Advarer mot rentebevis

Dine Penger advarer mot Nordea Rentebevis. Hovedargumentet er at du får for lite betalt for risikoen. Rentebevis er et verdipapir hvor du overtar lån Nordea har gitt til et bestemt selskap. Nordea utsteder disse papirene, men hvis selskapet som har lånt pengene ikke betaler så taper du. Du påtar deg dermed en kredittrisiko både overfor selskapet som har lånt pengene og Nordea. Når et slikt verdipapir er invester i ett selskap blir risikoen høy. Renten vil i bestefall være 4,6 % + 3 måneders NIBOR som nå er på 1,86 %. Jeg har tidligere omtalt dette produktet og mener at et obligasjonsfond er et bedre alternativ. Da får du en god spredning av risiko og mulighet til å kjøpe og selge uten kurtasje. De som betaler formueskatt vil med en inflasjon på 2,5 % , som er Norges Banks inflasjons mål, måtte ha en avkastning på 5,1 % for å unngå tap. Noen av rentebevisene gir lavere avkastning enn dette. Dersom du ønsker en ren midlertidig parkering av likvide midler er en god høyrente konto et godt alternativ.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *