Du taper på sparing i bank

De som betaler formueskatt vil oppleve at de får negativ avkastning på sparekontoen. Det finnes mange grunner til å spare. Noen spare for å ha i en reserve, noen sparer til utgifter de vet de får i fremtiden. Det er også noen som kutter forbruket i dag for å spare slik at de kan få et høyere forbruk i fremtiden. Problemet er bare at dette ofte ikke er mulig. Betaler du formueskatt og vanlig skatt på avkastningen så vil inflasjonen gjøre banksparing direkte ulønnsomt. Noen få sparer i Nordax Finans og får 4 % rente. 100 kr vil da vokse til 104 kr på et år. Så kommer staten og tar 1,144 kr i formueskatt og 1,12 kr i inntektsskatt. Da står du igjen med 1,736 kr i avkastning. Med inflasjon på 2,5 % går du dermed i tap. Dersom du lar være å kjøpe en vare til 100 kr i år og sparer pengene til neste år vil du etter skatt sitte igjen med 101,736 mens prisen på varen har steget til 102,50 kr. Dersom du sparer for å få en høyere levestandard så må du ha en avkastning etter skatt som slår inflasjonen. Du må opp i over 5,08 % avkastning for å slå inflasjonen hvis vi legger til grunn 2,5 % inflasjon. Det er selvfølgelig mulig at inflasjonen kan bli høyere slik at du må ha enda høyere avkastning. Det er bare verdipapirer og fond som kan gi en slik avkastning på vanlig sparing. Investeringer i eiendom eller egen virksomhet er et alternativ for de som har mulighet til større engangsinvesteringer, men er kanskje ikke like aktuelt for lønnsmottakere som kan legge til side en tusenlapp eller to hver måned.
Skal du spare langsiktig så må du inn i fond og hold deg unna rene pengemarkedsfond og «korte» obligasjonsfond. Følg gjerne min oppskrift på langsiktig sparing.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *