Alle innlegg av admin

Porteføljen er rebalansert

Jeg har et Pensjonskapitalbevis som stammer fra sparing i den gamle IPS ordningen. Der har rentefond og andel i aksjefond. Alle aksjefondene er indeksfond. Jeg trapper ned andelen aksjefond slik at den blir 60 % når jeg er 62.

Jeg har nå foretatt årets rebalansering og nedvekting. Det er litt unødvendig tungvint og tidkrevende. Jeg la inn en bytte ordre 31. januar. Den er nå gjennomført.

Det som er litt tungvint er at jeg må regne ut hvor mange prosent som skal selges av de fond jeg har for mye av. Så må jeg oppgi prosentvis fordeling av det som skal kjøpes. Så må jeg velge de fonds som skal kjøpes. Selv om jeg bare skal bytte til andre fond i porteføljen må jeg likevel søke blant alle fondene Nordnet selger.

Systemet foretar først salg av fond og når alle salgene er gjennomført legges det inn kjøpsordrer. Dette gjør at bytteprosessen tar lang tid.

Nå har jeg følgende fordeling:

KLP Obligasjon 5 år 2,8 %
KLP Obligasjon Global II 9,6 %
Fondsfinans Kreditt 9,7 %
Nordnet Indeksfond Norge 17,1 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,6 %
Nordnet Indeksfond Global 41,2 %

Månedsrapport for januar

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Bruttoformuen har økt med 0,88 % i januar.
  • Beholdningen av fond har økt med 9,85 % i januar.
  • Gjelden er redusert med 0,19 % i januar.
  • Nettoformuen har økt med 2,33 % i januar.
  • Gjelden utgjør 56,95 % av bruttoformuen.

Investeringsrapport

Avkastning i 2023

ASK blogginntekter 6,31 % (74,27 % årlig nominell rente)
ASK generell sparing 9,46 % (111,44 % årlig nominell rente)
ASK Sbanken 6,62 % (77,93 % årlig nominell rente)
Zero 2,49 % (29,29 % årlig nominell rente)
IPS Nordnet 4,90 % (57,75 % årlig nominell rente)
IPS Sbanken 6,29 % (74,05 % årlig nominell rente)
PKB 4,55 % (53,56 % årlig nominell rente)
Totalt 4,96 % (58,41 % årlig nominell rente)

Tallene i parentes er avkastningen hittil i år omregnet til årlig nominell rente.

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.01.2023:

Nordnet Indeksfond Norge kr 3.691,00
Nordnet Indeksfond Global kr 27.331,00
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 8.267,00
Kontanter kr 2.672,52
Totalt kr 41.961,52

Dette er en økning på kr 2.150,21 i 2023.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har satt inn 100 kr i januar.

Kontanter 0,2 %
Nordnet Indeksfond Norge 9,4 %
Nordnet Indeksfond Global 69,4 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 21 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har satt inn 9100 kr og kjøpt fond for 9104 kr i januar.

DNB Teknologi A 9,8 %
MS INVF US Growth A 31,6 %
Nordnet Indeksfond Global 48,7 %
Storebrand Vekst A 9,8 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i januar.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i januar.

Kontanter 0,1 %
Holdberg Kreditt A 24,2 %
KLP Obligasjon 5 år 55,9 %
Nordnet Indeksfond Global 19,8 %

IPS Nordnet :

Jeg har satt inn 15.000 i januar og plassert alt i fond.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i januar.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 1,9 %
KLP Obligasjon Global II 8,9 %
Fondsfinans Kreditt 10,6 %
Nordnet Indeksfond Norge 18,8 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 19,2 %
Nordnet Indeksfond Global 40,6 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 2,80 %
Obligasjonsfond 2,70 %
Aksjefond 12,17 %
Bolig 82,33 %

Pensjonssparing 12,43 %
Depositum husleie 0,25 %
Bolig 82,33 %
Frie midler 5 %

Fordeling av gjeld:
Boliglån 94,36 %
Fellesgjeld 5,64 %

Coop har utbetalt utbytte

Nå betaler Coop utbytte til sine medlemmer. Der lite gunstig å ha pengene stående inne der. Du bør ta ut pengene uansett.

Jeg fikk utbetalt 5,65 kr for 2022. Det er betydelig mindre enn tidligere år.

Jeg handler stort sett på Kiwi på vei hjem fra jobb. Det har hendt jeg handlet på Coop Extra på lørdager for å få brukt kupongene. Det var litt lengre å gå enn til nærmeste Kiwibutikk. Prisene er omtrent de samme. Noe er billiger og noe er dyrere. Kupongene gjør at jeg kommer litt bedre ut.

Coop-medlemskap krever 300 kr i innskudd. Det er kanskje en av de mest lønnsomme investeringene som finnes. Da har jeg ikke regnet med verdien av kupongene. Jeg får tilsendt 4-8 kuponger hver måned. Kupongene har typisk en verdi på 4-10 kr. Jeg bruker ikke alle kupongene. Det som er viktig er å bare kjøpe det en trenger ellers blir noe av poenget borte. For de som uansett handler på Coop er medlemskap åpenbart fornuftig.

Jeg er også medlem av Trumf. Trumfpoengene tar jeg ut fortløpende. Jeg har knyttet Trumf til et bankkort og får rabatten automatisk.

Det aller viktigste er hvor mye penger en bruker. Det finnes en enkel teknikk som er svært effektiv. Det er å handle færre ganger. Småhandling er dyrt. Det klassiske knepet er å handle dagligvare kun en gang i uken. Men du trenger ikke gå så lang med en gang. Det viktigste er å redusere antall ganger. Du kan starte med en eller noen handlefrie dager i uken. Det kan virke ulogisk at forbruket går ned ved å handle sjeldnere, men det gjør faktisk det. Forklaringen er at en i mindre grad blir fristet til å ta med noe ekstra. På en handlefri dag vil en i større grad bruke det en har isteden for å handle. Disse to faktorene betyr mye. Rabatter og kuponger blir bare en ekstra bonus.

Coop
Slik fungerer Trumf

Investering i eiendom

Det er nå innført betydelig høyere skatt på investeringer i verdipapirer og fond. Et alternativ kan derfor være å investere i eiendom. Skattereglene er utformet slik at det er svært gunstig å investere i eiendom.

Det er viktig å være klar over at investering i eiendom krever mye mer aktivitet en plassering i fond. Eiendom er ikke passiv investering og passer derfor ikke for alle.

Egen bolig

Den største skattemessige fordelen med egen bolig er at den kan selges med skattefri gevinst. Kravet er at du har eid boligen i 2 år og har brukt den som primærbolig i 12 måned i løpet av de siste 24 måneder.

Du får også 75 % rabatt på formueskatten. Rabatten reduseres til 30 % av verdien som overstiger 10 millioner.

Du kan leie ut inntil halve boligen målt etter markedsverdi skattefritt. Leier du ut mer en halve boligen er det skattefritt dersom inntekten ikke overstiger 20.000 i året.

Ved korttidsleie, inntil 29 dager hver gang gjelder egne regler. De første 10.000 er skattefritt. For inntekter over 10.000 beskattes 85 %.

Eventuell skattepliktig inntekt blir beskattet som alminnelig inntekt med 22 %.

Dersom du er under 34 år og ikke eier egen bolig kan du spare inntil 27.500 kr i BSU og får 10 % fradrag i skatten. Selv om reglene er strammet inn er det en god ordning.

Fritidsbolig

Har du fritidsbolig kan du selge den etter fem år med skattefri gevinst. Forutsetningen er at du har brukt den som fritidsbolig i fem av de siste år. Du kan også leie ut fritidsboligen. De første 10.000 kr i leieinntekter er skattefrie. For inntekter over 10.000 vil bare 85 % bli skattepliktig. Leier du ut for 20.000 i året blir 8.500 kr skattepliktig. Dette beskattes som alminnelig inntekt som i dag utgjør 22 %. Du får også 5 % rabatt på formueskatten.

Utleiebolig

Dersom du har inntil fire utleieboliger blir det ikke sett på som næringsvirksomhet. Alt blir beskattet som kapitalinntekt med 22 %.

Andre skattemessige forhold

Du må betale kommunale avgifter og du kan også bli belastet eiendomsskatt. Du må sjekke reglene i kommunen der du investerer.

Det er kommet forslag om innstramminger av skattlegging av boliger. Du kan risikere økt formueskatt, krav om lengre botid for å selge boligen skattefritt og andre innstramminger.

Norge er et land der politiske endringer skjer gradvis og man inngår gjerne kompromisser. Det er også en lang tradisjon om å være om hjem og bolig. Selv om det kan bli justeringer ser jeg ikke for meg noen dramatiske endringer på kort tid.

Skatteoptimert investeringer i fond

Det er nå blitt veldig høy skatt på investeringer i aksjer. Etter de nye reglene blir avkastningen beskattet med 51,51 %. Dette er en flatt skatt som betales uavhengig av om du har høy eller lav inntekt. Skatten gir heller ingen opptjening i folketrygden. Dersom du må betale formueskatt går fort 60 % av avkastningen bort i skatt.

Det finnes et lite triks som kan redusere skatten til 39,16 %

Du oppretter en investeringskonto Zero hos Nordnet. Det finnes andre som tilbyr tilsvarende konto. Men da vil du ofte ha et mindre utvalg av investeringsalternativer.

Dersom du holder andelen aksjer ved årsskifte på maksimalt 20 % blir all gevinst beskattet med 22 %. Selskapsskatten på 22 % blir trukket av selskapenes overskudd før du får utbetalt noe. Det gjør at skatten totalt blir 39,16 %. Formueskatten blir litt høyere fordi du ikke får verdsettingsrabatten. Du kommer likevel mye bedre ut. Det er kun ved årsskifte du trenger en aksjeandel på 20 % eller mindre. Resten av året kan aksjeandelen være så høy som du vil.

Et annen triks er å spare i IPS

Sparer du 15.000 kr i IPS får du 3.300 i mindre skatt. Du trenger bare kutte forbruket med 11.700. Med 8 % årlig avkastning vil det ha vokst til 32.384 kr på 10 år. Det tilsvarer 25.260 etter skatt.

Dersom du kutter forbruket med 11.700 kr og investerer utenom IPS vil det ha vokst til 25.260 etter 10 år. Nøyaktig samme beløp. Men det er en viktig forskjell. Du må betale skatt av avkastningen. I tillegg må du betale formueskatt hvert år.

Sparing i IPS er jevngod med å en konto der du slipper skatt på avkastningen og formue.

Ulempen med IPS er at du ikke får ut pengene før du er 62 år. Det er også et krav om at utbetalingen skal vare frem til du fyller 80 år. Det er også et krav om at utbetalingen skal skje over 10 år.

Det er imidlertid lett å få ut pengene raskere. Bare fordel sparingen på flere leverandører.

Dersom den årlige utbetalingen blir mindre en 20 % av Grunnbeløpet i folketrygden blir antall år redusert. Pr. i dag utgjør dette 22.295 kr. Dette beløpet blir justert opp i mai hvert år. Det gjør at beløpet blir høyere når du blir pensjonist. Jeg har kalkulerer med 3 % økning i grunnbeløpet hvert år og 8 % avkastning hver år. Jeg rekalkulerer hvert år når jeg ser avkastningen jeg får og når Grunnbeløpet blir justert i mai.

Jeg har fordelt sparingen i IPS på to leverandører. Jeg regner med å få pengene utbetalt over fem år.

Det er en lav årlig grense på 15.000 i IPS. Det betyr at mesteparten av sparingen må skje utenom IPS. Skulle du bomme med beregningene slik at utbetalingen tar 1 år lengre er ikke det noen krise. Antall år blir rundet ned. Skulle saldoen holde til 5,99 år blir pengene likevel utbetalt over 5 år.

Jeg vet ikke hvilke skatteregler vi får i fremtiden. Men alt tyder på at det vil bli høyere skatt på aksjeavkastninger og aksjeformue. Det vil derfor bli stadig viktigere å fokusere på skatt.

Boliglån i SPK

Dersom du er medlem i Statens pensjonskasse (SPK) kan du få et gunstig boliglån.
Nominellrenten er 2,960 %. Fra 1. mars økes renten til 3,348 %. I tillegg kommer gebyrer. De er et etableringsgebyr på 1.800 kr og et månedsgebyr på 50 kr. De tar også gebyrer hvis du vil gjøre endringer i betalingsplanen.

For de fleste vil dette være det beste boliglånet. De har samme rente til alle kunder.

SPK har noen litt vanskelige regler

Du kan låne maksimalt 2,3 millioner. Et par kan låne 4,6 millioner til sammen.
Du må ha minst 20 % egenkapital. Du kan bare låne til kjøp av egen bolig.

Det som kanskje er vanskeligst er at SPK ikke tilbyr finansieringsbevis. Det betyr at du må søke finansieringsbevis i annen bank. Så søker du SPK når du har vunnet budrunden. Dersom du trenger er raskere oppgjør kan du eventuelt låne i en annen bank først og refinansiere i SPK.

Et annet problem er et SPK ikke tilbyr mellomfinansiering. Det må ordnes i en annen bank.

SPK tilbyr inntil 30 års nedbetalingstid. De tilbyr ikke rammekreditt. Men du kan få inntil 5 års avdragsfrihet hvis du har minst 40 % egenkapital.
I noen tilfeller kan du øke lånet. Men der er strenge. Du kan låne i forbindelse med skifteoppgjør eller låne til oppussing eller refinansiering. Du kan likevel ikke låne mer en totalt 2,3 millioner.

Må du kjøpe ny bolig som følge av å bytte arbeidsplass kan du låne inntil 3.050.000.

Du må selv vurdere om den lave renten veier opp for begrensningene.

Plan for 2023

Ved inngangen til et nytt år er det alltid naturlig å legge planer for det nye året. Det er vanskelig å være konkret fordi det er for mange forhold jeg ikke har kontroll over. Økonomien vil i stor grad styres av utviklingen på børsene der selv små endringer kan gi store utslag. Inntektene fra bloggene vil åpenbart styres av hvor gode annonsører jeg finner og av hvor høy trafikk jeg får. Jeg har derfor valgt å sette opp noen punkter over forhold som jeg kan kontrollere.

Gjeld

Jeg har boliglån og fellesgjeld. Jeg betaler bare minstebeløpet på gjelden.

Investeringer

Jeg sparer maksimalt i IPS hvert år. Jeg har satt inn 15.000 kr i år.

Jeg har en aksjesparekonto for pensjonssparing. Jeg har 50 % i et globalt indeksfond og resten i aktivt forvaltede fond. Jeg sparer 9000 kr i måneden.

Jeg har en aksjesparekonto med fond kjøpt med inntekter fra bloggene. Den består av bare indeksfond. Jeg kommer til å spare alt av overskuddet fra bloggene.

Jeg har også en aksjesparekonto for tidligpensjon. Der har jeg bare indeksfond. Jeg setter ikke inn mer.

Jeg har investeringskonto Zero med 20/80 fordeling mellom obligasjonsfond og aksjefond. Den bruker jeg som buffer. Den er stor nok. Jeg kommer ikke til å sette inn noe i år.

Les min omtale av investeringskonto, aksjesparekonto og IPS

Pensjonskapitalbevis

Jeg har et pensjonskapitalbevis (PKB) med 78/22 fordeling mellom aksjefond og obligasjonsfond. Jeg kommer til å rebalansere 31. januar som normalt og ellers hvis det skulle skje noe ekstraordinært i markedet. Samtidig med rebalanseringen fortsetter jeg nedvekting til jeg har 60 % aksjeandel ved pensjonsalder.

Sparing

Jeg har tilstrekkelig på sparekonto. Det blir derfor ikke satt av mer til sparing.

Forbruk

Jeg har klart å redusere forbruket. Det er vanskelig å holde det på et ekstremt lavt nivå over tid.

Planen er å holde det under 3000 kr i måneden. Det er begrenset hvor langt ned det er mulig å presse dette. Jeg føler vel at jeg er kommet i mål i forhold til forbruk.

Blogging

Jeg må finne flere inntektskilder til bloggene. Tradedoubler gir lite penger. Det er også stadig flere annonsører som avslutter samarbeidet med Tradedoubler.

Månedsrapporten for desember

Jeg har nå satt opp min månedlige oversikt over formue og gjeld. Jeg har et regneark der jeg hver måned fører opp verdien av alle investeringer og all gjeld. Hensikten er å se om det går rette veien og motivere for nødvendige endringer.

  • Bruttoformuen redusert med 0,14 % i desember. Den har økt med og 345,85 % totalt i 2022.
  • Beholdningen av fond har økt med 7,47 % i desember. Den er redusert med 20,32 % totalt i 2022.
  • Nettoformuen har økt med 60,11 % i desember og 89,25 % totalt i 2022.
  • Gjelden utgjør 57,55 % av bruttoformuen.

Et lån jeg fikk privat til egenkapital ved boligkjøp er blitt omgjort til forskudd på arv. Det øker nettoformuen betraktelig.

Investeringsrapport

Avkastning i 2022

ASK blogginntekter -16,23 % årlig nominell rente
ASK generell sparing -37,74 % årlig nominell rente
ASK Sbanken -8,07 % årlig nominell rente
Zero -4,93 % årlig nominell rente
IPS Nordnet 4,62 % årlig nominell rente
IPS Sbanken -8,43 % årlig nominell rente
PKB -8,01 % årlig nominell rente
Totalt -7,28 % årlig nominell rente

Akkumulert formue generert av blogging pr. 31.12.2022:

Nordnet Indeksfond Norge kr 7.466
Nordnet Indeksfond Global kr 25.756
Nordnet Indeksfond Emerging Markets kr 3.725
Kontanter kr 2.864,31
Totalt kr 39.811,31

Dette er en reduksjon på kr 4.166,67 i 2022.

Aksjesparekonto med blogginntekter:

Jeg har satt inn 30.000 kr og kjøpt fond for 30.015 kr i desember.

Nordnet Indeksfond Norge 10,1 %
Nordnet Indeksfond Global 69,7 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 20,2 %

Aksjesparekonto – generell sparing:

Jeg har satt inn 13.000 kr og kjøpt fond for 13.004 kr i desember.

DNB Teknologi A 10 %
MS INVF US Growth A 28,9 %
Nordnet Indeksfond Global 50,8 %
Storebrand Vekst A 10,3 %

Sbanken ASK:

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i desember.

Storebrand Indeks – Alle Markeder A 100 %

Investeringskonto Zero:

Jeg har satt inn 1000 kr i desember og plassert alt i fond. Jeg har også redusert andelen aksjefond.

Kontanter 0,1 %
Holdberg Kreditt A 24,2 %
KLP Obligasjon 5 år 56,6 %
Nordnet Indeksfond Global 19,1 %

IPS Nordnet :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i desember.

Nordnet Indeksfond Global 100 %

IPS Sbanken :

Jeg har ikke foretatt noen transaksjoner i desember.

DNB Global Indeks 100 %

Pensjonskapitalbevis:

KLP Obligasjon 5 år 2 %
KLP Obligasjon Global II 9,1 %
Fondsfinans Kreditt 10,9 %
Nordnet Indeksfond Norge 19,8 %
Nordnet Indeksfond Emerging Markets 18,1 %
Nordnet Indeksfond Global 40,1 %

Fordeling av bruttoformue:

Bankinnskudd 3,29 %
Obligasjonsfond 2,68 %
Aksjefond 10,98 %
Bolig 83,05 %

Pensjonssparing 11,57 %
Depositum husleie 0,25 %
Bolig 83,05 %
Frie midler 5,13 %

Fordeling av gjeld:
Boliglån 94,37 %
Fellesgjeld 5,63 %

Viktige økonomitips før nyttår

Det er en del ting som kan være lurt å gjøre før slutten av skatteåret. Det kan lønne seg å begynne tidlig. Det er fort å glemme og ofte har finansinstitusjonene veldig tidlige frister.

IPS

Dersom du vil opprette IPS bør det gjøres i god tid før nyttår. Finansinstitusjonene har også her en tidlig frist. Du kan sette inn 15.000 kr og få fradrag på skatten. Du sparer skatt tilsvarende 22 % av innskuddet.

En av fordelene med IPS er at du slipper formueskatt. Det er foreslått å øke formueskatten og redusere verdsettingsrabatten på aksjer. IPS blir dermed enda mer lønnsom for de som betaler formueskatt.

Min artikkel om IPS

BSU

For de som har mulighet til det er BSU normalt den beste spareformen. Du kan sette inn inntil 27.500 kr året og få 20 % fradrag på skatten. Skal du ha fradrag i år må innskuddet gjøres før nyttår.

Venter du til over nyttår får du kun 10 % i skattefradrag. I tillegg kommer fradraget et år senere.

Min artikkel om BSU

Skattekortet for 2023 er klart

I dag er skattekortet for 2023 klart. Alle får nå en skattetrekksmelding som inneholder opplysninger om skattekortet.

Arbeidsgiver henter inn skattekortet elektronisk. Det er derfor ingenting du skal levere til arbeidsgiver.

Hvis du har frikort og har flere arbeidsgivere må du selv logge inn å fordele fribeløpet mellom de forskjellige arbeidsgivere.

Har du flere arbeidsgivere skal den som betaler ut mest lønn trekke som hovedarbeidsgiver og de andre skal trekke skatt som biarbeidsgiver. Hvis en biarbeidsgiver ikke får annen beskjed kan du risikere at de trekker skatt som om de var hovedarbeidsgiver. Da blir skattetrekket for lavt og du risikerer restskatt.

Du bør også sjekke grunnlaget for skattetrekksmeldingen. Dersom dine inntekter eller fradrag blir annerledes i 2022 så blir skattetrekket feil. Et for lavt skattetrekk er ikke nødvendigvis et problem hvis du er forberedt. Betaler du inn ekstra innen 31. mai 2023 blir det helt rentefritt.

Betaler du for mye skatt betyr det at du sparer opp penger som du får tilbake ved skatteoppgjøret i Juni 2024. Det finnes de som synes dette er en grei måte å spare penger på. Sparingen er automatisk en blir ikke like lett fristet til å bruke opp pengene. Men renten er elendig og det finnes andre måter å spare på som er bedre.

Du kan velge en god sparekonto med 3,15 % rente og ha pengene disponibelt når du trenger dem. Da kan du slipper å ta opp dyre forbrukslån eller bruke kredittkort.

Ønsker du å ha pengene litt mindre tilgjengelig kan du spare i fond på en aksjesparekonto, spare i IPS eller betale ned ekstra på lån. Dette kan med fordel kombineres med automatisk betaling fra lønnskontoen på lønningsdagen.

Du kan se og endre skattekortet på skatteetaten.no