Tanker om statsbudsjettet

Det er nå lagt frem forslag til statsbudsjett for 2023. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har ikke flertall. De må samarbeide med andre og vil da først velge SV.
Vi vet dermed ikke det endelige statsbudsjettet. Men noe vet vi. Jeg ser her bare på det som er relevant for sparing og investeringer.

Det blir høyere formueskatt, spesielt på aksjer. Det blir også økt skatt på gevinster av aksjer og aksjefond.

Det er to grep du kan ta

Spar i IPS

Skatteendringene gjør det mer lønnsomt å spare i IPS.
Aksjesparekonto må ha null i formueskatt og null i skatt på avkastningen for å være like god som IPS.

Du kan spare inntil 15000 kr i året. Det er ikke spesielt mye, men bør likevel utnyttes maksimalt. Penger du trenger før du fyller 62 år bør ikke plasseres i IPS. Med en grense på 15.000 kr i årlig innskudd bør ikke det være noe problem. Pengene utbetales over minimum ti år. Det er også et krav om at utbetalingen skal vare frem til du er 80 år. Starter utbetalingen når du er 62 år får du det utbetalt over 18 år. Det er et viktig unntak. Utbetalingen pr år skal utgjøre minst 20 % av grunnbeløpet i folketrygden. Det vil pr i dag utgjøre kr 22.295. Antall år vil dermed bli redusert tilsvarende. Vil du ha ut pengene raskt kan du oppnå det ved å begrense hvor mye du har i IPS eller du kan ha IPS hos flere forskjellige leverandører. Selv har jeg valgt å ha to leverandører.

Investeringskonto Zero

Dette er en kapitalforsikring. Det er flere leverandører og de gir produktet litt forskjellige navn.

Pengene plasseres i fond eller verdipapirer. Gevinster beskattes først ved uttak fra kontoen. Når du tar ut penger blir det fordelt forholdsmessig på gevinst og opprinnelig investert beløp. Det betyr at hvis 20 % av det du har på kontoen er gevinst vil 20 % av det du tar ut bli skattlagt mens resten av uttaket trekkes skattefritt fra innskutt beløp.
Dersom du bare har rentefond på kontoen vil skattepliktig gevinst bli skattlagt med 22 %. Har du bare aksjefond vil hele gevinsten bli skattlagt som aksjer med 37,84 %. Har du både rentefond og aksjefond ser de på gjennomsnittlig fordeling. Dette fastsettes ved årsskiftet. har du 60 % aksjeandel ved slutten av 2021, 65 % ved slutten av 2022 og 70 % ved slutten av 2023 blir det 65 % aksjer i gjennomsnitt. Tar du ut penger i 2024 vil 65 % av gevinsten bli skattlagt som aksjer or resten som renter. Det blir ikke tatt hensyn til kontanter eller endringer mellom hvert årsskifte.

Det er en spesialregel. Dersom andelen aksjefond er maksimalt 20 % ved årssiktet settes den til null. Kontoen blir ved uttak beskattet som om alt var i rentefond.

Det er to måter å oppnå dette på.

Du kan kjøpe rentefond rett før nyttår slik at andelen rentefond blir 80 %. Det er fordelingen ved nyttår som teller. Resten av året kan du ha 100 % i aksjefond.

Det du også kan gjøre er å flytte bufferen du har på sparekonto til Zero og plassere det i et pengemarkedsfond. Så fyller du på med aksjefond til aksjeandelen ligger rett under 20 %.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *