Statsbudsjettet for 2015

Forslaget til statsbudsjett er virkelig trist. De går riktig vei, men det blir lite skattelette for folk flest. Det er foreslått å redusere formueskatten til 0,75 %. Fribeløpet er foreslått økt til 1.200.000 Denne reduksjonen spiser opp så mye av skattelettelsene at det ikke blir noen merkbar reduksjon i skatt på inntekt.

Lønnsmottakere og næringsdrivende får trygdeavgiften redusert med 0,1 prosent poeng. Det betyr 400 kr i mindre skatt på en lønn på 400.000. Person fradraget justeres opp i forhold til forventet lønnsvekst. Taket på minstefradraget økes med 1000 kr utover vanlig lønnsvekst. Grensen for toppskatt økes med 7500 kr utover forventet lønnsvekst. Grensen for toppskatt med høy sats justeres opp med forventet lønnsvekst. Dersom du får vanlig lønnsøkning i 2015 vil du betale omtrent samme andel av lønna i skatt som tidligere, med kun marginal forskjell. Grensen for IPS og BSU holdes uendret. Dette var virkelig et trist og skuffende forslag. Noen studenter og andre unge kan glede seg over at frikortgrensa økes med 25 %. Men det er aktuelt kun i en kort del av livet. Redusert registreringsavgift på biler og redusert engangsavgift på motorsykler og snøscootere er ikke noe folk flest merker til daglig. Bensinavgiften holdes på samme nivå uten å øke i takt med inflasjonen. Det er reelt sett en nedgang. Årsavgiften på campingvogner fjernes.  Det er kjekt for de som slipper å betale, men det monner ikke. De som vil studere forslaget i detalj kan gjøre det på http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2015/ Der finner du også forslag til nye skatte og avgiftssatser.

Høyre og Fremskrittspartiet har ikke flertall og må derfor samarbeide med i første omgang Venstre og KrF. Det endelige forslaget vil nok bli flyttet mot sentrum og da blir det enda verre. Jeg kommer selvfølgelig tilbake med mer detaljer når det foreligger et vedtak.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *