Skattesatser og tabeller

Nettsidene til skatteetaten har mye informasjon, men ikke alt er like lett å finne. Jeg brukte lang tid på å finne oversikten over skattesatser og beløpsgrenser. Lista er stor og kan være litt omstendelig å finne frem i. Jeg har derfor valgt å sette opp de viktigste tallene. Alle tall er for 2012.

Toppskatt

Den beregnes av all lønn, pensjon og næringsinntekt.

Inntekt over 490.000 skattlegges med 9 %
Inntekt over 796.400 skattlegges med 12 %

Trygdeavgift
.
Satsen er 7,8 % av lønn, 4,7 % av pensjoner og 11 % av næringsinntekt.

Minstefradrag.

For lønnsinntekt er minstefradraget 38 % av lønnen. Fradraget har en øvregrense på 78.150 og en nedre grense på 31.800.

For pensjonsinntekt er minstefradraget 26 % av lønnen. Fradraget har en øvregrense på 65.450 og en nedre grense på 4.000 kr

Fradrag for fagforeningskontingent.

Du kan trekke inntil 3750 kr.

Finnmarksfradraget

Klasse 1 15.000 kr
Klasse 2 30.000 kr

Personfradrag.

Klasse 1 47150 Kr
Klasse 2 94300 Kr

Skatt på alminnelig inntekt.

Denne skatten er 28 %. Den beregnes av alminnelig inntekt som overstiger personfradraget.
I Nord-Troms og Finnmark er satsen 24,5 %.

Alminnelig inntekt lommer en frem til ved å ta all lønn, pensjon og kapitalinntekter og så trekke fra alle fradrag som minstefradrag, renter på lån, fagforeningskontingent, innbetalinger til pensjonsordning og en lang rekke andre fradrag. Skatteetaten har en egen fradragsveileder der du kan finne ut mer om fradrag du kan kreve.

På Svalbard gjelder det helt spesielle skatteregler.
Det trekkes 8 % skatt av lønn og pensjon (22 % av lønn og pensjon som overstiger 985.464) i tillegg til trygdeavgiften og det er den skatten du skal betale. For andre inntekter er skatten 16 % utover et fribeløp på 20.000.

Svalbardskatten

Skattlegging av pensjon

Få hjelp til skatt og selvangivelse

Selvangivelse og skatt

2 kommentarer til “Skattesatser og tabeller

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *