Ukens rapport

Utviklingen har vært negativ i mine fond denne uken. Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig. Avkastningen på aksje- og fondskontoen i mars tilsvarer 189,69 % årlig nominell rente, eller en verdiøkning på 9,33 %. Totalt hittil i år har verdiene falt med 12,63 %.

Transaksjoner denne uken

Jeg har solgt fondsandeler for kr 36.808,98 i Handelsbanken MSCI USA Index, kr 92.590,35 i KLP AksjeVerden Indeks og kr 36.866,20 i Fidelity Germany A-EUR. Jeg har også tatt ut 36.000 kr til å betjene gjeld.

Jeg har nå solgt meg ned så mye at jeg kan innfri det dyreste kredittkortet. Jeg har fremdeles noe fondsandeler igjen slik at jeg vil være med på en eventuell videre opptur.

Historisk sett har denne tiden av året hatt høye kurser. Det vil sannsynligvis komme perioder senere med sterke korreksjoner. Venter jeg for lenge med å selge kan jeg risikere å måtte velge mellom å selge med tap eller investere mer med lånte penger og i verste fall vente lenge med å selge. Jeg har et håp om å gå ned til 60-70 % stilling neste år. Da må jeg ha mindre gjeld. Jeg har hatt god avkastning i februar og mars. Pengene som nå brukes til nedbetaling av gjeld, inkludert kredittkortgjeld, vil fortsatt gi god avkastning.

Planen fremover

Overskuddet fra bloggene plasseres fortsatt i fond og de skal ikke selges.

Det jeg ellers har igjen av fond selges først når jeg har fått en tilstrekkelig god avkastning. Jeg kommer ikke til å foreta noen vesentlige kjøp av fond hvis ikke markedet faller kraftig på nytt. Det må i så fall være et fall på godt over 5 %, gjerne opp mot 10 %. Ved kjøp av fondsandeler vet en ikke hvilken kurs en får og jeg venter til markedet eventuelt faller så mye at jeg er temmelig sikker på at jeg får en god pris.

Normalt vil kursfall ta seg opp igjen i løpet av noen uker eller måneder. Jeg mener derfor det er lurt å utnytte slike kjøpsmuligheter. Skulle markedet bruke lang tid på å ta seg opp igjen må jeg bare vente med å selge.

Avkastningen hittil i år

Aksje- og fondskonto -12,63 % (-59,28 % årlig nominell rente)
IPS -3,77 % (-17,67 % årlig nominell rente)
Totalt -7,08 % (-33,22 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 65 %. Jeg kan tåle et kursfall på 23,2 % før jeg blir overbelånt. Det er såpass mye at jeg kommer til å ta ut mer penger neste uke.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto hittil i år

Netto salg av fond kr 135.786,77
Netto innskudd kr 600

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

Nordnet Superfondet Norge 4,4 %
DNB Global Indeks 24,8 %
DNB Health Care 7,2 %
Fidelity Singapore A-USD 33,2 %
Fidelity Switzerland A-CHF 30,4 %

De to øverste fondene er kjøpt med penger tjent på blogging. Jeg har valgt å holde de pengene adskilt.

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 10,3 %
Nordnet Superfondet Norge 10,5 %
DNB Global Indeks 38,9 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20,9 %
KLP Obligasjon Global II 9,6 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 9,7 %

Slik investerer jeg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *