Velg norsk AS fremfor NUF

Det har i en lang periode vært en økning i NUF, norsk registrert utenlandske foretak.

Mange son ville starte AS i Norge valgte å registrere foretaket i utlandet for deretter å registrere en norsk avdeling. Formålet var først og fremst å slippe unna revisorplikt og krav til innbetaling av aksjekapital. Det var i realiteten lite andre fordeler. Ulempen var at en måtte forholde seg til to lands myndigheter, mange useriøse hjelpere og at NUF ofte hadde lav status hos kunder og banker.
Nå har reglene for revisor plikt blitt endret slik at de minste ASene ikke er pålagt å ha revisor. Det er fremdeles krav til revisors godkjenning av aksjekapitalen ved registrering av AS. Vil firmaet etter registrering ikke ha revisor så kreves det et vedtak på generalforsamling. Det er i realiteten kun en formalitet.

Det er fortsatt krav om innbetaling av minst 100.000 kr i aksjekapital, men regjeringen har fremmet forslag om å redusere dette til 30.000. Uansett så er aksjekapitalen noe firmaet står fritt til å bruke etter innbetaling. Det vil normalt kreve noe penger å starte egen virksomhet. Kravet om aksjekapital kan derfor lett oppfylles ved at de pengene en uansett vil investere først betales inn til firmaet. Da er det bare for firmaet å foreta de nødvendige investeringene. Du kan eventuelt bare vente til kravet til aksjekapital blir redusert til 30.000. Har du en 2-3 kredittkort får du ut aksjekapitalen i nærmeste minibank.

Skulle du likevel vurdere NUF så vær klar over problemene. Du må betale noen for å foreta registreringen i utlandet i tillegg til registreringen i Norge. Du vil normalt få en regning hvert år for oppfølging av det utenlandske firmaet. Er medhjelperen useriøs risikerer du at det utenlandske selskapet blir slettet eller dobbeltbeskatning. Sletting av det utenlandske foretaket fører til at den norske avdelingen heller ikke er lovlig registrert i Norge. Da blir du ansett som personlig næringsdrivende med fullt ansvar for all gjeld.

Jeg vil sterk anbefale at du venter til nye regler om 30.000 i aksjekapital trer i kraft. Sannsynligvis skjer det i 2012. Eller du kan ta med et par kredittkort til nærmeste minibank og hente aksjekapitalen der. Det er mye enklere en NUF og ikke noe vesentlig dyrere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *