Ukens rapport

Det kan se ut som om oppturen har stagnert eller i alle fall tatt en pause. Utviklingen har vært svakt negativ i mine fond. Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksje- og fondskonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig. Avkastningen på aksje- og fondskontoen i mars tilsvarer 104,32 % årlig nominell rente, eller en verdiøkning på 3,14 %. Totalt hittil i år har verdiene falt med 16,78 %.

Transaksjoner denne uken

Jeg har solgt fondsandeler for kr 9.440,86 i DNB Nordic Technology, kr 38.904,61 i KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II og kr 38.017,43 i Alfred Berg Indeks Classic. Jeg har også tatt ut 16.000 kr til å betjene gjeld.

De fond jeg har solgt har gitt god avkastning. Selv om det totalt har vært en negativ utvikling hittil i år er kursene høye nok til at jeg kan selge meg ut med god gevinst. Dette reduserer gjelden betydelig. Det gjør også at jeg har penger til å kjøpe for hvis kursene skulle falle. Det har hele tiden vært intensjonen å selge meg ut i løpet av 1. kvartal. Jeg har fremdeles mye fondsandeler igjen slik at jeg vil fortsatt være med på en eventuell videre opptur. Historisk sett har denne tiden av året hatt høye kurser. Det vil sannsynligvis komme perioder senere med sterke korreksjoner. Venter jeg for lenge med å selge kan jeg risikere å måtte velge mellom å selge med tap eller investere mer med lånte penger og i verste fall vente lenge med å selge. Jeg har et håp om å gå ned til 60-70 % stilling neste år. Da må jeg ha mindre gjeld. Holdningen om at en skal ha hatt positiv avkastning hittil i år er egentlig ikke rasjonell. Hadde kursfallet kommet i november eller desember kunne jeg ha solgt meg ut og med god avkastning det året og tidligere år. Det virker dermed feil å la være å selge bare fordi kursfallet kom tidlig på året. Det er avkastningen totalt fra start til slutt som teller. Jeg har hatt god avkastning i februar og mars. Pengene som nå brukes til nedbetaling av gjeld, inkludert kredittkortgjeld, vil fortsatt gi god avkastning.

Planen fremover

Planen er å selge meg ned dersom markedet fortsetter opp. Investeringene i KLP AksjeVerden Indeks og Handelsbanken MSCI USA Index selges så snart de har gitt en tilstrekkelig gevinst. De andre fondene kan det se ut til at jeg må sitte med litt lengre. Overskuddet fra bloggene plasseres fortsatt i fond og de skal ikke selges.

Jeg kommer ikke til å foreta noen vesentlige kjøp av fond hvis ikke markedet faller på nytt. Det må i så fall være et fall på godt over 5 %, gjerne opp mot 10 %. Ved kjøp av fondsandeler vet en ikke hvilken kurs en får og jeg venter til markedet eventuelt faller så mye at jeg er temmelig sikker på at jeg får en god pris.

Normalt vil kursfall ta seg opp igjen i løpet av noen uker eller måneder. Jeg mener derfor det er lurt å utnytte slike kjøpsmuligheter. Skulle markedet bruke lang tid på å ta seg opp igjen må jeg bare vente med å selge.

Avkastningen hittil i år

Aksje- og fondskonto -16,78 % (-86,50 % årlig nominell rente)
IPS -4,56 % (-23,52 % årlig nominell rente)
Totalt -8,57 % (-44,16 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Gjeldsgraden på min aksje- og fondskonto er 73,85 %. Jeg kan tåle et kursfall på 12,96 % før jeg blir overbelånt. Det er såpass mye at jeg kommer til å ta ut mer penger neste uke.

Transaksjoner på min aksje- og fondskonto hittil i år

Netto kjøp av fond kr 30.478,76
Netto innskudd kr 36.600

Fondsfordeling på min aksje og fondskonto:

Nordnet Superfondet Norge 1,9 %
DNB Global Indeks 10,5 %
DNB Health Care 3,1 %
KLP AksjeVerden Indeks 32,6 %
Handelsbanken MSCI USA Index 12,8 %
Fidelity Singapore A-USD 13,5 %
Fidelity Germany A-EUR 12,7 %
Fidelity Switzerland A-CHF 12,8 %

De to øverste fondene er kjøpt med penger tjent på blogging. Jeg har valgt å holde de pengene adskilt.

Fondsfordelingen i IPS:

Alfred Berg Indeks Classic 10,3 %
Nordnet Superfondet Norge 10,5 %
DNB Global Indeks 39 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20,8 %
KLP Obligasjon Global II 9,6 %
Nordea-1 European High Yield Bd BP EUR 9,7 %

Slik investerer jeg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *