Utnytt billige lån

Det finnes fler typer lån som er såpass billige at det vil være lett å investere pengene og få en høyere avkastning.

Lånekassa

Renten fra 1. mars er 2,521 %. Renten fastsettes på grunnlag av renten på statspapirer med et påslag på 1,25%. Ved å ta opp maksimalt studielån, betale minst mulig inn og utnytte fullt ut muligheter til betalingsutsettelser kan en frigjøre midler som heller kan investeres.

Utnytt Studielånet

Statens pensjonskasse

Effektiv rente før gebyrer er 2,5 %. Den økes til 2,9 % fra 1 mars. Renten beregnes på grunnlag av statskassaveksler med inntil 3 måneders løpetid. Det er et påslag på 1,65 %. Etter de siste endringer er ikke renten her like gunstig som den har vært. Noen kan få like bra rente i en privat bank. Renten følger markedet, men har et visst etterslep. Det betyr at når rentene faller vil private banker redusere renten tidligere enn SPK. Lånet gis til medlemmer av Statenspensjonskasse, yrkesaktive og pensjonister. Lånet kan brukes til kjøp av bolig eller refinansiering. Det er mulig å få 30 års nedbetaling og inntil 5 års avdragsfrihet. Dette lånet gjør det mulig å kjøpe bolig, noe som i seg selv er en fornuftig investering. Ved å betale minst mulig ned kan en frigjøre midler til investeringer.

Skattetrekk

Dersom får tilbake penger på skattet får du 1,08 % årlig rente. De regner rentene fra 1 juli i skatteåret og frem til pengene utbetales. det samme gjelder om du får restskatt. Rentene her er så lave at det faktisk er gunstig å få rest skatt. Det å trekke for mye skatt er ikke lurt. Da bør du endre skattekortet så du ikke trekker for mye. Mener du at skattetrekket er for lavt kan det være lurt å spare penger selv isteden for å oppjustere skattetrekket.

Kredittkort

Bruker du kredittkort til varekjøp og betaler hele saldoen ved forfall vil det normalt ikke koste noe. Ved å heletiden ha et utestående beløp på kredittkort vil det være mulig å ha et tilsvarende beløp investert. Det er begrenset hvor mye dette vil utgjøre , men alle monner drar. En stor familie med høyt forbruk og høy inntekt kan nok sette til side et større beløp på denne måten. Selv et beskjedent beløp på 5000 kr plassert i fond vil vokse til 10795 kr på 10 år med 8 % årlig avkastning.

Kredittkort med rabatter Kredittkort med lav rente.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *