Ukens rapport

Investeringene har tatt seg opp denne uken. Jeg har en positiv avkastning hittil i mai. Jeg har kjøpt andeler i Fiddelity Singapore for økt diversifisering. Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig. Avkastningen hittil i mai tilsvarer 57,72 % årlig nominell rente.

Avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente

Aksje og fondskonto 153,81 %
IPS 14,08 %
Totalt 49,84 %

Gjeldsgraden på min aksje og fondskonto er 81,58 %. Jeg kan tåle et kursfall på 2,6 % før jeg blir overbelånt. 153,81 % er betydelig mer enn jeg ville tjent på å bruke egenkapitalen til nedbetaling av kredittkort. 153,81 % årlig avkastning tilsvarer at et fond har økt med 56,89 % hittil i år. Med 153,81 % årlig avkastning vil 901,37 kr øke til 10 millioner på 10 år. Avkastningen på min IPS hittil i år er 5,21 %. Den årlige avkastningen på 14,08 % er mer enn de 6,67 % jeg trenger for å komme opp i 1 million ved pensjonsalder.

Hvis jeg ikke hadde studielån eller kredittkortgjeld så ville avkastningen av investeringene og inntekter fra bloggene hittil i år tilsvart 57,04 % av det jeg trenger for å kunne leve av det. Tallet blir 45,94 % hvis vi holder avkastningen i IPS utenom.

Transaksjoner hittil i år

Netto salg av fond kr 82.464,25.
Netto kontantuttak kr 77.230 i år.

Pengene brukes til å betale ned kredittkortgjelden. Det reduserer risikoen og øker reservene.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

DNB Global Indeks 8 %
JPM Global Healthcare A (dist) – USD 0,9 %
Nordnet Superfondet Norge 1,2 %
Alfred Berg Indeks Classic 21,8 %
Fidelity Switzerland A-CHF 21 %
DNB Telecom 13,6 %
Fidelity Germany A-EUR 9,7 %
Handelsbanken MSCI USA Index 9,5 %
Franklin Biotechnology Disc A Acc $ 10,4 %
Fidelity Singapore A-USD 4 %

De tre øverste fondene er kjøpt med penger tjent på blogging. Jeg har valgt å holde de pengene adskilt.

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 10,7 %
Nordnet Superfondet Norge 10,5 %
DNB Global Indeks 39,8 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20 %
KLP Obligasjon Global II 9,5 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 9,6 %

Slik investerer jeg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *