Ukens rapport

Denne uken begynte bra, men så ble det store tap i slutten av uken. Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig. Avkastningen hittil i august tilsvarer -373,04 % årlig nominell rente. Jeg kjøpte andeler i KLP AksjeVerden Indeks for 17.900 kr denne uken. Jeg har omtalt dette tidligere.Jeg tok ut noe gevinst denne uken ved å selge 2692,20 kr i Fidelity Switzerland. Dette gjør at jeg beveger meg gradvis i retning av min ideelle portefølje.

Avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente

Aksje- og fondskonto 127,67 %
IPS 7,33 %
Totalt 31,56 %

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 81,98 %. Jeg kan tåle et kursfall på 2,4 % før jeg blir overbelånt. 127,67 % er betydelig mer enn jeg ville tjent på å bruke egenkapitalen til nedbetaling av kredittkort. 127,67 % årlig avkastning tilsvarer at et fond har økt med 81,5 % hittil i år. Med 127,67 % årlig avkastning vil 2672,31 kr øke til 10 millioner på 10 år. Avkastningen på min IPS hittil i år er 4,68 %. Den årlige avkastningen på 7,33 % er mer enn de 6,64 % jeg trenger for å komme opp i 1 million ved pensjonsalder.

Hvis jeg ikke hadde studielån eller kredittkortgjeld så ville avkastningen av investeringene og inntekter fra bloggene hittil i år tilsvart 34,39 % av det jeg trenger for å kunne leve av det. Tallet blir 28,47 % hvis vi holder avkastningen i IPS utenom.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto hittil i år

Netto salg av fond kr 91.198,42
Netto kontantuttak kr 81.521

Pengene brukes til å betale ned kredittkortgjelden. Det reduserer risikoen og øker reservene.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

DNB Global Indeks 8,5 %
Nordnet Superfondet Norge 1,2 %
KLP AksjeVerden Indeks 4,7 %
Alfred Berg Indeks Classic 17,7 %
Fidelity Switzerland A-CHF 17,9 %
DNB Telecom 15,1 %
Fidelity Germany A-EUR 10,4 %
Handelsbanken MSCI USA Index 10,1 %
Fidelity Singapore A-USD 9,5 %
Franklin Biotechnology Disc A Acc $ 4,9 %

De to øverste fondene er kjøpt med penger tjent på blogging. Jeg har valgt å holde de pengene adskilt.

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 9,6 %
Nordnet Superfondet Norge 9,5 %
DNB Global Indeks 41,1 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 18,6 %
KLP Obligasjon Global II 10,3 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 10,9 %

Slik investerer jeg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *