Livkonto hos Netfonds

Livkonto er et spareprodukt der du kan investere i fond og enkeltaksjer uten å betale skatt før du tar pengene ut. Så lenge pengene står inne på livkontoen kan du kjøpe og selge alt du vil uten å betale skatt.

Når pengene tas ut betaler du 28 % skatt på gevinsten. Ved vanlig investeringer i verdipapirer betales det skatt på gevinst ved salg av aksjer og aksjefond. Ved investeringer i pengemarkedsfond og obligasjonsfond vil gevinsten beskattes hvert år på samme måte som renter på en bankkonto, selv om du ikke selger noe som helst. Med Livkonto vil all denne skatten bli betalt først når pengene tas ut, slik at du i praksis får et rentefritt lån fra staten. Ulempen med en Livkonto er bortfall av skjermingsfradrag på aksjer og aksjefond og gebyrer på selve Livkontoen.

Netfonds har så vidt jeg vet de laveste gebyrer på denne type sparing. De tar et årlig forvaltningshonorar på 0,5 %, det laveste jeg har klart å finne. Du må også betale for en forsikring. De oppgir en kostnad på 3 kr pr mnd. ved en saldo på 1000.000 for denne forsikringen som utbetaler 101 % av saldoen ved dødsfall.

En vesentlig fordel er at du kan kjøpe og selge uten skattemessige konsekvenser. Du får ingen realisasjon oppgave og det er heller ingen tidkrevende skjemaer å fylle ut når du leverer selvangivelsen. Tar du ut penger får du en årsoppgave over hvor mye av uttaket som er skattepliktig og er selv ansvarlig for betaling av skatt.

Rent økonomisk kan det være billigere å investere i aksjer eller aksjefond utenom en slik konto dersom du ikke kjøper og selger mye. Ønsker du kun å spare i et aksjefond og la pengene stå til du tar dem ut etter noen år vil vanlig investering i aksjefond være mer gunstig rent økonomisk p.g.a skjermingsfradraget. De som kjøper og selger aksjer og fond noen ganger i året vil oppleve mye arbeid ved utfylling av selvangivelsen og blir beskattet hvert år for eventuelt gevinst. Da er en Livkonto tidsbesparende og muligens også økonomisk fordelaktig ved at skatten blir utsatt til pengene tas ut.

Oppdatering 15.09.2011
Nordnet tilbyr nå Investeringskonto Zero som har de samme fordelene som Livkonto hos Netfonds, men uten administrasjonsgebyr eller andre gebyrer.