Alle innlegg av admin

Lånekassa øker flytende rente

Fra 1. mars blir flytende rente i Lånekassa 2,628 prosent. Det er en økning fra dagens 2,579 prosent. De er en marginal økning som muligens markerer slutten på en lang rekke renteøkninger. Norges Bank økte rentene 21. september i fjor, 22. mars og 20. juni. Det er tegn som tyder på at det ikke blir noen renteøkning i år.

Jeg har fastrente på 2,129 % ut februar. Jeg har nå så kort tid igjen av studielånet at jeg ikke kan søke om ny fastrente. Det betyr at renten min går opp med 0,499 % fra 1. mars. Det utgjør kun 14 kr i måneden.

For meg blir 1. mars en milepæl. Det er et tegn på at jeg er inne i sluttfasen av å betale studielånet.

Fastrentene fra 1.mars blir offentliggjort 10. februar med søknadsfrist 17. februar.

Utnytt studielånet

Trippel-Trumf Torsdag 9. januar

Torsdag 9. januar er det Trippel-Trumf Torsdag. Trumf-medlemmer får 3 % Trumf-bonus på alt av dagligvarer hos KIWI, SPAR, Joker, MENY, Jacob’s, CC-mat og Nærbutikken. Bruker du Trumf Visa får du 4 %.

Deltar du i Trumfs Facebook-konkurranse kan du vinne 2500 i Trumfbonus.

Jeg bruker Trumf Visa når jeg handler dagligvarer i Trumf-tilknyttede butikker. Jeg betaler hele saldoen ved forfall. Det blir ingen renter eller gebyrer. På det meste jeg kjøper ellers bruker jeg Shell Mastercard. I 2019 fikk jeg utbetalt kr 660,71 i trumfpoeng.

Jeg har dyr kredittkortgjeld og tar imot alle rentefrie lån jeg kan få.

Jeg bruker Flexi Visa til klær og sko og et annet til alt med bloggene. Jeg bruker Ikano Visa sporadisk når de tilbyr gode rabatter.

KIWI PLUSS Sunnhetslotteri

Hver uke trekker Kiwi ut fire vinnere i hver av sine butikker. Hver vinner får trumfpoeng tilsvarende verdien av handlekurven.

For å være med i KIWI PLUSS Sunnhetslotteri, må du oppfylle noen kriterier:

  1. Du må være KIWI PLUSS-kunde før du handler.
  2. Handlekurven din må inneholde minst én fersk frukt eller grønnsak og minst ett produkt ferskpakket fisk, frossen fisk, fiskekaker eller fiskepudding.
  3. Du må betale med et kort som er registrert på Trumf-kontoen din, eller registrere Trumf-kortet ditt i kassa før du betaler.

Les mer om Trumf

Kredittkort blir stadig mindre fordelaktig

Nå ved inngangen til et nytt år og et nytt tiår er det naturlig å se på litt lange linjer. En trend jeg har sett er at kredittkort blir stadig mindre gunstige.

Dette er en trend som har vart noen år og sammenfaller med stadige nye reguleringer av kredittkort. Det er derfor naturlig å anta at det er en sammenheng.

Reglene har blitt strengere

Det startet med begrensninger på hvor høye gebyrer butikkene måtte betale.

Senere kom forskrift om fakturering av kredittkort med krav om at fakturaen skulle være forhåndsutfylt med hele saldoen. Den førte sannsynligvis til at flere betalte hele fakturaen ved forfall.

Det siste som kom var gjeldsregisteret og forskrift om forsvarlig utlånspraksis. Den innførte krav om nedbetaling av gjeld og krav om å sjekke gjeld og betjeningsevne.

Det vil ennå ta litt tid før vi ser den fulle effekten. Reglene vil gi mindre tap, men likevel redusere lønnsomheten. Det skyldes at renten på kredittkort er såpass høye at bankene kan ta store tap og likevel gå i pluss. Den nye forskriften betyr mye mindre penger lånt ut og dermed mindre fortjeneste for bankene.

Kredittkort er blitt dyrere

Flere kredittkort har økt valutapåslaget. Dette gjelder eksempelvis KLP, DNB og Sbanken.

Noen kredittkort har også økt renten som f.eks. Sbanken, Ya bank og YX Visa. Sommeren 2019 avviklet DNb Cresco Gold med 17,8 % rente log flyttet kundene over til DnB Mastercard med 19,2 % rente.

Rabattordninger er blitt mindre gunstige

Rabattsatser er redusert. Det gjelder kort som 365 Direkte, Norwegian-kortet og Ikano Visa.

Andre kort innfører eller reduserer grenser for hvor mye rabatt en kan få pr måned eller pr år. Dette er gjort av Shell Mastercard og Ikano Visa.

Andre kredittkort som Ya bank og YX Visa har erstattet bonuser med å sende ut spesielle tilbud.

Trenden vil sannsynligvis fortsette

Det er et stadig politisk press på å innføre nye reguleringer. Det har hvert nevnt rentetak og forbud mot rabatter. Det er vel grunn til å tro at innstrammingene vil fortsette.

Det som kan skje er at bankene strammer inn på gratispassasjerer. Det er de som kun bruker kredittkortet kun til varekjøp og betaler hele regningen ved forfall. Det er lite å tjene på disse kundene.

Strengere krav til betjeningsevne og mindre tilgjengelig kreditt vil sannsynligvis øke andelen som betaler hele fakturaen ved forfall.

Jeg vil tippe at det blir stadig mindre gunstige rabattordninger for på den måten å tape mindre penger på gratispassasjerene.

En annen mulighet er å gjøre kontantuttak dyrere. De er flere banker som ikke tar gebyr ved kontantuttak, bare renter fra dag 1.

Ikano Visa tok gebyr for kontantuttak og overføringer, men kundene fikk de samme rentefrie dager som ved varekjøp. I mai i 2019 begynte de å ta renter fra dag 1 ved kontantuttak i tillegg til gebyr. Minibankuttak koster penger og det er ikke utenkelig at flere banker vil kreve både gebyr og renter fra dag 1.

I USA er det vanlig med både gebyrer og renter fra dag 1. Noen banker gjør det i Norge, men mange banker tar enten gebyr eller renter fra dag 1. Det kan endres.

I USA er det også vanlig med høyere rente på kontantuttak enn på varekjøp. Det er veldig uvanlig i Norge. Det er vel bare Gebyrfri Visa og muligens et par andre kort som gjør det. Det er ikke utenkelig at det blir mer vanlig også i Norge.

Det er mulig vi nå ser slutten på kredittkortenes gullalder i Norge.

Kredittkort som gir rabatter

Plan for 2020

Ved inngangen til et nytt år er det alltid naturlig å legge planer for det nye året. Det er vanskelig å være konkret fordi det er for mange forhold jeg ikke har kontroll over. Økonomien vil i stor grad styres av utviklingen på børsene der selv små endringer kan gi store utslag. Inntektene fra bloggene vil åpenbart styres av hvor gode annonsører jeg finner og av hvor høy trafikk jeg får. Jeg har derfor valgt å sette opp noen punkter over forhold som jeg kan kontrollere.

Investeringer

Jeg har en aksjesparekonto med fond kjøpt med inntekter fra bloggene. Jeg har hovedsakelig investert i indeksfond. Det er bare overskuddet fra bloggene som blir investert i fond.

Til høsten når kredittkortene og restskatten er betalt går jeg tyngre inn i fond.

Pensjonskapitalbevis

Jeg har et pensjonskapitalbevis (PKB). Jeg kommer til å rebalansere 31. januar som normalt og ellers hvis det skulle skje noe ekstraordinært i markedet.

Gjeld

Gjelden håndteres slik det er mest økonomisk fornuftig. Det betyr at jeg kun betaler minstebeløpet på studielånet. Den lille porteføljen jeg har hos Nordnet vil fortsatt være belånt. Jeg har to kredittkort med rentebærende saldo og betaler de aggressivt ned.

Jeg har en plan for å betale ned kortene i løpet av våren.

Jeg får restskatt å betale i 2020. En foreløpig beregning tyder på at jeg må betale 8809 kr.

Bli kvitt kredtittkortgjeld

Forbruk

Jeg har klart å redusere forbruket. Når jeg summerer opp alt jeg bruker på dagligvarer og alt annet jeg kjøper av mat og drikke ble det 6161,90 i gjennomsnitt i måneden i 2019. I 2018 var gjennomsnittet på 7117,90.

Det bør være mulig å få det under 5500 kr i måneden. Det vil alltids komme noen måneder der det er høyere. Gjennomsnittet vil derfor bli høyere. Det gjør at det er begrenset hvor mye lengre ned jeg får presset forbruket. Noe skal jeg klare.

Jeg kommer også til å klippe håret hos Cutters. Da sparer jeg 81 kr hver gang. Det hjelper også litt.

Blogging

Jeg må finne flere inntektskilder til bloggene. Tradedoubler gir lite penger. Det er også stadig flere annonsører som avslutter samarbeidet med Tradedoubler.

Oppfølging av min plan for 2019

Jeg lagde ved nyttår en plan for 2019. Den var lite konkret, men jeg skal likevel følge opp planen.

IPS

Jeg har rebalansert beholdningen som vanlig 31. januar. Jeg har ikke investert i ny IPS. Dette er helt i tråd med planen.

Gjeld

Jeg betaler kun minstebeløpet på studielånet. Jeg har fond kjøpt med inntekter fra bloggene. De fondene er belånt. I mai solgte jeg halvparten av beholdningen. Ellers følger jeg min oppskrift på å nedbetale kredittkortgjeld.

Cresco Gold hadde 69000 i saldo som skulle nedbetales i løpet av året. Jeg flyttet halve saldoen til Santander Red. Resten ble nedbetalt 14. juni. Kredittkortgjelden er redusert med 87.000 i 2019.

Det som står igjen nå er kredittkortet fra Santander og litt på kredittkortet fra Sbanken. Det tar et par måneder å betale ned resten til Sbanken. Santander Red blir nedbetalt i løpet av juni.

Det neste blir å spare opp penger til å betale restskatten. Jeg ligger an til å få 8809 kr i restskatt for 2019.

Månedsrapport for desember

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Beholdningen av fond har økt med 1,49 % i desember og 10,94 % totalt i 2019.
  • Bruttoformuen har økt med 3,63 % i desember og 9,91 % totalt i 2019.
  • Gjelden totalt har økt med 4,67 % i desember. Den er redusert med 52,52 % totalt i 2019.
  • Kredittkortgjelden har økt med 4,55 % i desember. Den er redusert med 59,23 % totalt i 2019.
  • Nettoformuen har økt med 3,15 % i desember og 161,83 % totalt i 2019.
  • Gjelden utgjør 30,62 % av bruttoformuen.

Gjeldsøkningen i desember skyldes kjøp av 365 dagerskort med Ruter. I fjor gikk jeg over fra å kjøpe 30 dagerskort til årskort. Årskortet koster ti ganger så mye som 30 dagerskort. Det betyr at jeg får 65 dager gratis i året.

De rentebærende kredittkortene vil i følge planen være nedbetalt innen 30.06.2020.

Investeringsrapport

Jeg har giret opp investeringer i fond på min aksjesparekonto. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig.

Avkastning i 2019

Aksjesparekonto 148,67 % årlig nominell rente.
Pensjonskapitalbevis 20,98 % årlig nominell rente.
Totalt 22,25 % årlig nominell rente.

Sjekk min oversikt over avkastning.

Gjeldsgraden på min aksjesparekonto er 80,05 %. Jeg kan tåle et kursfall på 9,57 % før jeg blir overbelånt.

Gjennomsnittlig rentekostnad er 5,73 % nominell rente og 5,88 % effektiv rente. Det betyr at fondene må øke med 6,71 % i året for å gå i null etter skatt. Avkastningen på egenkapitalen i desember tilsvarer en årlig nominell rente på 149,9 %. Effektiv rentekostnad på egenkapitalen er 18,24 %.

Transaksjoner på min aksjesparekonto

Jeg har kjøpt fond for 3400 kr i desember.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.12.2019:

KLP AksjeGlobal Indeks IV A kr 6.910
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II kr 4.088
Nordnet Superfondet Norge kr 2.054
Fondsfinans Norge kr 707
Bankinnskudd kr 728,04
Lånt ut kr 25.649,85
Totalt kr 40.136,89

Dette er en økning på kr 2.474,86 i 2019.

Fondsfordeling på min aksjesparekonto:

Fondsfinans Norge 5,1 %
Nordnet Superfondet Norge 14,9 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 29,7 %
KLP AksjeGlobal Indeks IV A 50,2 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon Global II 10 %
Fondsfinans Kreditt 9,9 %
Alfred Berg Indeks Classic 10,1 %
Nordnet Superfondet Norge 10 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 20,5 %
DNB Global Indeks 39,5 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 4,97 %
Obligasjonsfond 18,11 %
Aksjefond 76,92 %

Fordeling av gjeld:

Kredittkort med rentebærende saldo 44,46 %
Kredittkort med rentefri saldo 11,17 %
Lånekassa 34,13 %
Nordnet 10,23 %

Hvorfor jeg vurderer IPS

Jeg kommer ikke til å spare i IPS i år. Det er fortsatt nedbetalingen av kredittkortgjeld som har høyeste prioritet. Kredittkortene er nedbetalt i løpet av juni 2020.

Fordelen med IPS er at du får en skatteutsettelse. Innskuddet er fradragsberettiget, mens utbetalingene er skattepliktig. Med dagens regelverk betyr dette at du får 22 kr mindre i skatt for hver hundrelapp du setter inn. Du betaler også 22 kr i skatt for hver hundrelapp du får utbetalt. En aksjesparekonto må ha null i skatt på gevinst for å være like god. I tillegg til dette er IPS fritatt for formueskatt.

Ulempen er at du binder pengene for en lang tid fremover. Du får ikke ut noe penger før du er 62 år. Den regelen kommer jeg ikke unna. IPS skal utbetales over minimum 10 år. I tillegg er det et krav om at utbetalingen skal vare frem til du er 80 år.

Disse to reglene er det mulig å slippe unna. Antall år reduseres hvis det er nødvendig for å få den årlige utbetalingen opp til 20 % av grunnbeløpet i folketrygden. 1. mai 2019 ble grunnbeløpet økt til 99.858 kr. Det betyr at utbetalingen i IPS vil bli på minst 19.972 kr i året. Dersom saldoen er lavere enn dette betales alt ut på en gang.

Ønsker du å få utbetalingen på f.eks fem år er det bare å sørge for at saldoen ikke er stølrre en 1 G. Det er vanskelig å beregne hva det blir i fremtiden, men det vil normalt øke i takt med lønnsveksten. Det er også vanskelig å vite hvor høy avkastningen vil bli. Men Skulle du bomme å få litt mer enn beregnet så gjør ikke det så mye. Antal år vil uansett bli acvrundet ned til nermeste hele år. Får du mer avkastning enn beregnet er det uansett en fordel.

En mulighet er å først bestemme seg for hvor fort en vil ha ut pengene og justere innskuddene etter det. Resten av sparingen kan en da ha i frie midler. Skulle en så oppdage at en har mer enn nok i frie midler så er det fullt mulig å fortsette sparingen i IPS for å få skattefordelen.

Du kan sette inn 40.000 kr hvert år. Setter du inn mindre enn dette og senere finner ut at du kan spare mer i IPS enn det du førts trodde så får du ikke gjort om på sparingen for tidligere år. Det greieste er derfor å spare maksimalt i IPS til du når de nivået du vil ha. Da kan du vurdere å stoppe hvis det er nødvendig for å få spart opp nok i frie midler.

Det er fullt mulig å ha mer enn en IPS. Du får ikke spart mer totalt, men du får ut pengene raskere. Det kan bli litt mer kompleks å ha mer enn bare en IPS. gebyrer og investeringsmuligheter vil også variere. Men det kan være et alternativ hvis du ikke ønsker å få utbetalingen over 18 år.

Det er åpenbart en fordel å ha frie meidler, men ser en at en vil ha behov for mer å leve av som pensjonist er det helt greit med supplerende sparing i IPS.

Blir det regjeringsskifte etter valget i 2021 kan det hende ordningen blir avviklet. Da kan det være en fordel å spare i IPS mens det fortsatt er mulig.

Dette er de vurderingene jeg må ta når jeg blir ferdig med kredittkortene til sommeren.

Skattekortet for 2020 er klart

I dag er skattekortet for 2020 klart. Alle får nå en skattetrekksmelding som inneholder opplysninger om skattekortet.

Arbeidsgiver henter inn skattekortet elektronisk. Det er derfor ingenting du skal levere til arbeidsgiver.

Hvis du har frikort og har flere arbeidsgivere må du selv logge inn å fordele fribeløpet mellom de forskjellige arbeidsgivere.

Har du flere arbeidsgivere skal den som betaler ut mest lønn trekke som hovedarbeidsgiver og de andre skal trekke skatt som biarbeidsgiver. Hvis en biarbeidsgiver ikke får annen beskjed kan du risikere at de trekker skatt som om de var hovedarbeidsgiver. Da blir skattetrekket for lavt og du risikerer restskatt.

Du bør også sjekke grunnlaget for skattetrekksmeldingen. Dersom dine inntekter eller fradrag blir annerledes i 2020 så blir skattetrekket feil. Et for lavt skattetrekk er ikke nødvendigvis et problem hvis du er forberedt. Betaler du inn ekstra innen 31. mai 2021 blir det helt rentefritt.

Betaler du for mye skatt betyr det at du sparer opp penger som du får tilbake ved skatteoppgjøret i Juni 2021. Det finnes de som synes dette er en grei måte å spare penger på. Sparingen er automatisk en blir ikke like lett fristet til å bruke opp pengene. Men renten er elendig og det finnes andre måter å spare på som er bedre.

Du kan velge en god sparekonto med 2,2 % rente og ha pengene disponibelt når du trenger dem. Da kan du slipper å ta opp dyre forbrukslån eller bruke kredittkort.

Ønsker du å ha pengene litt mindre tilgjengelig kan du spare i fond på en aksjesparekonto, spare i IPS eller betale ned ekstra på lån. Dette kan med fordel kombineres med automatisk betaling fra lønnskontoen på lønningsdagen.

Du kan se og endre skattekortet på skatteetaten.no

Et viktig delmål nådd

Jeg holder på med en agressiv nedbetaling av kredittkortgjeld. Jeg har to kredittkort med rentebærende saldo. Det er Santander Red med effektiv rente på 15,95 % og et kredittkort fra Sbanken med effektiv rente på 18,24 %.

Nå har jeg klart å få saldoen på kreddittkorte fra Sbanken helt ned i null. Jeg vil bli nødt til å ta penger ut av kortet igjen senere i desember for å få det til å gå rundt. Men det er likevel fint å ha null gjeld på kortet et par uker. De tar ingen gebyrer for kontantuttak og tilbyr gebyrffi regningsbetaling og oveføringer. Jeg blir nødt til å gjørte det sånn et par måneder til før jeg er ferdig med dette kortet.

Jeg har en plan om å få nedbetalt kredittkortene i løpet av juni 2020. Foreløpg ligger jeg i rute.

Jeg har også noen kredittkort jeg bruker til varekjøp som betales ned fullt ut hver måned.Det påløper ingen renter på de korten. De brukes bare for å få rasbatter og rentefri betalingsutsettelse.

Bli kvitt kredittkortgjeld

Lånekassa øker fastrentene

Lånekassa har nå fastsatt rentene gjeldende fra 1. januar 2020. Den flytende renten økes til 2,579 prosent. Alle fastrentene økes også.

Fastrentene fra 1. januar blir 2,638 prosent for 3 år, 2,735 prosent for 5 år og 2,794 prosent for 10 år.

Alle fastrentene er høyere enn den flytende renten. Det betyr at du er garantert å gå med tap de første to månedene dersom du binder renten nå. Fordelen med fastrente er at du får en garanti mot høyere renter i fremtiden.

Rentene har økt. Norges Bank satte opp renten 20. september 2018 og 31. mars 2019. Dette gir utslag i boligrenten, først på nye lån og senere på eksisterende lån og får dermed også innvirkning på renten på studielånet.

Norges bank har varslet en mulig renteøkning i løpet av våren, men mye tyder på at rentene vil være lave lang tid. Internasjonalt går rentene ned.

Det kan være litt enklere å forholde seg til flytende rente. Du slipper over og underkurs ved ekstra innbetaling. Du har også mulighet til å vurdere fastrente senere.

For de med mye studiegjeld, lang tid igjen og en stram økonomi kan et ønske om forutsigbarhet være et moment. På den annen side så har vi og kommer til å ha gode vilkår på studielånet. Det gjør at den sikkerhet som fastrente gir er mindre viktig. Det er ikke studielånet som knekker økonomien til folk. De som sliter med å betjene gjeld har nok annen gjeld som er et større problem.

Generelt mener jeg det fungerer helt greit med flytende rente på studielånet. Personlig vil jeg bare vurdere fastrente dersom rentenivået er rekordlavt og fastrenten i tillegg er lavere enn flytende rente.

Jeg bandt renten 1. mars 2015 på 2,129 % for 5 år. Jeg tjente på det i 2015, tapte i 2016 og frem til og med februar 2017. Fra og med 1. mars 2017 til og med juni 2018 har jeg tjent på det. Jeg har tapt fra og med juli i 2018 og til og med februar i 2019. Fra 1 mars 2019 bikket det over til at jeg tjener på fastrenteavtalen.

Med mitt studielån blir det uansett ikke mye penger. Når fastrenteavtalen går ut har jeg bare to år igjen og har dermed ingen mulighet til noe annet enn flytende rente.

Rentene på studielån blir fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet. Dette gjennomsnittet kalles basisrenten. Fra basisrenten blir det trukket 0,15 prosentpoeng.

Boliglånstilbudene som blir brukt i utregningen av rentene i Lånekassen er standard annuitetslån på 1 500 000 kroner, innenfor 50 prosent sikkerhet (det vil si at boligverdien må være på minst tre millioner kroner). Avdragstiden er satt til 30 år, og låntakeren er 45 år. Lånetilbudene må være tilgjengelig over hele landet, og det må ikke være krav om å kjøpe tilleggstjenester for å få dette lånet.

Fristen for å søke om fastrente går ut 17. desember.

Utnytt studielånet