Ukens rapport

Totalt har porteføljen hatt en svak negativ utvikling denne uken. Jeg er fortsatt forsiktig optimist, men forberedt på at det kan komme nye nedturer. Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig. Verdien har falt med 32,76 % hittil i år.

Jeg har kjøpt fond for 10.500 kr i Fidelity Switzerland A-CHF og 9.900 kr i Fidelity Germany A-EUR. Andelene er billigere nå en forrige gang jeg kjøpte. Det fører også til at porteføljen nærmer seg min ideelle portefølje. Jeg har også tatt ut 4800 kr til betjening av gjeld.

Jeg kan risikere at kursene faller mer. Da kjøper jeg mer. Normalt vil slike kursfall ta seg opp igjen i løpet av noen uker eller måneder. Det hender at markedet bruker lang tid på å ta seg opp igjen. Da må jeg bare vente med å selge.

Avkastningen hittil i år

Aksje- og fondskonto -32,76 % (-332,02 % årlig nominell rente)
IPS -8,43 % (-85,70 % årlig nominell rente)
Totalt -15,73 % (-159,91 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 74,73 %. Jeg kan tåle et kursfall på 10,78 % før jeg blir overbelånt. Det er noe mer enn jeg trenger. Jeg kommer derfor til å ta ut penger gradvis hvis det ikke kommer mer kraftige fall på børsene.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto hittil i år

Netto kjøp av fond kr 101.241,87
Netto innskudd kr 60.500

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

Nordnet Superfondet Norge 1,5 %
DNB Global Indeks 8,4 %
DNB Health Care 2,1 %
DNB Nordic Technology 2,2 %
KLP AksjeVerden Indeks 26 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 10,2 %
Alfred Berg Indeks Classic 10,7 %
Handelsbanken MSCI USA Index 9,3 %
Fidelity Singapore A-USD 10,7 %
Fidelity Germany A-EUR 9,4 %
Fidelity Switzerland A-CHF 9,4 %

De to øverste fondene er kjøpt med penger tjent på blogging. Jeg har valgt å holde de pengene adskilt.

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 10,2 %
Nordnet Superfondet Norge 10,4 %
DNB Global Indeks 39,2 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20,2 %
KLP Obligasjon Global II 10 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 10 %

Slik investerer jeg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *