Ulik bruk av risikobegrepet

Økonomer snakker gjerne om risiko som et mål på usikkerhet, mens vanlige folk tenker på risiko som muligheten for at det kan gå fryktelig galt. Dette fører til at folk får feil oppfatting av hva risiko er ved investeringer i aksjemarkedet

Redselen for å tape alt fører til at en bare investerer det en har råd til å tape. Det er dumt for da investerer en alt for lite. Forestillingen om at en kan tape alt gjør at mange ser på investeringer i verdipapirer som ren gambling og derfor velger å holde seg unna. Feilen er at begrepet risiko ikke henviser til muligheten for å tape alt, men kun betyr at utfallet ikke kan fastsettes presist. Risiko i betydningen mulighet for å tape alt er nesten ikke eksisterende i en veldiversifisert portefølje av verdipapirer. Ved et børskrakk kan aksjemarkedet i ekstreme tilfeller falle med 50-60 %. Du vil faktisk ikke tape alt. Det er heller ingen lov som sier at du må selge på bunn. Dersom du må selge ut noe på bunn vil tapet være begrenset til den andelen du må selge. De fleste kjøper ikke alt på det tidspunkt børsene er på det høyeste. Det vanlige er å kjøpe seg inn over tid. Tapet i forhold til det du har betalt blir dermed betydelig mindre. Har du i tillegg til aksjeinvesteringer også andre verdipapirer som obligasjoner og råvarer blir tapet enda mindre. Da kan du faktisk unngå å måtte realisere tap.

Portfolio Charts vil du kunne se mange forskjellige investeringsstrategier. Siden en god visuell oversikt over risiko og avkastning.

For å tape alt må du være en komplett idiot som satser alt på en gang i ett selskap eller marked og i tillegg ha maksimal uflaks i forhold til tidspunkt.

Et annet eksempel som illustrerer poenget.

Du kan velge mellom en investering som gir en fast avkastning på 1 % i året og en der avkastningen varierer mellom 10 og 20 % i året. Den siste investeringen har høyest risiko fordi der er det størst usikkerhet. En investor som ikke vil ta noe risiko bør velge den siste investeringen siden den uansett gir bedre resultat. Problemet oppstår når han får beskjed om at den første investeringen er risikofri, mens den andre har høyere risiko og høyere forventet avkastning. Hvis han ikke vil ta noe risiko, uansett avkastning fordi han ikke vil tape penger så kan han feilaktig velge den første og risikofrie investeringen. Denne feilbeslutningen vil være et resultat av at han bruker risiko i betydningen mulighet til å tape alt, mens økonomer bruker begrepet risiko om usikkerhet.

Jeg skal ikke påstå at det eneste riktige er å bruke risiko om usikkerhet. Selv blant økonomer er det en diskusjon. Bruk av risiko som mål på usikkerhet eller variasjon vil innebære at fravær av slik usikkerhet gjør at det blir definert som risikofritt. Det å hoppe ut av et vindu i 20. etasje blir dermed risikofritt siden det ikke er noen usikkerhet om utfallet.

Grunnen til å bruke usikkerhet elle variasjon i avkastning som mål på risiko er at det lett kan måles og prises inn når man setter et avkastningskrav. Historisk variasjon kan måles ved å beregne standardavvik. Ved å anslå hva som er mulige og sannsynlige utfall kan en beregne hva som forventet fremtidig verdi. Så kan en ta hensyn til grad av usikkerhet for å fastsette et avkastningskrav og dermed regne ut hvor mye en er villig til å betale for den.

Uansett hvordan risiko begrepet brukes er det viktig å forstå nivået på risikoen og hva det er du risikerer. Det er forskjell på å risikere å tape alt og det å risikere å få 8 % årlig avkastning de neste 30 årene isteden for 10 %.

Banksparing blir ofte omtalt som risikofri fordi det er garantert og du vet på forhånd nøyaktig hvilken avkastning du får. Problemet er bare at inflasjon og skatt gjør at du taper penger. Det eneste som er garantert er at du går med tap. Risikofritt betyr ikke nødvendigvis at du unngår tap. Selv en investor som overhodet ikke vil tape penger kan bli nødt til å ta noe risiko for å unngå tap.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *