Ukens rapport

Jeg har hatt en god utvikling i mine fond i mars totalt. Dette til tross for et kraftig fall de siste dagene. Siden jeg har giret opp fondene på min aksje- og fondskonto forsterkes effekten av alle endringer. Jeg har vært nødt til å sette inn penger denne uken for å unngå tvangssalg. Likevel er avkastningen i mars tilsvarende en årlig nominell rente på 138,10 %.

Jeg sjekket min aksje- og fondskonto i dag. Gjeldsgraden er 78,05 %. Jeg kan tåle et kursfall på 5,18 % før jeg blir overbelånt. Avkastningen på min aksje- og fondskonto hittil i år tilsvarer en nominell årlig rente på 215,97 %. Det er betydelig mer enn jeg ville tjent på å bruke egenkapitalen til nedbetaling av kredittkort. 215,97 % årlig avkastning tilsvarer at et fond har økt med 50,89 % hittil i år. Med 215,97 % årlig avkastning vil 100,82 kr øke til 10 millioner på 10 år.

Jeg har solgt fond for kr 93.902,99 netto i år. Jeg har tatt ut netto kr 70730 i år. Sammen med en kraftig reduksjon i kredittkortgjelden reduserer det risikoen og bygger opp reserver.

Avkastningen på min IPS hittil i år er 5,54 %. Det tilsvarer en nominell årlig rente på 23,50 %. Det er mer enn de 6,7 % jeg trenger for å komme opp i 1 million ved pensjonsalder.

Hvis jeg ikke hadde studielån eller kredittkort så ville avkastningen av investeringene og inntekter fra bloggene hittil i år tilsvart 97,42 % av det jeg trenger for å kunne leve av det. Tallet blir 78,9 % hvis vi holder avkastningen i IPS utenom.

Slik investerer jeg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *