Ukens rapport

Det har vært store tap denne uken selv om det tok seg noe opp på torsdag og fredag. Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig. Avkastningen hittil i august tilsvarer -214,07 % årlig nominell rente. Jeg valgte å sette inn 15000 kr torsdag for å unngå overbelåning. Jeg har lagt inn en kjøpsordre på 17900 kr i KLP AksjeVerden Indeks. Jeg har omtalt dette tidligere.

Avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente

Aksje- og fondskonto 167,63 %
IPS 11,18 %
Totalt 42,96 %

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 78,1 %. Jeg kan tåle et kursfall på 6,98 % før jeg blir overbelånt. 167,63 % er betydelig mer enn jeg ville tjent på å bruke egenkapitalen til nedbetaling av kredittkort. 167,63 % årlig avkastning tilsvarer at et fond har økt med 103,79 % hittil i år. Med 167,63 % årlig avkastning vil 530,54 kr øke til 10 millioner på 10 år. Avkastningen på min IPS hittil i år er 6,93 %. Den årlige avkastningen på 11,18 % er mer enn de 6,64 % jeg trenger for å komme opp i 1 million ved pensjonsalder.

Hvis jeg ikke hadde studielån eller kredittkortgjeld så ville avkastningen av investeringene og inntekter fra bloggene hittil i år tilsvart 46,01 % av det jeg trenger for å kunne leve av det. Tallet blir 36,99 % hvis vi holder avkastningen i IPS utenom.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto hittil i år

Netto salg av fond kr 106.406,22
Netto kontantuttak kr 78.821

Pengene brukes til å betale ned kredittkortgjelden. Det reduserer risikoen og øker reservene.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

DNB Global Indeks 8,8 %
Nordnet Superfondet Norge 1,2 %
Alfred Berg Indeks Classic 18,7 %
Fidelity Switzerland A-CHF 19 %
DNB Telecom 15,7 %
Fidelity Germany A-EUR 10,8 %
Handelsbanken MSCI USA Index 10,6 %
Franklin Biotechnology Disc A Acc $ 5,2 %
Fidelity Singapore A-USD 10 %

De to øverste fondene er kjøpt med penger tjent på blogging. Jeg har valgt å holde de pengene adskilt.

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 9, %
Nordnet Superfondet Norge 9,7 %
DNB Global Indeks 41,1 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 18,7 %
KLP Obligasjon Global II 10,1 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 10,5 %

Slik investerer jeg

2 kommentarer til “Ukens rapport

  1. Jeg vil gjerne kopiere den ideelle porteføljen din. Jeg vil derimot ikke belåne fondene. Har det da noen hensikt med 20% obligasjonsfond, eller bør jeg gå all inn på aksjefond?

    Rebalansering er nytt for meg. Tenkte å gjøre det to ganger i året. Hvilken Nordnet-konto ville du anbefalt? Zero?

    Takk! 🙂

    1. Obligasjonsfond, hvis du velger å ha det, bør du ha i Zero. Om du vil ha obligasjonsfond kommer litt an på hvor mye risiko du vil ta. Ved pensjonssparing så anbefales det ofte at en gradvis går over til obligasjonsfond 10-15 år før pensjonsalder. I min IPS har jeg 20 % i obligasjoner og synes det fungerer greit. Fordelen er at jeg da har noe å kjøpe aksje for hvis det blir et krakk. Ulempen er at obligasjonene typisk vil gi lavere avkastning over tid. jeg har valgt å velge obligasjonsfond som gir litt høyere avkastning og som da også har høyere risiko. Hovedgrunnen til at jeg at en vanlig aksje- og fondskonto er muligheten til belåning. Ved å velge zero mister du skjermingsfradraget, men du slipper skatt når du rebalanserer. Det kan i noen tilfeller også føre til restskatt. Hvis du er i en fase der du bygger opp formue kan rebalansering gjøres skattefritt ved å justere nye innbetalinger. Et alternativ er å ha en mindre andel i Zero og foreta rebalanseringen der. Rebalansering vil normalt bety at en flytter noen prosenter. Du kan f. eks ha en fordeling på 80 /20 mellom Aksje og fondskonto og Zero. Du velger samme fond i begge porteføljene. Bytter du fond med gevinst gjøres det i Zero bytter du fond med tap gjør det på en vanlig aksje og fondskonto. Over tid vil hver enkelt konto ha en fordeling som blir skjev, men det bør ikke være noe problem så lenge fordelingen totalt blir riktig. Det kan hende at du i noen tilfeller vil oppleve at 20 % i Zero ikke er nok til å rebalansere. Dette kan løses ved å ta skatteregningen den ene gangen det skjer eller ved å ha en høyere andel i Zero. Det kan også løses ved å justere nye innskudd.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *