Ukens rapport

Det har vært en svak uke som kjennetegnes av fortsatt turbulens. Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig. Jeg har foretatt noen fondsbytter for å komme nærmere min ideelle portefølje. Jeg har redusert andelen i Fidelity Switzerland A-CHF og flyttet over til KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II. Jeg har også lagt inn en bytteordre der jeg flytter alt i DNB Telecom over i KLP AksjeVerden Indeks.

Avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente

Aksje- og fondskonto 52,02 %
IPS 2,81 %
Totalt 12,73 %

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 81,83 %. Jeg kan tåle et kursfall på 2,27 % før jeg blir overbelånt. 52,02 % er betydelig mer enn jeg ville tjent på å bruke egenkapitalen til nedbetaling av kredittkort. 52,02 % årlig avkastning tilsvarer at et fond har økt med 39,19 % hittil i år. Med 52,02 % årlig avkastning vil 151 698,84 kr øke til 10 millioner på 10 år. Avkastningen på min IPS hittil i år er 2,12 %. Den årlige avkastningen på 2,81 % er mindre enn de 7,02 % jeg trenger for å komme opp i 1 million ved pensjonsalder.

Hvis jeg ikke hadde studielån eller kredittkortgjeld så ville avkastningen av investeringene og inntekter fra bloggene hittil i år tilsvart 12,88 % av det jeg trenger for å kunne leve av det. Tallet blir 10,81 % hvis jeg holder avkastningen i IPS utenom.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto hittil i år

Netto salg av fond kr 73.435,70
Netto kontantuttak kr 62.121

Pengene brukes til å betale ned kredittkortgjelden. Det reduserer risikoen og øker reservene.

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

Nordnet Superfondet Norge 1,4 %
DNB Global Indeks 8,1 %
DNB Telecom 14 %
KLP AksjeVerden Indeks 10,4 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 3,5 %
Alfred Berg Indeks Classic 17,7 %
Fidelity Switzerland A-CHF 10,5 %
Fidelity Germany A-EUR 10 %
Handelsbanken MSCI USA Index 10,1 %
Fidelity Singapore A-USD 9,9 %
Franklin Biotechnology Disc A Acc $ 4,4 %

De to øverste fondene er kjøpt med penger tjent på blogging. Jeg har valgt å holde de pengene adskilt.

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 10 %
Nordnet Superfondet Norge 9,9 %
DNB Global Indeks 39,9 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20,2 %
KLP Obligasjon Global II 10,1 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 9,9 %

Slik investerer jeg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *