Alle innlegg av admin

Månedsrapport for januar

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Beholdningen av fond har økt med 4,70 % i januar.
 • Bruttoformuen har økt med 4,78 % i januar.
 • Gjelden er redusert med 1,32 % i januar.
 • Nettoformuen har økt med 5,04 % i januar.
 • Gjelden utgjør 3,90 % av bruttoformuen.
 • Spareraten er 43,74 % av nettolønn.

Investeringsrapport

Avkastning i 2021

ASK blogginntekter 4,77 % (56,28 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 0,86 % (10,13 % årlig nominell rente)
Zero 0,19 % (2,24 % årlig nominell rente)
IPS -1,00 % (-36,71 % årlig nominell rente)
PKB 2,15 % (25,34 % årlig nominell rente)
Totalt 2,19 % (25,83 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.01.2021:

Nordnet Indeksfond Norge kr 4.019,00
Nordnet Indeksfond Global kr 24.789,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 7.572,00
Bank kr 1.868,98
Totalt kr 38.248,98

Dette er en økning på kr 896,24 i 2021.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har satt inn 300 kr i januar.

Nordnet Indeksfond Norge 11 %
Nordnet Indeksfond Global 68,1 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20,8 %

Aksjesparekonto – generell sparing

Jeg har satt inn 7200 kr i januar og kjøpt fond for 7300 kr.

Storebrand Vekst A 10,3 %
DNB Teknologi A 10,7 %
MS INVF US Growth A 29 %
Nordnet Indeksfond Global 49,9 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har satt inn 300 kr i januar og kjøpt fond for 300 kr.

Kontanter 8,3 %
KLP Obligasjon 5 år 91,7 %

IPS:

Jeg har satt inn 2500 kr i januar og kjøpt fond for alt.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

Kontanter 0,2 %
KLP Obligasjon Global II 9,3 %
Fondsfinans Kreditt 9,5 %
Nordnet Indeksfond Norge 21,8 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20,1 %
Nordnet Indeksfond Global 39,1 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 5,84 %
Obligasjonsfond 15,35 %
Aksjefond 78,81 %

Fordeling av gjeld:

Nordnet 100 %

20,23 % skattefri avkastning

Nå har jeg sjekket Coop-kontoen min. Jeg fikk utbetalt utbytte på 60,68 kr for 2020. I tillegg har jeg fått 4 øre i renter på kontoen.

Dette er betydelig mindre enn tidligere år. Tidligere handlet jeg på Coop på vei hjem fra jobb, ellers handlet jeg på Meny og noen ganger på Kiwi eller Joker.

I 2020 jobbet jeg mye hjemmefra. Da ble det ikke noe handling på Coop. Et annet forhold er at jeg har kuttet forbruket. Det gir også mindre kjøpeutbytte.

I høst begynte jeg å handle på Kiwi. Kiwi er billigere, men har et mindre utvalg.

Coop-medlemskap krever 300 kr i innskudd. Det er kanskje en av de mest lønnsomme investeringene som finnes. Da har jeg ikke regnet med verdien av kupongene. Jeg får tilsendt 4-8 kuponger hver måned. Kupongene har typisk en verdi på 4-10 kr. Jeg bruker ikke alle kupongene. Det som er viktig er å bare kjøpe det en trenger ellers blir noe av poenget borte. For de som uansett handler på Coop er medlemskap åpenbart fornuftig.

Dette blir første året jeg ikke bruker kjøpeutbytte til nedbetaling av kredittkort.

Jeg er også medlem av Trumf. Trumfpoengene tar jeg ut hver måned. Jeg har knyttet Trumf til et bankkort og får rabatten automatisk.

Det aller viktigste er hvor mye penger en bruker. Det finnes en enkel teknikk som er svært effektiv. Det er å handle færre ganger. Småhandling er dyrt. Det klassiske knepet er å handle dagligvare kun en gang i uken. Men du trenger ikke gå så lang med en gang. Det viktigste er å redusere antall ganger. Du kan starte med en eller noen handlefrie dager i uken. Det kan virke ulogisk at forbruket går ned ved å handle sjeldnere, men det gjør faktisk det. Forklaringen er at en i mindre grad blir fristet til å ta med noe ekstra. På en handlefri dag vil en i større grad bruke det en har isteden for å handle. Disse to faktorene betyr mye. Rabatter og kuponger blir bare en ekstra bonus.

Coop
Slik fungerer Trumf
KickBack gir penger tilbake ved netthandel.

Marginal økning av renten på studielån

Fra 1. mars vil flytende rente i Lånekassa økes fra 1,391 prosent til 1,401 prosent. Det er en marginaløkning på 0,01 prosent.

Renten kommer sannsynligvis til å fortsatt være rekordlav en god stund fremover. Det vil sannsynligvis også gjelde fastrentene.

Jeg betalte ned studielånet i september 2020, så det spiller ingen stor rolle for meg personlig.

Fastrentene fra 1.mars blir offentliggjort 10. februar med søknadsfrist 17. februar.

Utnytt studielånet

Plan for 2021

Ved inngangen til et nytt år er det alltid naturlig å legge planer for det nye året. Det er vanskelig å være konkret fordi det er for mange forhold jeg ikke har kontroll over. Økonomien vil i stor grad styres av utviklingen på børsene der selv små endringer kan gi store utslag. Inntektene fra bloggene vil åpenbart styres av hvor gode annonsører jeg finner og av hvor høy trafikk jeg får. Jeg har derfor valgt å sette opp noen punkter over forhold som jeg kan kontrollere.

Investeringer

Jeg har en aksjesparekonto med fond kjøpt med inntekter fra bloggene. Den består av bare indeksfond. Jeg kommer til å spare alt av overskuddet fra bloggene.

Jeg har også en aksjesparekonto for generell sparing, eventuelt pensjon. Jeg har 50 % i et globalt indeksfond og resten i aktivt forvaltede fond. Målet er å investere totalt 86.400 kr i 2021.

Jeg har investeringskonto Zero. Der har jeg bare obligasjonsfond. Den brukes til å spare opp en buffer. Jeg setter inn 300 kr i måneden.

Les min omtale av investeringskonto og aksjesparekonto.

Pensjonskapitalbevis

Jeg har et pensjonskapitalbevis (PKB) med 80/20 fordeling mellom aksjefond og obligasjonsfond. Jeg kommer til å rebalansere 31. januar som normalt og ellers hvis det skulle skje noe ekstraordinært i markedet. Samtidig med rebalanseringen starter jeg nedvekting i år og fortsette til jeg har 60 % aksjeandel ved pensjonsalder.

IPS

Jeg har opprettet IPS i Sbanken og setter inn 40.000 i 2021. Jeg plasserer alt i DNB Global Indeks.

Gjeld

Etter at kredittkortene ble nedbetalt har jeg kun kreditt på aksjesparekontoene hos Nordnet. Den blir gradvis nedbetalt.

Jeg får restskatt i 2021. En foreløpig beregning viser på at jeg må betale 5090 kr.

Sparing

Hovedfokuset er investeringer, men jeg har også en sparekonto. Den brukes til utgifter jeg vet jeg får senere som restskatt og det å fornye 365 dagers kort hos Ruter. Jeg bygger også sakte opp litt reserver i bankkontoene mine for å takle svingninger i forbruk og regninger.

Forbruk

Jeg har klart å redusere forbruket. Når jeg summerer opp alt jeg bruker på dagligvarer og alt annet jeg kjøper av mat og drikke ble det 3416,06 i gjennomsnitt i måneden i 2020. I 2019 var gjennomsnittet på 6161,90.

Planen er å holde det under 5000 kr i måneden. Det er begrenset hvor langt ned det er mulig å presse dette. Jeg føler vel at jeg er kommet i mål i forhold til forbruk.

Blogging

Jeg må finne flere inntektskilder til bloggene. Tradedoubler gir lite penger. Det er også stadig flere annonsører som avslutter samarbeidet med Tradedoubler.

Oppfølging av min plan for 2020

Jeg lagde ved nyttår en plan for 2020. Den var lite konkret, men jeg skal likevel følge opp planen.

Investeringer

Jeg hadde en liten belånt portefølje jeg solgte tidlig i mars for å prioritere nedbetaling av gjeld. Opprinnelig var planen å gå tyngre inn i fond når restskatten var betalt. Jeg begynte så vidt å investere i fond i juli. Men gikk ikke tyngre inn i fond før jeg var helt gjeldfri i september.

Pensjonskapitalbevis

Jeg har rebalansert beholdningen som vanlig 31. januar. Jeg byttet fond i september som følge av Nordnets nye prismodell for fond. Fordelingen mellom forskjellige regioner ble ikke endret.

Gjeld

Kredittkortene er nedbetalt. Jeg har fulgt min oppskrift på å nedbetale kredittkortgjeld. Jeg har også nedbetalt studielånet.

Forbruk

Jeg har klart å redusere forbruket. Når jeg summerer opp alt jeg bruker på dagligvarer og alt annet jeg kjøper av mat og drikke ble det 3416,06 i gjennomsnitt i måneden i 2020. Målet var å komme under 5500 kr i måneden. Koronarisen har åpenbart bidratt, men jeg har også kutten ned på forbruket før og etter korona.

Blogging

Jeg må finne flere inntektskilder til bloggene. Tradedoubler gir lite penger. Det er også stadig flere annonsører som avslutter samarbeidet med Tradedoubler.

Månedsrapport for desember

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld.
Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Beholdningen av fond har økt med 2,77 % i desember og 21,09 % totalt i 2020.
 • Bruttoformuen har økt med 1,22 % i desember og 22,12 % totalt i 2020.
 • Gjelden er redusert med 27,44 % i desember og 83,49 % totalt i 2020.
 • Nettoformuen har økt med 2,97 % i desember og 68,73 % totalt i 2020.
 • Gjelden utgjør 4,14 % av bruttoformuen.
 • Spareraten er 50,50 % av nettolønn.

Investeringsrapport

Avkastning i 2020

ASK blogginntekter 3,70 % årlig nominell rente.
ASK generell sparing 0,08 % årlig nominell rente. Regnet fra 15.10.2020.
Zero -2,65 % årlig nominell rente. Regnet fra 15.10.2020.
PKB 10,15 % årlig nominell rente.
Totalt 10,02 % årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.12.2020:

Nordnet Indeksfond Norge kr 3.984
Nordnet Indeksfond Global kr 24.319
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 7.159
Bank kr 1.890,74
Totalt kr 37.351,74

Dette er en reduksjon på kr 2.784,15 i 2020.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har satt inn 6769 kr i desember.

Nordnet Indeksfond Norge 11,2 %
Nordnet Indeksfond Global 68,6 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20,2 %

Aksjesparekonto – generell sparing

Jeg har satt inn 7200 kr i desember og kjøpt fond for 7200 kr.

Kontanter 0,6 %
Storebrand Vekst A 10,9 %
DNB Teknologi A 10,1 %
MS INVF US Growth A 28,9 %
Nordnet Indeksfond Global 49,4 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har satt inn 300 kr i desember og kjøpt fond for 300 kr.

Kontanter 11,2 %
KLP Obligasjon 5 år 88,8 %

Pensjonskapitalbevis:

Kontanter 0,3 %
KLP Obligasjon Global II 9,6 %
Fondsfinans Kreditt 9,6 %
Nordnet Indeksfond Norge 22,1 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,4 %
Nordnet Indeksfond Global 39,2 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 5,76 %
Obligasjonsfond 15,90 %
Aksjefond 78,34 %

Fordeling av gjeld:

Nordnet 100 %

Månedsrapport for november

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og forskjellig typer gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Beholdningen av fond har økt med 7,28 % i november og 17,83 % hittil i år.
 • Bruttoformuen har økt med 7,99 % i november og 20,65 % hittil i år.
 • Gjelden er redusert med 4,44 % i november og 77,24 % hittil i år.
 • Nettoformuen har økt med 8,86 % i november og 63,86 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 5,77 % av bruttoformuen.
 • Spareraten er 36,09 % av nettolønn.

Investeringsrapport

Avkastning i 2020

ASK Blogging -0,10 % (-0,11 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 3,59 % (27,97 % årlig nominell rente)
Zero 0,00 % (0,00 % årlig nominell rente)
PKB 9,10 % (9,95 % årlig nominell rente)
Totalt 9,05 % (9,89 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.11.2020:

Nordnet Indeksfond Norge kr 3888,00
Nordnet Indeksfond Global kr 24321,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 7055,00
Bank kr 1889,74
Totalt kr 37.153,74

Dette er en reduksjon på kr 2.983 i 2020.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har satt inn 1.201 kr i november.

Nordnet Indeksfond Norge 11 %
Nordnet Indeksfond Global 69 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20 %

Aksjesparekonto – generell sparing

Jeg har satt inn 7200 kr i november og kjøpt fond for 7200 kr.

Kontanter 1,1 %
Storebrand Vekst A 10,4 %
DNB Teknologi A 9,9 %
MS INVF US Growth A 30,1 %
Nordnet Indeksfond Global 48,6 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har satt inn 300 kr i november og kjøpt fond for 300 kr.

Kontanter 16,7 %
KLP Obligasjon 5 år 83,3 %

Pensjonskapitalbevis:

Jeg foretok en ekstraordinær rebalansering i november da fondsfordelingen ble litt for skjev i forhold til planlagt fordeling.

Kontanter 0,3 %
KLP Obligasjon Global II 9,6 %
Fondsfinans Kreditt 9,6 %
Nordnet Indeksfond Norge 21,8 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,3 %
Nordnet Indeksfond Global 39,5 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 7,19 %
Obligasjonsfond 15,90 %
Aksjefond 76,91 %

Fordeling av gjeld:

Nordnet 100 %

Fortsatt rekordlav rente på studielån

Fra 1. januar vil flytende rente i Lånekassa fortsatt være rekordlav på 1,391 prosent.

Renten kommer sannsynligvis til å fortsatt være rekordlav en god stund fremover. Det vil sannsynligvis også gjelde fastrentene.

Jeg betalte ned studielånet i september, så det spiller ingen stor rolle for meg personlig.

Fastrentene fra 1.januar blir offentliggjort 10. desember med søknadsfrist 17. desember.

Utnytt studielånet

Månedsrapport for oktober

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Dette gjøres for å se utviklingen av bruttoformue, nettoformue og gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Beholdningen av fond har økt med 10,10 % i oktober og 9,83 % hittil i år.
 • Bruttoformuen har økt med 10,51 % i oktober og 11,73 % hittil i år.
 • Gjelden har økt med 725,97 % i oktober. Den er redusert med 76,19 % hittil i år.
 • Nettoformuen har økt med 4,21 % i oktober og 50,52 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 6,53 % av bruttoformuen.
 • Spareraten er 41,36 % av nettolønn.

Investeringsrapport

Jeg har en ASK for generell sparing. Jeg har også en ASK med inntekter fra bloggene. Den har jeg giret opp. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig.

Jeg har Investeringskonto Zero som brukes til å spare opp en buffer.

Jeg har spart i den gamle IPS ordninger. Det er nå gjort om til et pensjonskapitalbevis (PKB).

Avkastning i 2020

ASK Blogging -64,49 % (-77,39 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing -4,64 % (-99,88 % årlig nominell rente)
Zero 0,00 % (0,00 % årlig nominell rente)
PKB 3,66 % (4,39 % årlig nominell rente)
Totalt 3,17 % (3,80 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.10.2020:

Nordnet Indeksfond Norge kr 3.298
Nordnet Indeksfond Global kr 23.520
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 6975
Bank kr 1889,74
Totalt kr 35.682,74

Dette er en reduksjon på kr 4.454,15 i 2020.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har satt inn 7.500 kr i oktober og kjøpt fond for 30.000 kr.

Nordnet Indeksfond Norge 9,8 %
Nordnet Indeksfond Global 69,6 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20,6 %

Jeg har giret opp investeringer i fond. Det forsterker effekten av alle endringer betydelig. Gjeldsgraden på min aksjesparekonto er 75,84 %. Jeg kan tåle et kursfall på 15,30 % før jeg blir overbelånt.

Aksjesparekonto – generell sparing

Jeg har satt inn 2107 kr i oktober og kjøpt fond for 2000 kr.

Kontanter 5,3 %
Storebrand Vekst A 9,7 %
DNB Teknologi A 9,7 %
MS INVF US Growth A 26,5 %
Nordnet Indeksfond Global 48,8 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har satt inn 300 kr i oktober og kjøpt fond for 200 kr.

Kontanter 33,4 %
KLP Obligasjon 5 år 66,6 %

Fondsfordeling i mitt Pensjonskapitalbevis:

Kontanter 0,4 %
KLP Obligasjon Global II 9,8 %
Fondsfinans Kreditt 9,4 %
Nordnet Indeksfond Norge 22 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 16,9 %
Nordnet Indeksfond Global 41,5 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 6,58 %
Obligasjonsfond 16,29 %
Aksjefond 77,13 %

Fordeling av gjeld:

Nordnet 100 %

Investeringsplanen fremover

Jeg har betalt ned kredittkortene og studielånet og har startet å investere penger.

Sparekonto

Jeg har opprettet en sparekonto med månedlig spareavtale på 642 kr. Kontoen vil bli brukt til å kjøpe 365 dagers kort hos Ruter. Jeg kommer til å låne av kontoen til å betale restskatt i mai som jeg betaler tilbake i juni.

Investeringskonto Zero

Jeg har opprettet investeringskonto Zero som blir brukt til å spare opp en buffer. Jeg har satt opp spareavtale på 300 kr i måneden. Pengene investeres i KLP Obligasjon 5 år.

Belåning

Jeg har fått innvilget belåning hos Nordnet og utnytter den fullt.

Jeg har en aksjesparekonto med penger tjent på blogging. Der har jeg kun indeksfond:

Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20 %
Nordnet Indeksfond Global 70 %
Nordnet Indeksfond Norge 10 %

Ny aksjesparekonto

Jeg har opprettet en aksjesparekonto der jeg investerer litt mer aggressivt. Jeg har satt inn litt penger i oktober og satt opp en spareavtale på 7.200 kr i måneden.

Storebrand Vekst A 10 %
DNB Teknologi A 10 %
MS INVF US Growth A 30 %
Nordnet Indeksfond Global 50 %

Jeg har valgt ut noen aktive fond som har gjord det svært bra over tid. Store vekstselskaper gjør det generelt bedre enn indeksen, men har også høyere risiko. Oslo børs er en lite børs og mindre likvid. Aktivt forvaltende fond i Norge klare i gjennomsnitt å gi en bedre avkastning enn indeksen. Teknologifond har gjort det bra. Det er en rivende teknologis utvikling, Det er derfor naturlig å anta at utviklingen vil fortsette. Det er selvfølgelig mulig at jeg tar feil. Jeg har derfor bare en liten andel i teknologifond.

En sterk økning i verdiene kan føre til en korreksjon. Mye av oppgangen internasjonalt de siste ti årene skyldes en stadig svakere krone. Nå er kronen så svak at det er mulig at svekkelsen av kronen har stoppet opp. Det betyr at utviklingen fremover sannsynligvis blir svakere enn den har vært. Skulle kronen styrke seg, noe som ikke er utenkelig på lang sikt vil avkastningen kunne bli enda lavere.

For å tone ned risikoen har jeg 50 % i et globalt indeksfond. Det vil ikke redusere valutarisikoen mye, men er betydelig mer diversifisert enn de andre fondene.

Jeg regner med at de aktivt forvaltede fondene gjør det bedre enn indeksfondet. Jeg kommer til å sikre gevinst ved å holde andelen på det globale indeksfondet på 47-53 %.

Skulle det skje noe som gjør at de aktive fondene stuper betyr det bare at jeg får kjøpt andeler billigere.

Jeg regner med at dette gir en avkastning som er høyere enn en ren indeksstrategi. Avkastningen fremover vil likevel sannsynligvis bli lavere enn det vi har sett de siste ti årene. Stadig lavere rente og kronekurs har gitt en kunstig høy avkastning.

IPS

Fra 2021 kommer jeg også til å spare maksimalt i IPS i Sbanken. Jeg kommer til å sette et lavt månedlig sparebeløp og heller sette inn ekstra de måneder jeg har mer penger.

Dette er naturlig siden utgiftene varierer. I tillegg får jeg mer utbetalt i juni og desember.

Jeg har et ambisiøst mål om å spare 130.000 kr i året fra og med 2021. Jeg vet ikke helt om det går. Jeg er helt avhengig av å sette inn ekstra de månedene det er mulig.