Alle innlegg av admin

Månedsrapporten for desember

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Bruttoformuen redusert med 0,14 % i desember. Den har økt med og 345,85 % totalt i 2022.
 • Beholdningen av fond har økt med 7,47 % i desember. Den er redusert med 20,32 % totalt i 2022.
 • Nettoformuen har økt med 60,11 % i desember og 89,25 % totalt i 2022.
 • Gjelden utgjør 57,55 % av bruttoformuen.

Et lån jeg fikk privat til egenkapital ved boligkjøp er blitt omgjort til forskudd på arv. Det øker nettoformuen betraktelig.

Investeringsrapport

Avkastning i 2022

ASK blogginntekter -16,23 % årlig nominell rente
ASK generell sparing -37,74 % årlig nominell rente
ASK Sbanken -8,07 % årlig nominell rente
Zero -4,93 % årlig nominell rente
IPS Nordnet 4,62 % årlig nominell rente
IPS Sbanken -8,43 % årlig nominell rente
PKB -8,01 % årlig nominell rente
Totalt -7,28 % årlig nominell rente

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.12.2022:

Nordnet Indeksfond Norge kr 7.466
Nordnet Indeksfond Global kr 25.756
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 3.725
Kontanter kr 2.864,31
Totalt kr 39.811,31

Dette er en reduksjon på kr 4.166,67 i 2022.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har satt inn 30.000 kr og kjøpt fond for 30.015 kr i desember.

Nordnet Indeksfond Norge 10,1 %
Nordnet Indeksfond Global 69,7 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20,2 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har satt inn 13.000 kr og kjøpt fond for 13.004 kr i desember.

DNB Teknologi A 10 %
MS INVF US Growth A 28,9 %
Nordnet Indeksfond Global 50,8 %
Storebrand Vekst A 10,3 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i desember.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har satt inn 1000 kr i desember og plassert alt i fond. Jeg har også redusert andelen aksjefond.

Kontanter 0,1 %
Holdberg Kreditt A 24,2 %
KLP Obligasjon 5 år 56,6 %
Nordnet Indeksfond Global 19,1 %

IPS Nordnet :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i desember.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i desember.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 2 %
KLP Obligasjon Global II 9,1 %
Fondsfinans Kreditt 10,9 %
Nordnet Indeksfond Norge 19,8 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 18,1 %
Nordnet Indeksfond Global 40,1 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 3,29 %
Obligasjonsfond 2,68 %
Aksjefond 10,98 %
Bolig 83,05 %

Pensjonssparing 11,57 %
Depositum husleie 0,25 %
Bolig 83,05 %
Frie midler 5,13 %

Fordeling av gjeld:
Boliglån 94,37 %
Fellesgjeld 5,63 %

Viktige økonomitips før nyttår

Det er en del ting som kan være lurt å gjøre før slutten av skatteåret. Det kan lønne seg å begynne tidlig. Det er fort å glemme og ofte har finansinstitusjonene veldig tidlige frister.

IPS

Dersom du vil opprette IPS bør det gjøres i god tid før nyttår. Finansinstitusjonene har også her en tidlig frist. Du kan sette inn 15.000 kr og få fradrag på skatten. Du sparer skatt tilsvarende 22 % av innskuddet.

En av fordelene med IPS er at du slipper formueskatt. Det er foreslått å øke formueskatten og redusere verdsettingsrabatten på aksjer. IPS blir dermed enda mer lønnsom for de som betaler formueskatt.

Min artikkel om IPS

BSU

For de som har mulighet til det er BSU normalt den beste spareformen. Du kan sette inn inntil 27.500 kr året og få 20 % fradrag på skatten. Skal du ha fradrag i år må innskuddet gjøres før nyttår.

Venter du til over nyttår får du kun 10 % i skattefradrag. I tillegg kommer fradraget et år senere.

Min artikkel om BSU

Skattekortet for 2023 er klart

I dag er skattekortet for 2023 klart. Alle får nå en skattetrekksmelding som inneholder opplysninger om skattekortet.

Arbeidsgiver henter inn skattekortet elektronisk. Det er derfor ingenting du skal levere til arbeidsgiver.

Hvis du har frikort og har flere arbeidsgivere må du selv logge inn å fordele fribeløpet mellom de forskjellige arbeidsgivere.

Har du flere arbeidsgivere skal den som betaler ut mest lønn trekke som hovedarbeidsgiver og de andre skal trekke skatt som biarbeidsgiver. Hvis en biarbeidsgiver ikke får annen beskjed kan du risikere at de trekker skatt som om de var hovedarbeidsgiver. Da blir skattetrekket for lavt og du risikerer restskatt.

Du bør også sjekke grunnlaget for skattetrekksmeldingen. Dersom dine inntekter eller fradrag blir annerledes i 2022 så blir skattetrekket feil. Et for lavt skattetrekk er ikke nødvendigvis et problem hvis du er forberedt. Betaler du inn ekstra innen 31. mai 2023 blir det helt rentefritt.

Betaler du for mye skatt betyr det at du sparer opp penger som du får tilbake ved skatteoppgjøret i Juni 2024. Det finnes de som synes dette er en grei måte å spare penger på. Sparingen er automatisk en blir ikke like lett fristet til å bruke opp pengene. Men renten er elendig og det finnes andre måter å spare på som er bedre.

Du kan velge en god sparekonto med 3,15 % rente og ha pengene disponibelt når du trenger dem. Da kan du slipper å ta opp dyre forbrukslån eller bruke kredittkort.

Ønsker du å ha pengene litt mindre tilgjengelig kan du spare i fond på en aksjesparekonto, spare i IPS eller betale ned ekstra på lån. Dette kan med fordel kombineres med automatisk betaling fra lønnskontoen på lønningsdagen.

Du kan se og endre skattekortet på skatteetaten.no

Lånekassa øker rentene

Lånekassa har nå fastsatt rentene gjeldende fra 1. januar 2023. Alle rentene økes.

Den flytende renten økes til 2,979 prosent. Fastrentene fra 1. januar blir 4,611 prosent for 3 år, 4,535 prosent for 5 år og 4,525 prosent for 10 år.

Alle fastrentene er høyere enn den flytende renten. Det betyr at du er garantert å gå med tap de første to månedene dersom du binder renten nå.

Norges Bank har satt opp renten flere ganger, siste gang var 2. november. Dette vil forplante seg videre i markedet og føre til høyere rente på studielån. Norges Bank har også varslet videre renteøkninger. Det er derfor sannsynlig at renten på studielån kommer til å øke den nærmeste tiden. Det er antatt at det blir en eller to rentehevinger til før renteøkningene stopper opp første kvartal i 2023.

Fastrentene er så høye at det er usikkert om du tjener på å binde renten.

Det kan være litt enklere å forholde seg til flytende rente. Du slipper over og underkurs ved ekstra innbetaling. Du har også mulighet til å vurdere fastrente senere.

For de med mye studiegjeld, lang tid igjen og en stram økonomi kan et ønske om forutsigbarhet være et moment. På den annen side så har vi og kommer til å ha gode vilkår på studielånet. Det gjør at den sikkerhet som fastrente gir er mindre viktig. Det er ikke studielånet som knekker økonomien til folk. De som sliter med å betjene gjeld har nok annen gjeld som er et større problem.

Generelt mener jeg det fungerer helt greit med flytende rente på studielånet. Ved arbeidsledighet og uførhet er ikke studielånet noe problem uansett renten. Den eneste fordelen med fastrente er forutsigbarhet. Jeg mener den ikke er like viktig på et studielån. Forskjellen mellom fastrente og flytende rente er så høy at de som velger å binde renten må regne med en lang periode med tap.

Jeg har betalt ned studielånet og blir dermed ikke berørt av renteendringer. Men jeg hadde valgt flytende rente.

Rentene på studielån blir fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet. Dette gjennomsnittet kalles basisrenten. Fra basisrenten blir det trukket 0,15 prosentpoeng.

Boliglånstilbudene som blir brukt i utregningen av rentene i Lånekassen er standard annuitetslån på 1 500 000 kroner, innenfor 50 prosent sikkerhet (det vil si at boligverdien må være på minst tre millioner kroner). Avdragstiden er satt til 30 år, og låntakeren er 45 år. Lånetilbudene må være tilgjengelig over hele landet, og det må ikke være krav om å kjøpe tilleggstjenester for å få dette lånet.

Fristen for å søke om fastrente går ut 17. desember.

Utnytt studielånet

Månedsrapport for november

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Bruttoformuen har økt med 3,78 % i november og 346,47 % hittil i år.
 • Beholdningen av fond har økt med 3,22 % i november. Den er redusert med 25,86 % hittil i år.
 • Nettoformuen har økt med 1,98 % i november og 18,20 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 73,53 % av bruttoformuen.

Jeg har kjøpt bolig som jeg overtok 1. november. Det betyr at mye kapital er bundet opp i boligen. Det gir også mindre penger til å investere i fond.

Investeringsrapport

Avkastning i 2022

ASK blogginntekter -10,07 % (-11,01 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing -33,54 % (-36,65 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken -5,76 % (-6,30 % årlig nominell rente)
Zero -5,61 % (-6,13 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 5,07 % (11,35 % årlig nominell rente)
IPS Sbanken -5,85 % (-6,39 % årlig nominell rente)
PKB -6,02 % (-6,58 % årlig nominell rente)
Totalt -6,42 % (-7,02 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 30.11.2022:

Nordnet Indeksfond Norge kr 773,00
Nordnet Indeksfond Global kr 5.600,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 1.544,00
Kontanter kr 33.131,14
Totalt kr 41.048,14

Dette er en reduksjon på kr 2.929,84 i 2022.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i november.

Kontanter 0,2 %
Nordnet Indeksfond Norge 9,7 %
Nordnet Indeksfond Global 70,6 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,5 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i november.

Kontanter 0,1 %
DNB Teknologi A 10,3 %
MS INVF US Growth A 26,3 %
Nordnet Indeksfond Global 53,2 %
Storebrand Vekst A 10,1 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i november.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i november.

Kontanter 0,1 %
Holdberg Kreditt A 0,5 %
KLP Obligasjon 5 år 78,7 %
Nordnet Indeksfond Global 20,7 %

IPS Nordnet :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i november.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i november.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 1,9 %
KLP Obligasjon Global II 9 %
Fondsfinans Kreditt 10,7 %
Nordnet Indeksfond Norge 20 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 17,8 %
Nordnet Indeksfond Global 40,6 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 4,38 %
Obligasjonsfond 2,63 %
Aksjefond 10,06 %
Bolig 82,93 %

Pensjonssparing 11,73 %
Depositum husleie 0,25 %
Bolig 82,93 %
Frie midler 5,09 %

Fordeling av gjeld:
Boliglån 73,92 %
Personlig lån 21,68 %
Fellesgjeld 4,4 %

Månedsrapport for oktober

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

 • Bruttoformuen har økt med 132,06 % i oktober og 331,16 % hittil i år.
 • Beholdningen av fond har økt med 0,92 % i oktober. Den er redusert med 28,18 % hittil i år.
 • Nettoformuen har økt med 1,93 % i oktober og 16,85 % hittil i år.
 • Gjelden utgjør 72,90 % av bruttoformuen.

Jeg har fått utbetalt et boliglån. Det er betalt direkte til megler. Jeg overtar boligen i. november.

Investeringsrapport

Avkastning i 2022

ASK blogginntekter -12,51 % (-15,02 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing -31,77 % (-38,14 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken -7,06 % (-8,48 % årlig nominell rente)
Zero -8,29 % (-9,95 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 3,84 % (10,54 % årlig nominell rente)
IPS Sbanken -6,27 % (-7,53 % årlig nominell rente)
PKB -9,40 % (-11,29 % årlig nominell rente)
Totalt -9,38 % (-11,27 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.10.2022:

Nordnet Indeksfond Norge kr 742,00
Nordnet Indeksfond Global kr 5.534,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 1.387,00
Kontanter kr 33.319,26
Totalt kr 40.982,26

Dette er en reduksjon på kr 2.995,72 i 2022.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i oktober.

Kontanter 0,2 %
Nordnet Indeksfond Norge 9,7 %
Nordnet Indeksfond Global 72,1 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 18,1 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i oktober.

Kontanter 0,1 %
DNB Teknologi A 10 %
MS INVF US Growth A 28,7 %
Nordnet Indeksfond Global 51,6 %
Storebrand Vekst A 9,9 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i oktober.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har satt inn kr 126 i oktober og kjøpt fond for 100 kr.

Kontanter 0,1 %
Holdberg Kreditt A 0,5 %
KLP Obligasjon 5 år 78,4 %
Nordnet Indeksfond Global 21 %

IPS Nordnet :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i oktober.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i oktober.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 1,9 %
KLP Obligasjon Global II 9 %
Fondsfinans Kreditt 10,9 %
Nordnet Indeksfond Norge 19,9 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 18,6 %
Nordnet Indeksfond Global 41,6 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 87,27 %
Obligasjonsfond 2,66 %
Aksjefond 10,07 %

Pensjonssparing 11,76 %
Depositum husleie 0,26 %
Klientkonto 82,72 %
Frie midler 5,26 %

Fordeling av gjeld:
Boliglån 77,36 %
Personlig lån 22,64 %

Tanker om statsbudsjettet

Det er nå lagt frem forslag til statsbudsjett for 2023. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har ikke flertall. De må samarbeide med andre og vil da først velge SV.
Vi vet dermed ikke det endelige statsbudsjettet. Men noe vet vi. Jeg ser her bare på det som er relevant for sparing og investeringer.

Det blir høyere formueskatt, spesielt på aksjer. Det blir også økt skatt på gevinster av aksjer og aksjefond.

Det er to grep du kan ta

Spar i IPS

Skatteendringene gjør det mer lønnsomt å spare i IPS.
Aksjesparekonto må ha null i formueskatt og null i skatt på avkastningen for å være like god som IPS.

Du kan spare inntil 15000 kr i året. Det er ikke spesielt mye, men bør likevel utnyttes maksimalt. Penger du trenger før du fyller 62 år bør ikke plasseres i IPS. Med en grense på 15.000 kr i årlig innskudd bør ikke det være noe problem. Pengene utbetales over minimum ti år. Det er også et krav om at utbetalingen skal vare frem til du er 80 år. Starter utbetalingen når du er 62 år får du det utbetalt over 18 år. Det er et viktig unntak. Utbetalingen pr år skal utgjøre minst 20 % av grunnbeløpet i folketrygden. Det vil pr i dag utgjøre kr 22.295. Antall år vil dermed bli redusert tilsvarende. Vil du ha ut pengene raskt kan du oppnå det ved å begrense hvor mye du har i IPS eller du kan ha IPS hos flere forskjellige leverandører. Selv har jeg valgt å ha to leverandører.

Investeringskonto Zero

Dette er en kapitalforsikring. Det er flere leverandører og de gir produktet litt forskjellige navn.

Pengene plasseres i fond eller verdipapirer. Gevinster beskattes først ved uttak fra kontoen. Når du tar ut penger blir det fordelt forholdsmessig på gevinst og opprinnelig investert beløp. Det betyr at hvis 20 % av det du har på kontoen er gevinst vil 20 % av det du tar ut bli skattlagt mens resten av uttaket trekkes skattefritt fra innskutt beløp.
Dersom du bare har rentefond på kontoen vil skattepliktig gevinst bli skattlagt med 22 %. Har du bare aksjefond vil hele gevinsten bli skattlagt som aksjer med 37,84 %. Har du både rentefond og aksjefond ser de på gjennomsnittlig fordeling. Dette fastsettes ved årsskiftet. har du 60 % aksjeandel ved slutten av 2021, 65 % ved slutten av 2022 og 70 % ved slutten av 2023 blir det 65 % aksjer i gjennomsnitt. Tar du ut penger i 2024 vil 65 % av gevinsten bli skattlagt som aksjer or resten som renter. Det blir ikke tatt hensyn til kontanter eller endringer mellom hvert årsskifte.

Det er en spesialregel. Dersom andelen aksjefond er maksimalt 20 % ved årssiktet settes den til null. Kontoen blir ved uttak beskattet som om alt var i rentefond.

Det er to måter å oppnå dette på.

Du kan kjøpe rentefond rett før nyttår slik at andelen rentefond blir 80 %. Det er fordelingen ved nyttår som teller. Resten av året kan du ha 100 % i aksjefond.

Det du også kan gjøre er å flytte bufferen du har på sparekonto til Zero og plassere det i et pengemarkedsfond. Så fyller du på med aksjefond til aksjeandelen ligger rett under 20 %.

Lånekassa øker rentene

Lånekassa har nå fastsatt rentene gjeldende fra 1. november 2022. Alle rentene økes.

Den flytende renten økes til 2,315 prosent. Fastrentene fra 1. november blir 4,419 prosent for 3 år, 4,381 prosent for 5 år og 4,304 prosent for 10 år.

Alle fastrentene er høyere enn den flytende renten. Det betyr at du er garantert å gå med tap de første to månedene dersom du binder renten nå.

Norges Bank har satt opp renten flere ganger, siste gang var 23. september. Dette vil forplante seg videre i markedet og føre til høyere rente på studielån. Norges Bank har også varslet videre renteøkninger. Det er derfor sannsynlig at renten på studielån kommer til å øke de nærmeste årene.

Fastrentene er så høye at det likevel er usikkert om du tjener på å binde renten.

Det kan være litt enklere å forholde seg til flytende rente. Du slipper over og underkurs ved ekstra innbetaling. Du har også mulighet til å vurdere fastrente senere.

For de med mye studiegjeld, lang tid igjen og en stram økonomi kan et ønske om forutsigbarhet være et moment. På den annen side så har vi og kommer til å ha gode vilkår på studielånet. Det gjør at den sikkerhet som fastrente gir er mindre viktig. Det er ikke studielånet som knekker økonomien til folk. De som sliter med å betjene gjeld har nok annen gjeld som er et større problem.

Generelt mener jeg det fungerer helt greit med flytende rente på studielånet. Ved arbeidsledighet og uførhet er ikke studielånet noe problem uansett renten. Den eneste fordelen med fastrente er forutsigbarhet. Jeg mener den ikke er like viktig på et studielån. Forskjellen mellom fastrente og flytende rente er så høy at de som velger å binde renten må regne med en lang periode med tap.

Jeg har betalt ned studielånet og blir dermed ikke berørt av renteendringer. Men jeg hadde valgt flytende rente.

Rentene på studielån blir fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet. Dette gjennomsnittet kalles basisrenten. Fra basisrenten blir det trukket 0,15 prosentpoeng.

Boliglånstilbudene som blir brukt i utregningen av rentene i Lånekassen er standard annuitetslån på 1 500 000 kroner, innenfor 50 prosent sikkerhet (det vil si at boligverdien må være på minst tre millioner kroner). Avdragstiden er satt til 30 år, og låntakeren er 45 år. Lånetilbudene må være tilgjengelig over hele landet, og det må ikke være krav om å kjøpe tilleggstjenester for å få dette lånet.

Fristen for å søke om fastrente går ut 17. oktober.

Utnytt studielånet

Lån i Statens pensjonskasse

Medlemmer i SPK kan søke om boliglån som normalt har bedre betingelser enn andre banker.

I dag er renten 1,982 %. Den økes til 2,276 % fra 1. november. i tillegg er det et etableringsgebyr på 1800 kr og et månedsgebyr på 50 kr. Det er samme rente for alle uavhengig av beløp og belåningsgrad. Løpetiden er inntil 30 år. Du kan få avdragsfrihet i inntil 5 år. Avdragsfrihet forutsetter at du har en belåningsgrad på maksimalt 60 %.

Det er noen viktige begrensninger. Du kan låne inntil 2,3 millioner og maksimalt 80 % av boligens verdi. Lånet kan kombineres med boliglån i annen bank så lenge totalen er 80 %.

Du kan bare låne til kjøp av egen bolig oppussing av egen bolig eller refinansiering av boliglån. De tilbyr ikke rammelån.

Slutter du i staten økes renten med 2 % og eventuell avdragsfrihet faller bort. For de som ikke ønsker å lån på boligen til andre formål er det et gunstig lån. Begrensningene gjør at det likevel for noen kan være nødvendig å låne i en vanlig bank.

Ya bank har gode vilkår på innskudd

Ya bank hadde før pandemien gode vilkår på innskudd. Da Norges Bank reduserte renten til null valgte Ya bank å følge etter. Da ble ikke Ya bank bedre enn andre banker.

Nå er det Ya bank tilbake til det gode gamle.

Brukskonto

Brukskontoen er helt gebyrfri og har 0,4 % rente. Bankkortet koster 250 kr i året og har et valutapåslag på 1,75 %.

Høyrentekonto

Høyrentekontoen har rente på 2,1 % på innskudd inntil 500.000. Det er ikke krav om minsteinnskudd. Kontoen har gebyrfri regningsbetaling. Det er ingen restriksjoner på transaksjoner. De tilbyr ikke bankkort på denne kontoen.

Denne kontoen fungere fint som regningskonto.

Høyrentekonto Pluss

De tilbyr Høyrentekonto pluss med 2,4 % rente på innskudd inntil 2 millioner. Det er et gebyrfritt uttak hvert kalender år i tillegg til rentene. Kontoen passer fint til å plassere en reserve.

Uttaks begrensningen er egentlig ikke noe problem. Den ene gangen du trenger pengene tømmer du kontoen. De pengene du ikke trenger setter du inn på en vanlig sparekonto frem til nyttår.

Ya bank tilbyr ikke Bank ID. Du kan logge deg inn med Bank ID hvis du har det fra en annen bank. De tilbyr heller ikke internasjonale betalinger.

For de som bare trenger en brukskonto og sparekonto er Ya bank et bra alternativ.

Ya bank er ikke like gode på utlån.

Lån med pant i boligen

De tilbyr ikke vanlig boliglån og billån. De tilbyr lån mot pant i boligen som du kan få i tillegg til det boliglånet du har. Det er et dyrt lån med rente fra 4,99 %. Det er et etableringsgebyr på 4 %. Det er ikke noe tak på etableringsgebyret. Låner du det maksimale beløp på 1.500.000 blir etableringsgebyret 60.000. Vanvittig.

Ya bank tilbyr også lån til kjøretøy og oppussing

Det stiles ikke krav om pant eller kasko. Pengene utbetales direkte til deg. Dette er egentlig bare et vanlig forbrukslån.

yA Forbrukslån

Ya bank tilbyr også vanlige forbrukslån med rente fra 6,45 %. Siden bare de beste kundene får den beste renten vil de fleste få en høyere rente. Det er også etableringsgebyr på 900 kr og månedsgebyr på 45 kr.

Ya kredittkort

Kredittkortet er helt greit, men har ikke spesielt gunstige betingelser. Renten er 22,8 %. Den eneste fordelen med kredittkortet er den har både Visa og BankAxept. Det gjør at du får brukt kortet der de egentlig ikke tar kredittkort. Valuta påslaget er 1,75 %. Det er lavere enn mange andre kort.