Ukens rapport

Børsene har utviklet seg svært positivt denne uken. Det ser ut til at problemene i Hellas er avklart foreløpig. Kina er det som virkelig blir spennende. Jeg har ikke noe i kinesiske fond, men et krakk kan få følger også for andre markeder. Skulle det skje benytter jeg muligheten til å kjøpe billig.

Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig. Avkastningen hittil i juli tilsvarer 677,95 % årlig nominell rente. Jeg har tatt ut noe penger denne uken til nedbetaling av kredittkort.

Avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente

Aksje og fondskonto 227,61 %
IPS 18,73 %
Totalt 64,30 %

Gjeldsgraden på min aksje og fondskonto er 79,2 %. Jeg kan tåle et kursfall på 5,68% før jeg blir overbelånt. 227,61 % er betydelig mer enn jeg ville tjent på å bruke egenkapitalen til nedbetaling av kredittkort. 227,61 % årlig avkastning tilsvarer at et fond har økt med 123,47 % hittil i år. Med 227,61 % årlig avkastning vil 70,22 kr øke til 10 millioner på 10 år. Avkastningen på min IPS hittil i år er 10,16 %. Den årlige avkastningen på 18,73 % er mer enn de 6,7 % jeg trenger for å komme opp i 1 million ved pensjonsalder.

Hvis jeg ikke hadde studielån eller kredittkortgjeld så ville avkastningen av investeringene og inntekter fra bloggene hittil i år tilsvart 68,65 % av det jeg trenger for å kunne leve av det. Tallet blir 53,68 % hvis vi holder avkastningen i IPS utenom.

Transaksjoner på min aksje og fondskonto hittil i år

Netto salg av fond kr 106.406,22
Netto kontantuttak kr 93.821

Pengene brukes til å betale ned kredittkortgjelden. Det reduserer risikoen og øker reservene.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

DNB Global Indeks 8,7 %
Nordnet Superfondet Norge 1,2 %
Alfred Berg Indeks Classic 19 %
Fidelity Switzerland A-CHF 19 %
DNB Telecom 15 %
Fidelity Germany A-EUR 10,6 %
Handelsbanken MSCI USA Index 10,4 %
Franklin Biotechnology Disc A Acc $ 5,5 %
Fidelity Singapore A-USD 10,6 %

De to øverste fondene er kjøpt med penger tjent på blogging. Jeg har valgt å holde de pengene adskilt.

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 10 %
Nordnet Superfondet Norge 10 %
DNB Global Indeks 40,6 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 19,9 %
KLP Obligasjon Global II 9,7 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 9,9 %

Slik investerer jeg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *