Skattlegging av pensjon

Det er innført nye regler for skattlegging av AFP og alderstrygd i folketrygden. I forhold til den gamle ordningen er det fire endringer.

1 Avgift til folketrygden er økt fra 3 til 4,7 %.
2 Særfradrag for alder er fjernet.
3 Skattebegrensning for de med lav skatteevne gjelder ikke for pensjonister.
4 Det er innført et fradrag i inntektsskatt på 29.300 kr som gradvis trappes ned ved pensjonsinntekt over 165.000.

Eksempel:

En enslig pensjonist med 200.000 kr i pensjon og 5.000 kr i renteinntekter.

Han betaler avgift til folketrygden på 4,7 % av 200.000. Det utgjør 9.200 kr.
Det også betales toppskatt på 9 % av inntekt over 490.000. og 12 % av inntekt over 796.400 kr.
I dette eksempelet blir det null i toppskatt.
Han betaler også skatt på alminnelig inntekt med 28 %.
Alminnelig inntekt kommer en frem til ved å ta pensjonen, trekke fra fradrag og legge til renteinntekter. Minstefradraget i pensjon settes til 26 % av pensjonen. Fradraget settes ikke høyere enn 65.450 og heller ikke lavere enn 4.000.
En pensjon på 200.000kr gir dermed et minstefradrag på 52.000 kr.

Pensjon 200.000
– Minstefradrag 52000
+ Renteinntekter 5000
= Alminnelig inntekt 153.000

Dersom han har andre fradrag som f.eks. renter på lån kan det også trekkes i fra ved beregning av alminnelig inntekt.

De første 45.350 kr er skattefrie. Resten skattlegges med 28 %.
Det gir kr 3.0142 kr i skatt på alminnelig inntekt.

Nå gjenstår det bare å trekke i fra den skattereduksjonen som gjelder pensjoner.

Fullt skattefradrag utgjør 29.300 kr. for de med full pensjon gjennom hele året.
Dette fradraget blir redusert forholdsmessig for de med gradert pensjon og de som har vært pensjonister deler av året.

Fradraget reduseres med 15,3 % av pensjon over 165.000. På pensjon over 251.700 reduseres fradraget med 6 %

Det betyr at en pensjon på 200.000 gir en reduksjon i fradraget på 5.355 kr (15,3 % av 35.000 kr)

Fullt fradrag kr 29.300
– Reduksjon kr 5.355
=Fradrag i inntektskatt kr 23.945

Oppsummering:
Skatt til folketrygden 9.200
+Skatt alminnelig inntekt 30.142
-Skattefradrag kr 23.945
=Total skatt kr 18.950

Du finner mer om skatteregler for pensjon på skatteetatens nettsider.

Tabeller og satser.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *