Ukens rapport

Dette har vært en turbulent uke. Det startet bra, falt og tok seg opp igjen. Jeg har kjøpt en mindre post i Fiddelity Singapore for økt diversifisering. Jeg valgte også å sette inn litt penger torsdag for å unngå overbelåning. Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig. Avkastningen hittil i mai tilsvarer -161,85 % årlig nominell rente.

Avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente

Aksje og fondskonto 140,74 %
IPS 13,95 %
Totalt 46,96 %

Gjeldsgraden på min aksje og fondskonto er 81,92 %. Jeg kan tåle et kursfall på 2,14 % før jeg blir overbelånt. 140,7% 4 er betydelig mer enn jeg ville tjent på å bruke egenkapitalen til nedbetaling av kredittkort. 140,74 % årlig avkastning tilsvarer at et fond har økt med 48,10 % hittil i år. Med 140,74 % årlig avkastning vil 1529,34 kr øke til 10 millioner på 10 år. Avkastningen på min IPS hittil i år er 4,89 %. Den årlige avkastningen på 13,95 % er mer enn de 6,67 % jeg trenger for å komme opp i 1 million ved pensjonsalder.

Hvis jeg ikke hadde studielån eller kredittkortgjeld så ville avkastningen av investeringene og inntekter fra bloggene hittil i år tilsvart 54,28 % av det jeg trenger for å kunne leve av det. Tallet blir 41,53 % hvis vi holder avkastningen i IPS utenom.

Transaksjoner hittil i år

Netto salg av fond kr 92.364,11. ( En kjøpsordre på 6500 kr er til behandling)
Netto kontantuttak kr 77.230 i år.

Pengene brukes til å betale ned kredittkortgjelden. Det reduserer risikoen og øker reservene.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

DNB Global Indeks 8,3 %
JPM Global Healthcare A (dist) – USD 0,9 %
Nordnet Superfondet Norge 1,2 %
Alfred Berg Indeks Classic 22,1 %
Fidelity Switzerland A-CHF 21,3 %
DNB Telecom 14,1 %
Fidelity Germany A-EUR 9,9 %
Handelsbanken MSCI USA Index 10 %
Franklin Biotechnology Disc A Acc $ 10,8 %
Fidelity Singapore A-USD 1,4 %

De tre øverste fondene er kjøpt med penger tjent på blogging. Jeg har valgt å holde de pengene adskilt.

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 10,4 %
Nordnet Superfondet Norge 10,3 %
DNB Global Indeks 40 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20,1 %
KLP Obligasjon Global II 9,5 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 9,6 %

Slik investerer jeg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *