Månedsoversikt for oktober

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et excelark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

Beholdningen av fond har økt med 2,35 % i oktober og 3,5 % hittil i år. Bruttoformuen har økt med 2,4 % i oktober og 2,56 % hittil i år. Gjelden totalt har økt med 0,36 % i oktober. Den er redusert med 5,98 % hittil i år. Kredittkortgjelden har økt med 2,08 % i oktober. Den er redusert med 9,22 % hittil i år. Nettoformuen har økt med 5,09 % i oktober og  24,22 % hittil i år.

Avkastningen på IPS i oktober tilsvarer en årlig rente på 19,09 %. Årlig avkastning hittil i år er 10,71 %.

Ved utgangen av oktober så min depotkonto slik ut:

Investeringer kr 418.687
Gjeld kr 295.893
Egenkapital kr 122.794
Gjeldsgrad 70,67 %

Gjennomsnittlig rentekostnad er 10,88 % nominell rente og 11,44 % effektiv rente. Avkastningen på egenkapitalen i oktober tilsvarer en årlig rente på 55,31 %. Årlig avkastning hittil i år er 20,15 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 23,38 %.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.10.2014:

DNB Nordic Technology kr 12.347
DNB Finans kr 11.847
JPM Global Healthcare kr 1427
Nordnet Superfondet Norge kr 1784
Bankinnskudd kr 270,93
Totalt kr 27.675,93

Dette er en økning på kr 5765,98 siden 31.12.2013

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *