Ting normaliserer seg

Verdien av fondene mine har økt mye i det siste. Jeg måtte flytte penger over fra kredittkort flere ganger for å unngå overbelåning. Dette for å unngå tvangssalg av fond. Nå har verdiene økt såpas mye at jeg kan føre penger tilbake. Dette gjøres ved å øke belåningen på Nordnetkontoen. Jeg betalte inn et kredittkort i forrige uke og nå blir enda et nedbetalt. Det er dermed ikke mye igjen før jeg er tilbake der jeg var før denne nedturen startet. Jeg regner med at kredittgrensa hos Nordnet blir utnyttet fullt ut i løpet av neste uke. Fortsetter verdiøkningen utover høsten kommer jeg til å forsikte selge andeler for å kunne bruke noe av avkastningen til å betale kredittkort. Jeg kommer til å holde en høy gjeldsgrad hos Nordnet, men vil passe på å ha noe marging så jeg kan tåle kursfall. Problemet er at egenkapitalen kunne vært brukt til å nedbetale kredittkortgjeld og er dermed svært dyr. Jeg må derfor balansere hensynet til å ha minst mulig egenkapital mot hensynet til å unngå overbelåning. Til tross for turbulensen den siste tiden mener jeg at det å gire opp investeringer i fond er fornuftig. 2013 var et eksepsjonelt godt år og jeg fikk en avkastning tilsvarende en årlig nominell rente på 145,4 % av egenkapitalen. Avkastningen kan ligge betydelig under dette og likevel være svært god.