å gi økonomisk rådgiving. Dette gjelder uavhengig av om du er rik eller fattig. Plikten til økonomisk rådgiving gjelder avhengig av om du oppfyller kravene til gjeldsordning. Hvor mye hjelp du får vil variere avhengig av resurser kommunen har og hvor mye hjelp de mener du trenger. De kan hjelpe deg med budsjetter, kutte kostnader og forhandle med kreditorer. De kan også sjekke om tvangstrekk i lønn er lovlig. Et alvorlig problem er ventetiden. Det kan ta flere måneder før de begynner å se på saken din. Dersom det er en hastesak må dette presiseres. Uansett så ta kontakt med NAV. Om noen måneder når de begynner å hjelpe deg vil du være glad du gjorde det.

www.nav.no

Gjeldsofferalliansen

Dette er en organisasjon som bistår de med gjeldsproblemer. De er kjent fra stadige utspill i media og høringsuttalelser. De har også vært involvert i kursing av kommunale gjeldsrådgivere. De har noe informasjon på sin hjemmeside. Men mest hjelp får du dersom du blir medlem og betaler 300 kr i årlig kontingent.

gjeld.org/