Planlagte endringer i porteføljen

For å unngå unødvendig realisasjon blir det kun mindre endringer i mine investeringer fremover. Jeg har flytte en del av investeringene fra bransjefond og over i brede regionale/nasjonale fond. Se fondsfordelingen i min ukesrapport. Dette er gjort for å øke diversifiseringen og ta ned risikoen. Denne prosessen fortsetter. Det blir en økning i Fidelity Singapore slik at den kommer opp i over 4 %. Jeg kommer til å selge mesteparten eller eventuelt alt jeg har i JPM Global Healthcare A (dist) – USD. Det fondet utgjør 0,9 %. Det er kjøpt med penger tjent på blogging. Jeg trenger penger for å betale skatten på inntekter fra bloggene. Jeg vurderer å selge alt slik at jeg også har noe penger til å dekke løpende utgifter. Jeg har det prinsipp at alle utgifter i forbindelse med blogging skal dekkes av inntektene fra bloggene. Salgsordren legges inn 25. mai. Skulle jeg senere få noe inntekter fra bloggene som jeg kan investere så blir de plassert i DNB Global Indeks. Det vil bli små beløp. Inntektene er lave og jeg trenger også tilstrekkelig med penger på konto til å dekke skatt og løpende utgifter. Jeg tømte kontoen og kjøpte fond tidligere i år for å hindre overbelåning på min aksje- og fondskonto. Får jeg mulighet til å ta ut gevinst senere så blir det ved å selge Franklin Biotechnology og DNB Telecom. Jeg har hatt god gevinst der og mener det uansett er bedre å komme seg ut for tidlig enn for sent. Pengene vil bli brukt til å redusere kredittkortgjelden. Porteføljen er giret opp slik at risikoen er høy nok. Skulle en slik endring av porteføljen gi lavere avkastning, noe som slettes ikke er sikkert, så går det helt fint. Dette fordi Nordnet reduserte rentene i februar og at alternativkostnaden på egenkapitalen er redusert. Det er også et poeng at disse to fondene krever 20 % egenkapital, mens andre fond kun krever 15 %. Det har betydning fordi egenkapitalen min er svært dyr.

jeg investerer i IPS der jeg ikke gjør store endringer. Jeg kommer til å betale inn årets innskudd i juni og fordele det slik at porteføljen blir rebalansert. Det betyr i praksis bare mindre justeringer. Ellers så rebalanserer jeg porteføljen i januar og unntaksvis hvis det skulle skje noe helt ekstraordinært som et børs krakk. Jeg kommer til å øke andelen obligasjonsfond gradvis fra jeg fyller 50. Jeg har bestemt meg for ikke å tukle for mye med den.

Slik Investerer jeg