Ukens rapport

Juni var en dårlig måned. Avkastningen ble negativ. Børsene har falt som følge av problemene i Hellas. Selv om det har tatt seg opp de første dagene i juli vil det fortsatt være stor sannsynlighet for turbulens de nærmeste månedene. Jeg er overbevist om at Europa kommer seg gjennom dette, men er usikker på hvor lang tid det tar. Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig. Avkastningen hittil i juli tilsvarer 1009,46 % årlig nominell rente. Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner denne uken. Det er ikke lenger noen akutt fare for at jeg blir overbelånt. Jeg regner med å kunne ta ut noe penger i løpet av juli til nedbetaling av kredittkort.

Avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente

Aksje og fondskonto 177,65 %
IPS 15,31 %
Totalt 51,96 %

Gjeldsgraden på min aksje og fondskonto er 80,49 %. Jeg kan tåle et kursfall på 4,17 % før jeg blir overbelånt. 177,65 % er betydelig mer enn jeg ville tjent på å bruke egenkapitalen til nedbetaling av kredittkort. 177,65 % årlig avkastning tilsvarer at et fond har økt med 89,56 % hittil i år. Med 177,65 % årlig avkastning vil 367,28 kr øke til 10 millioner på 10 år. Avkastningen på min IPS hittil i år er 7,72 %. Den årlige avkastningen på 15,31 % er mer enn de 6,7 % jeg trenger for å komme opp i 1 million ved pensjonsalder.

Hvis jeg ikke hadde studielån eller kredittkortgjeld så ville avkastningen av investeringene og inntekter fra bloggene hittil i år tilsvart 56,47 % av det jeg trenger for å kunne leve av det. Tallet blir 44,3 % hvis vi holder avkastningen i IPS utenom.

Transaksjoner på min aksje og fondskonto hittil i år

Netto salg av fond kr 106.406,22
Netto kontantuttak kr 86.821

Pengene brukes til å betale ned kredittkortgjelden. Det reduserer risikoen og øker reservene.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

DNB Global Indeks 8,7 %
Nordnet Superfondet Norge 1,2 %
Alfred Berg Indeks Classic 19,3 %
Fidelity Switzerland A-CHF 19 %
DNB Telecom 15 %
Fidelity Germany A-EUR 10,4 %
Handelsbanken MSCI USA Index 10,4 %
Franklin Biotechnology Disc A Acc $ 5,3 %
Fidelity Singapore A-USD 10,9 %

De to øverste fondene er kjøpt med penger tjent på blogging. Jeg har valgt å holde de pengene adskilt.

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 9,9 %
Nordnet Superfondet Norge 9,9 %
DNB Global Indeks 39,7 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20,4 %
KLP Obligasjon Global II 9,9 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 10,1 %

Slik investerer jeg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *