Ukens rapport

Oktober har vært preget av kraftig kursfall. Dette kommer i tillegg til at jeg har tapt penger i august og september.  Hittil i oktober har jeg fått en avkastning som tilsvarer en årlig nominell rente på -570,11 %. På torsdag valgte jeg å sette inn mer penger for å unngå å bli overbelånt.

Jeg sjekket min aksje og fondskonto i dag. Gjeldsgraden er 74 %. Jeg kan tåle et kursfall på 2,91 % før jeg blir overbelånt. Avkastningen hittil i år tilsvarer en årlig nominell rente på -4,22 %.  Jeg håper avkastningen tar seg opp utover høsten slik at jeg går med overskudd. På min IPS er avkastningen hittil i oktober tilsvarende -89,92 % årlig nominell rente og hittil i år tilsvarende 5,58 % årlig nominell rente. Skal jeg klare å komme opp i 1 million før jeg blir pensjonist må jeg ha en avkastning på over 7 %. Da har jeg lagt til grunn 15.000 kr i årlig innskudd. Det er ikke foreslått noen økning av dette taket i forslag til statsbudsjett for 2015.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *