Rentefritt lån fra staten

Et for lavt skattetrekk innebærer bare at du får mer penger utbetalt på lønningsdagen og må betale inn igjen 30 april året etter. Det er ingen grunn til at du skal øke skattetrekket bare for å gi i fra deg et rentefritt lån. Dersom det trekkes 1.000 kr hver måned forlite i skatt gjennom året slik at det ved slutten av året er trukket 10.000 kr forlite. Juni vil for de fleste være trekkfri og det halve skattetrekket i desember ser jeg bort i fra her for enkelthetsskyld. Det betyr at du i gjennomsnitt har lånt 5.000 kr gjennom hele året. I tillegg til dette vil 10.000 kr fortsatt være rentefritt fra 31. desember til og med 30. april. Har du et kredittkort med 20 % rente ville disse pengene kunne spart deg for nesten 1700 kr i renteutgifter. Det utgjør 1200 kr etter skatt. Ved store lønnsøkninger, bytte av jobb, reduksjon av renteutgifter eller salg av aksjer og aksjefond er det mye å spare på ikke å endre skattetrekket. Har du ikke dyr forbruksgjeld er det nok med andre muligheter til å plassere pengene. Sett pengene på høyrentekonto, i pengemarkedsfond eller obligasjonsfond.