Ukens rapport

Denne uken har det vært flere dager med oppgang på børsene. Det kan tyde på at den ensidige nedadgående trenden er brutt. De store svingningene på børsene tyder på at markedet ikke et vet hvilken vei det skal gå. Jeg er forberedt på at det kan komme nye nedturer. Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig. Verdien har falt med 43,98 % hittil i år. Jeg satte inn 58.000 kr på mandag (1600 kr ble tatt ut igjen på torsdag) og har kjøpt fond for 95.500 denne uken.

Kjøpene ble fordelt slik:

DNB Health Care 7.500
DNB Nordic Technology 7.500
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 22.500
Alfred Berg Indeks Classic 13.000
Fidelity Germany A-EUR 22.500
Fidelity Switzerland A-CHF 22.500

Jeg kan risikere at kursene faller mer. Da kjøper jeg mer. Normalt vil slike kursfall ta seg opp igjen i løpet av noen uker eller måneder. Det hender at markedet bruker lang tid på å ta seg opp igjen. Da må jeg bare vente med å selge.

Avkastningen hittil i år

Aksje- og fondskonto -43,98 % (-731,74 % årlig nominell rente)
IPS -9,51 % (-158,14 % årlig nominell rente)
Totalt -18,1 % (-301,14 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 71,54 %. Jeg kan tåle et kursfall på 14,55 % før jeg blir overbelånt. Dette er mer enn det jeg trenger. Jeg kommer til å ta ut noe neste uke og øke uttakene gradvis hvis det ikke kommer mer kraftige fall på børsene.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto hittil i år

Netto kjøp av fond kr 80.841,90
Netto innskudd kr 66.200

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

Nordnet Superfondet Norge 1,5 %
DNB Global Indeks 9,1 %
DNB Health Care 2,4 %
DNB Nordic Technology 2,4 %
KLP AksjeVerden Indeks 28,1 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 10,7 %
Alfred Berg Indeks Classic 10,9 %
Handelsbanken MSCI USA Index 10,1 %
Fidelity Singapore A-USD 11,2 %
Fidelity Germany A-EUR 6,8 %
Fidelity Switzerland A-CHF 6,8 %

De to øverste fondene er kjøpt med penger tjent på blogging. Jeg har valgt å holde de pengene adskilt.

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 9,4 %
Nordnet Superfondet Norge 9,3 %
DNB Global Indeks 41,3 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 19,1 %
KLP Obligasjon Global II 10,6 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 10,4 %

Jeg kommer til å foreta min årlige rebalansering i IPS neste uke som bringer porteføljen tilbake til 40/20/10/10/10/10 fordeling.

Slik investerer jeg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *